fbpx
Managerul de proiect, Teodora Raț, decanul Florin Streteanu și directorul de proiect, profesor Radu N. Catană

Programe de masterat îmbunătățite și un nou masterat, unic în țară, la Facultatea de Drept UBB

Patru programe de masterat de la Facultatea de Drept UBB Cluj au fost îmbunătățite printr-un proiect pe fonduri europene, care a ajuns la final. De asemenea, în cadrul proiectului a fost creat un masterat exclusiv în limba engleză, în premieră la nivel național, care va exista în continuare.

Programele de masterat în științe juridice ale Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca au fost adaptate la nevoile mediului profesional juridic și la standardele europene.

”A fost un proiect extrem de important pentru facultate din mai multe puncte de vedere. Dincolo de faptul că ne-a prilejuit pe durata unui an și jumătate o reflecție aprofundată cu privire la ceea ce ne dorim să facem în cadrul programelor de masterat, am avut ocazia să reflectăm asupra planurilor de învățământ, asupra măsurii în care acestea răspund nevoilor de formare ale studenților, în ce măsură răspund așteptărilor angajatorilor.”, a spus decanul Florin Streteanu.

Propunerile ce au reieșit în urma proiectului au fost preluate în mare măsură în noile standarde pe care Agenția Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior le-a adoptat anul acesta.

”Acest program ne-a prilejut o mai bună implicare a masteranzilor în activitate de cercetare științifică. E un deziderat pe care îl proclamăm de multă vreme, parteneriatul cu stundeții în proiecte de cercetare. Acest program ne-a oferit șansa reală de a pune în practică acest deziderat. Au existat burse de cercetare, atribuite pe baza unei competiții, care au dus la o implicare efectivă, materializată în articole publicate de aceștia”, a declarat profesorul de drept penal Streteanu.

O premieră o contituie înființarea programului de masterat în limba engleză. ”Acest masterat corespunde așteptărilor studenților, rezultând din studiul cantitativ rezultat. Anume, componenta de internaționalizare în formarea lor în științe juridice este cea mai puțin evidentă și și-ar dori întreprinderea de activități pentru a îmbunătăți internaționalizarea. Eu nu mai cunosc vreun program de drept de masterat care să fie exclusiv în limba engleză în țară. Știu de la ARACIS că ar fi în franceză la facultatea din București. După un an de funcționare, este masteratul pentru care studenții au indicat cel mai mare grad de satisfacție”, a spus profesorul Radu Catană, director de proiect.

Amfiteatrul Traian Pop al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a găzduit conferința de finalizare a proiectului „Viziune. Adaptabilitate. Performanță în programele de masterat în științe juridice” și de diseminare a rezultatelor studiului „Competitivitatea programelor de studii în științe juridice. Analiză comparativă privind nevoile profesiilor juridice și ale studenților Facultății de Drept – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”.

Proiect finalizat la Facultatea de Drept (1)

Implementarea proiectului are loc în  perioada 14 mai 2014 – 13 decembrie 2015, având ca obiectiv general creșterea calității programelor de masterat în domeniul științelor juridice în vederea adaptării la nevoile și dinamica pieței muncii. Creșterea calității programelor de masterat în domeniul științelor juridice s-a realizat pe două paliere: pe de o parte au fost îmbunătățite 4 programe de masterat existente (Știinte penale și criminalistică, Instituții de drept privat, Dreptul european și dreptul național al afacerilor și Drept privat al Uniunii Europene), iar, pe de altă parte, a fost înființat un nou masterat profesional cu predare în limba engleză, „Dreptul internațional și comparat al afacerilor”, susținut de intervențiile unor profesori și cercetători de excepție la nivel european.

Între principalele rezultate atinse se numără:

  • îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică, prin achiziționarea a două abonamente la baze de date internaționale cu publicații online în domeniul juridic (engleză și franceză) și prin achiziționarea a 60 volume de cărți juridice de specialitate recunoscute la nivel internațional pentru relevanța și importanța teoretică și practică a procesului de predare-învățare;
  • dezvoltarea și acreditarea programului de masterat profesional în domeniul dreptului internațional și comparat al afacerilor, cu predare integrală în limba engleză, cu suporturile de curs și materialele de învățare aferente, susținut de intervențiile unor cadre didactice, practicieni și cercetători de prestigiu din țară și din state precum Olanda, Germania, Marea Britanie, Franța;
  • o rețea profesională dezvoltată între Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea dezvoltării și adaptării învățământului superior la specificul și nevoile reprezentanților mediului profesional juridic, pentru facilitarea inserției profesionale a viitorilor absolvenți;
  • 7 conferințe tematice organizate în colaborare cu partenerii sociali în educație (reprezentanți ai principalelor profesii juridice: avocați, practicieni în insolvență, notari publici, judecători, procurori, reprezentanți ai Institutul Național al Magistraturii) în vederea unei mai bune corelări a programelor de studii universitare cu dinamica pieței muncii;
Studenții au umplut amfiteatrul la conferința cu procurori
Studenții au umplut amfiteatrul la conferința cu procurori
  • 3 vizite de studiu pentru schimb de experiență și bune practici desfășurate la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (Marea Britanie, Franța), în vederea îmbunătățirii și adaptării învățământului superior de tip masteral la rigorile și standardele europene de funcționare, pentru creșterea nivelului de internaționalizare a învățământului superior românesc;
  • Un studiu privind „Competitivitatea programelor de studii în științe juridice. Analiză comparativă privind nevoile profesiilor juridice și ale studenților Facultății de Drept – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca”;
  • 39 de burse de cercetare acordate studenților înmatriculați la programele de masterat ale Facultății de Drept pentru proiecte inovative de cercetare în domeniul juridic;
  • 4 programe de masterat îmbunătățite (Științe penale și criminalistică, Dreptul european și dreptul național al afacerilor, Instituții de drept privat și Drept privat al Uniunii Europene), prin revizuirea și actualizarea planurilor de învățământ și a materialelor și instrumentelor didactice;
  • 9 suporturi de curs dezvoltate conform nevoilor studenților și mediului profesional juridic.

Implementarea proiectului „Viziune. Adaptabilitate. Performanță în programele de masterat în științe juridice” a avut loc în beneficiul a 273 de studenți  ai Facultății de Drept (nivel licență și masterat), 14 cadre didactice ale Facultății de Drept care au calitatea de Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare, precum și în beneficiul a 28 de reprezentanți ai principalelor profesii juridice (avocați, notari publici, judecători, procurori, practicieni în insolvență, reprezentanți ai Institutului Național al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Magistraturii).

Proiectului „Viziune. Adaptabilitate. Performanță în programele de masterat în științe juridice” a beneficiat de un contract de finanțare POSDRU/156/1.2/G/139077. Valoarea totală a proiectului este de 1.666.035 de lei, din care 1.632.714,30 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, fiind primul proiect acceptat la finanțare în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de grant nr. 156 „Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”, Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Comments

comentarii

31.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în cei doi ani de la declanşarea invaziei ruse, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.... Citește mai mult
Universitatea Cluj nu a reușit să marcheze niciun gol în meciul contra Sepsi OSK, în etapa cu numărul 27 din Superligă.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!