fbpx
sursa foto: monitorulcj.ro

Prefectul a atacat în contencios desemnarea lui Seplecan ca președinte CJ Cluj

Prefectul de Cluj Gheorghe Vușcan a atacat în contencios administrativ trei hotărâri de Consiliu Județean prin care a fost revocat vicepreședintele CJ Ioan Oleleu (PSD), a fost ales vicepreședinte Mihai Seplecan (PNL) și a fost desemenat acesta din urmă se exercite atribuțiile de președinte cât este suspendat Horea Uioreanu.  Și în luna iunie prefectul a atacat două HCJ pe aceeași temă. Procesul are termen de judecată în septembrie.

Prefectul Judeţului Cluj a atacat în contencios administrativ Hotărârile Consiliului Judeţean Cluj nr.183/31.07.2014, nr. 184/31.07.2014, respectiv nr. 185/31.07.2014, solicitând instanţei de judecată anularea acestora, ca fiind nelegale. Acţiunea a fost înregistrată la Tribunalul Cluj sub nr 4494/117/14 din 14 aug 2014.

Prin Hotărârea nr.183/31.07.2014, Consiliul Judeţean Cluj a aprobat revocarea din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj a domnului Ioan Oleleu;

Prin Hotărârea nr.184/31.07.2014, Consiliul Judeţean Cluj a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al CJ Cluj domnul Mihai Seplecan în locul de vicepreşedinte declarat vacant ca urmare a revocării din funcţie a domnului Ioan Oleleu;

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr.185/11.06.2014, dl Mihai Seplecan a fost desemnat să exercite atribuţiile preşedintelui CJ Cluj pe perioada suspendării de drept a mandatului de preşedinte, ca urmare a măsurii arestării preventive a dmnului Horea Uioreanu.

În urma controlului de legalitate exercitat de către Prefect asupra celor trei hotărâri ale Consiliului Judeţean Cluj, acestea au fost apreciate ca nelegale, pentru următoarele considerente:

1. Hotărârea nr.183/31.07.2014 încalcă prevederile art 101 alin 3 din Legea 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea 215/2001 nu reglementeză în niciun fel revocarea din funcţie a vicepreşedintelui consiliului judeţean, neexistând nicio prevedere privitoare la condiţiile, motivele şi procedurile de urmat în această situaţie, legea prevăzând doar condiţiile şi procedura de urmat pentru eliberarea din funcţie a vicepreşedintelui consiliului judeţean. În fapt, revocarea are efecte atât pentru trecut, cât şi pentru viitor. În speţă, dl Ioan Oleleu a îndeplinit atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean mai bine de 2 ani, iar efectele produse în această perioadă prin exercitarea atribuţiilor nu pot fi şterse prin revocarea acestuia din funcţie. Actele administrative care au produs efecte fiind realizate material, acestea se încadrează în categoria excepţiilor de la principiul revocabilităţii actelor.

– De asemenea, HCJ nr. 183/31.07.2014 încalcă prevederile art 16 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. Respectiv, aşa cum rezultă din interpretarea strict gramaticală a textului art 18 alin 4 din Legea nr 393/2004 prin folosirea conjuncţiei “sau” termenul de eliberare este identic cu cel de revocare. Prin urmare, efectele pe care 183/2014 le produce sunt identice cu ale HCJ 169/2014, ambele generând încetarea înainte de termen a mandatului de vicepreşedinte a lui Ioan Oleleu, iar HCJ 169/2014 a fost deja atacată în contencios administrativ de Instituţia Prefectului Cluj. Conform art 16 alin 1 din Legea 24/200 “În procesul de legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai multe articole sau alienate din acelaşi act normativ ori în două sau mai multe acte normative”. În concluzie, este interzisă de lege adoptarea a două acte administrative cu acelaşi conţinut, cum este cazul în speţă.

2. Hotărârea nr 184/31.07.2014 privind alegerea vicepreşedintelui CJ, în locul declarat vacant, încalcă prevederile art 49 alin 1 din Legea 215/2001, potrivit cărora hotărârile individuale produc efecte de la data comunicării lor. Întrucât hotărârea prin care dl Oleleu a fost revocat din funcţie a fost adoptată în aceeaşi şedinţă, aceasta nu a putut fi comunicată celui vizat în mod oficial şi prin urmare nu avea cum să îşi producă efectele.

– Totodată, hotărârea 184/2014 încalcă prevederile art 16 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, dat fiind faptul că are un conţinut identic cu HCJ 178/2014, cea din  urmă fiind suspendată de drept deoarece a fost atacată de Instutuţia Prefectului Cluj.

3. Hotărârea nr 185/31.07.2014 încalcă prevederile  art 49 alin 1 din Legea nr 215/2001, potrivit cărora hotărârile individuale produc efecte de la data comunicării lor. De asemenea, HCJ 185/2014 este un act administrativ subsecvent atât HCJ 183/2014, cât şi 184/2014 şi conform principiului “accesorium sequitur principale” soarta actului subsecvent urmează soarta actului principal, în speţă HCJ 183/2014. La momentul adoptării HCJ 185/2014, dl Mihai Seplecan nu ocupa în mod legal funcţia de vicepreşedinte al Cosniliului Judeţean Cluj, astfel încât nu ne găsim în situaţia desemnării legale a acestuia să exercite atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj.

Comments

comentarii

Unirea Dej primește vizita echipei Dinamo Bucuresti, în primul meci din Play-off-ul Ligii 2 disputat pe teren propriu.... Citește mai mult
Fosta boală a sărăciei a devenit în secolul XXI o boală a oamenilor care muncesc mult și nu au grijă de ei.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!