fbpx

Precizările CA Cluj cu privire la conferința invocată pentru strămutarea recursului după decizie

Referitor la articolul Strămutarea unui dosar de la Cluj după ce Valeriu Stoica a susţinut că “există un consorţiu intelectual intre judecători, avocaţi, profesori și reclamantă”, reprezentanții Curții de Apel Cluj ne-au trimis unele precizări:

”Articolul se referă la cauza nr. 3655/117/2018 care s-a aflat pe rolul Curtii de Apel Cluj in vederea soluţionării recursului formulat de către părţi impotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Cluj şi în care a fost pronunţată Decizia civilă nr. 1195 din data de 26.09.2019, de către un complet de trei judecători din cadrul Secţiei a III-a Contencios administrativ şi fiscal din Curţii de Apel Cluj, decizie a cărei redactare a fost finalizată la data de 25.10.2019. Precizam faptul că această hotărâre judecătorească avea caracter definitiv.

În cursul solutionării recursului, una dintre părti a formulat o cerere de strămutare a cauzei, iar cererea a fost solutionată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ulterior datei pronunţării deciziei civile nr. 1195 din data de 26.09.2019. În proeedura de soluţionare a cererii de strămutare avocatul părţii care a solicitat stramutarea cauzei a susţinut că unul dintre cei trei membrii ai completului de judecată şi avocatul uneia dintre părţi ar fi participat la o conferinţă unde a fost discutată o temă juridică similară sau identică cu cea in cauză. Însă, succesiunea in timp a celor două evenimente a fost diferită: conferinţa la care participat unul dintre cei trei membri ai completului de judecată şi avocatul uneia dintre părţi a avut loc ulterior pronunţării hotărârii definitive şi redactării Deciziei civile nr. 1195 din data de 26.09.2019. Or, pronunţarea soluţiei dezînvesteşte judecătorul.

Apreciem că, ulterior acestui moment, nu îi este interzis judecătorului să abordeze din perspectivă ştiinţifică, in cadrul unei conferinţe, problema de drept ce a fost dedusă judecăţii.”, a precizat Biroul de relații publice și informare al Curții de Apel Cluj

Comments

comentarii

Lasă un răspuns