Acasă » PROCESE » Prins cu cannabis și etnobotanice la Untold, nu a primit nicio pedeapsă sau amendă. Vezi de ce

Prins cu cannabis și etnobotanice la Untold, nu a primit nicio pedeapsă sau amendă. Vezi de ce

Un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost prins la festivalul Untold din 2017 cu cannabis și etnobotanice, a fost trimis în judecată de DIICOT, dar nu a primit nicio pedeapsă sau amendă, în ciuda insistențelor procurorilor. Vedeți mai jos cum au motivat judecătorii această decizie.

Prin rechizitoriul DIICOT Cluj emis la data de 16 noiembrie 2017, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.T.Ș,, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000, și efectuare de operațiuni fără autorizație prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, prevăzută de art. 16 alin. l din Legea nr.194/2011, cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.

În esență, în cuprinsul actului de sesizare s-a reținut că ”în cursul lunii august 2017, cu ocazia organizării festivalului de muzică Untold pe raza municipiului Cluj-Napoca, au fost efectuate mai multe controale asupra persoanelor care au participat la festivalul de muzică amintit, pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor incriminate de Legea nr. 143/2000 și de Legea nr.194/2011. În acest context, organele de poliție judiciară au depistat mai multe persoane care dețineau fără drept substanțe stupefiante sau psihotrope ori alt tip de substanțe interzise de lege, printre care și pe inculpatul M.T.Ș Astfel, la data de 09.08.2017 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj a fost sesizată de către Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca cu privire la faptul că, la data de 04.08.2017, lucrătorii din cadrul instituției amintite, l-au depistat pe inculpatul MTȘ  la poarta de acces în incinta locației unde era organizat festivalul „Untold” pe raza municipiului Cluj-Napoca, având asupra sa un pliculeț din plastic transparent care conținea un material solid și opac, un pliculeț din plastic care conținea un praf de culoare albă și patru țigarete confecționate artizanal care conțineau o substanță vegetală de culoare verde maronie, cu privire la care exista indicii că ar fi substanțe interzise de lege.”

La instanță, inculpatul a arătat că recunoaște în întregime acuzațiile penale formulate împotriva sa prin actul de sesizare a instanței, solicitând judecarea sa în procedura abreviată de recunoaștere a învinuirii.

Din raportul de evaluare întocmit de centrul de Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Cluj, a rezultat faptul că inculpatul pe fondul unor probleme personale a consumat ocazional droguri, în adolescență a fugit de acasă, iar în prezent are un anturaj mixt, cu persoane preponderent consumatoare de substanțe etnobotanice. În conținutul raportului de evaluare s-a menționat și faptul că inculpatul prezintă un potențial crescut de recădere și necesită asistență în prevenirea recăderilor, mai ales că nu are un climat familial nesuportiv, cu tensiuni și conflicte din adolescență și copilărie. Mai mult, s-a precizat și faptul că inculpatul nu conștientizează consecințele negative asociate consumului, deși acuză halucinații auditive și uneori stări depresive; motiv pentru care se recomandă includerea într-un program de asistență medicală, psihologică și socială pentru persoanele adicte.

Prin sentința penală nr. 75 din 28 februarie 2017 , Tribunalu Cluj a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei față de inculpat.

Potrivit sentinței, ”în baza art. 404 alin. 3 C.proc.pen. cu ref. la art. 81 C.pen., s-a atenționat inculpatul cu privire la conduita sa viitoare și s-a atras atenția acestuia asupra consecințelor săvârșirii de noi infracțiuni, precum și asupra prevederilor art. 82 C.pen.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. d) C.proc.pen. corob. cu art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen., s-a dispus confiscarea specială de la inculpatul MTȘ a cantității de 0,5 grame care conține compusul 4-Metilpentedrone (4-MPD), rămasă din proba nr. 1, și de 0,6 grame care conține compusul 4-Metilpentedrone (4-MPD), rămasă din proba nr. 2, care au fost ambalate și sigilate cu sigiliul MAI nr. xxxxx, predate organelor de cercetare penală.”

De asemenea, a fost obligat la plata în favoarea statului a sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Motivarea Tribunalului:

”Referitor la gravitatea infracțiunilor săvârșite, instanța a reținut că activitatea infracțională a inculpatului a fost una izolată, respectiv acesta a fost surprins la festivalul de muzică Untold din mun. Cluj-Napoca având asupra sa o cantitate redusă de substanțe psihoactive (Metilpentedrone – 4-MPD, 0,9 grame), respectiv 4 țigarete care conțin cannabis în amestec cu tutun; natura și gravitatea rezultatului produs – s-a reținut că, deși a deținut asupra sa 4 țigarete cannabis în amestec cu tutun, alături de o altă substanță psihoactivă, trebuie observat că acestea erau toate destinate propriului consum pe durata festivalului de muzică Untold din mun. Cluj-Napoca;

mobilul săvârșirii faptelor și scopul urmărit – inculpatul a urmărit consumarea acestor substanțe pentru a experimenta o „atmosferă potrivită”, conform declarației sale din faza de urmărire penală, menționând, în același timp, că acest festival constituia o „ocazie” pentru a experimenta efectul acestor substanțe; antecedența penală a inculpatului, care se află la primul conflict cu legea penală;

conduita procesuală a inculpatului, acesta a colaborat cu organele judiciare încă de la debutul anchetei penale, adoptând o conduită procesuală corectă, sinceră, regretând și recunoscând faptele reținute în sarcina sa, inculpatul solicitând judecarea sa în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii, devenind astfel incidente dispozițiile art. 396 alin. 10 C.proc.pen.;

conduita după săvârșirea infracțiunii, inculpatul înscriindu-se într-un program de asistență medicală, psihologică și socială în vederea renunțării la consumul ilicit de drog, în prezent inculpatul renunțând la fumat, precum și la consumul de substanțe psihoactive, participând regulat la programul de consiliere stabilit în cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj, aspect care rezultă din cuprinsul adeverinței nr. …/26.02.2018, eliberată de CPECA Cluj;

nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială – inculpatul are vârsta de 31 ani, se află într-o relație de concubinaj de aproximativ 10 ani, ocupă un loc de muncă în prezent (acesta era încadrat în muncă și la data săvârșirii infracțiunii, are studii medii, este integrat în societate, aspect care rezultă și din scriptele în circumstanțiere depuse la dosarul instanței (raport de evaluare întocmit de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj

Referitor la persoana inculpatului, instanța a mai reținut că, anterior săvârșirii infracțiunilor, inculpatul a avut o conduită preponderent bună, fiind integrat în societate, în contextul în care acesta realizează venituri licite din muncă, iar în timpul liber a realizat acțiuni de voluntariat. Mai mult, inculpatul este implicat într-o relație de concubinaj de aproximativ 10 ani, locuind în chirie cu prietena sa, care este o persoană neconsumatoare de alcool sau substanțe psihoactive, beneficiind de sprijinul acesteia.

Deși inculpatul are în antecedent consum periodic de substanțe psihoactive (cannabis și etnobotanice), trebuie remarcat efortul depus de acesta pentru a renunța la această dependență, sens în care, începând cu vara anului 2017, a încetat consumul substanțelor psihoactive și participă regulat la ședințele de consiliere din cadrul CPECA Cluj, conform programului întocmit. Deopotrivă, instanța a avut în vedere și situația familială dificilă a acestuia, în sensul că inculpatul provine dintr-o familie destructurată prin divorț și nu beneficiază de sprijinul părinților săi, experimentând de-a lungul timpului episoade de depresie, apelând și la consiliere psihologică. Cu toate acestea, este de notat efortul depus de inculpatul pentru a se integra în societate, ținând seama de situația sa familială dificilă și de presupusele traume fizice și psihice pe care le-a experimentat în copilărie.

În raport de toate aceste date concrete care caracterizează persoana inculpatului, instanța a apreciat că, la acest moment, aplicarea unei pedepse față de inculpat nu este oportună raportat la consecințele și implicațiile negative pe care o astfel de sancțiune le-ar produce asupra acestuia. Inculpatul se află în plin proces de reabilitare, frecventând un program de consiliere în cadrul CPECA Cluj, beneficiază de sprijinul concubinei sale, deține în continuare același loc de muncă, obținând venituri pe căi licite. Sub acest aspect, instanța a reținut că scopul special al pedepsei este tocmai reinserția socială și reabilitarea persoanei care a săvârșit o infracțiune.

În contextul în care inculpatul nu are antecedente penale, iar infracțiunile reținute în sarcina sa sunt de o gravitate redusă, existând posibilitatea ca îndreptarea inculpatului să aibă loc și fără aplicarea unei pedepse, aplicarea unui singur avertisment fiind suficientă în acest scop, instanța a făcut aplicarea dispozițiilor art. 80 C.pen., adoptând o soluție de renunțare la aplicarea pedepsei față de inculpatul MT.”

În motivare se mai arată că ”la nivelul Tribunalului Cluj, au fost adoptate numeroase soluții de confirmare a renunțării la urmărirea penală în cauze instrumentate de DIICOT, în care au fost cercetate penal persoane pentru comiterea unor infracțiuni similare cu cele din speță, respectiv care au derulat activități infracționale cu cea care îi este imputată inculpatul MT în prezenta cauză.

De altfel, au existat situații în care s-a dispus și confirmat soluția de renunțare la urmărire penală pentru infracțiuni de o gravitate mai mare, cum este cazul infracțiunii de trafic de droguri, prev. și ped. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000”

DIICOT a cerut pedeapsă

Împotriva sentinței de mai sus a declarat apel DIICOT Cluj, prin care a solicitat admiterea apelului, desființarea sentinței penale atacate și, pronunțând o nouă hotărâre, să fie condamnat inculpatul MTȘ pentru comiterea infracțiunii de deținere de droguri de risc, fără drept pentru consum propriu prev. de art. 4 alin.1 din Legea nr.143/2000 și a infracțiunii de efectuare de operațiuni fără autorizația prealabilă cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive prev. de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 194/2011 la pedeapsa închisorii, cu aplicarea art. 396 alin. 10 C. proc. pen. și art. 91 C. pen. privind suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante, cu obligarea inculpatului de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Cluj.

În subsidiar, s-a solicitat condamnarea inculpatului la pedeapsa amenzii, având în vedere că acesta a frecventat programul pentru consiliere.

În motivele de apel, s-a arătat că, având în vedere conținutul concret al infracțiunilor săvârșite de inculpat, natura acestora, împrejurările în care au fost comise și ținând seama de personalitatea inculpatului, de conduita acestuia, de situația sa familială și socială, parchetul apreciază că aplicarea unor pedepse este necesară pentru îndreptarea acestuia, fără însă, a fi necesară executarea pedepsei, fiind necesară supravegherea conduitei sale pe o anumită perioadă de timp, inclusiv obligarea sa să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciului de Probațiune Cluj și să se supună unor măsuri de control, tratament și îngrijire medicală.

Prin decizie definitivă, Curtea de Apel Cluj a constatat următoarele:

Instanța de fond, în mod întemeiat a renunțat la aplicarea pedepsei privind pe inculpat cu privire la cele două infracțiuni pentru care acesta a fost trimis în judecată, raportat la cantitățile foarte mici de substanță deținute de acesta fără drept, în vederea consumului propriu (4 țigarete cu conținut de cannabis și amestec de tutun) și 1,8 g substanță ce conține 4-MPD pentru care nu deținea autorizație de comercializare prevăzută de lege, la conduita inculpatului care a recunoscut și regretat faptele comise, solicitând judecarea cauzei în procedura simplificată, doar în baza probelor administrate în urmărire penală, că inculpatul nu are antecedente penale, fiind la prima confruntare cu legea penală și că a efectuat un curs de consiliere în cadrul Centrului de Consiliere Antidrog Cluj în perioada 11 decembrie 2017 – 28 martie 2018, urmând toate măsurile conform planului individualizat de asistență la raportul de evaluare nr. 97 din 22 septembrie 2017, finalizând programul cu atingerea obiectivelor, implicându-se activ în toate sarcinile avute pe tematica prevenirii consumului de droguri (fila 35-36 d.apel).

Față de cele de mai sus, apreciem că, nu se impune aplicarea unei pedepse cu suspendare sub supraveghere a executării acesteia și nici aplicarea unei pedepse cu amenda, așa cum solicită parchetul prin motivele de apel, întrucât inculpatul prin programul pe care l-a urmat în cadrul Centrului de Consiliere Antidrog Cluj a conștientizat gravitatea faptelor comise, iar din adeverința privind efectuarea programului rezultă că, inculpatul s-a implicat activ în toate procedurile de consiliere privind consumul sau traficul de droguri, sens în care, în baza art.421 pct.1 lit.b C.p.p. urmează a se respinge ca nefondat apelul  declarat de DIICOT Serviciul TeritorialCluj, împotriva sentinței penale nr.75/28.02.2018 a Tribunalului Cluj”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina