fbpx

Peste 28.000 de locuri scoase la licență și master, scoase la concurs la Admiterea de vară la UBB. Specializări noi

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va scoate la concurs, pentru anul universitar 2022-2023, un număr de 5.231 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu care vor să se înscrie la facultate, 10.250 de locuri în regim cu taxă și 2.910 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă.

Din locurile bugetate scoase la concurs de UBB, 40 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 177 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, 15 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, în timp ce alte 151 de locuri au fost alocate etnicilor români din afara granițelor țării.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2022-2023, un număr de 3.635de locuri la buget şi 6.208 de locuri la taxă. Un număr de 238 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare, 50 sunt dedicate masteratului didactic, iar 5 locuri sunt alocate pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială. De asemenea, 89 de locuri sunt destinate etnicilor români din afara granițelor țării.

Candidații vor putea alege între cele 251 de programe de licență (învățământ cu frecvență și la distanță), respectiv cele 239 de programe de master (învățământ cu frecvență sau frecvență redusă).

Admiterea în anul universitar 2022-2023 vine cu noutăţi în ceea ce priveşte specializările oferite, UBB propunând  o specializare nouă la nivel licență, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Știința datelor sociale – 3 ani, cu frecvență) și nu mai puțin de opt programe noi de studiu la nivel de master – la Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița.

Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 11 și 28 iulie 2022. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponible  pentru fiecare dintre cele 22 de facultăți ale UBB.

Pentru admiterea în anul universitar 2022-2023 facultăţile din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai au elaborat diferite tipuri de  probe scrise sau orale pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive ale elevilor. Facultăţile vor lua în considerare media examenului de bacalaureat, cu pondere diferită.

Tematica de concurs şi bibliografia pentru probele scrise se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi.

Taxele de admitere şi taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2022-2023 sunt stabilite la nivelul fiecărei facultăţi şi pot fi consultate accesând linkurile: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_admitere, respectiv https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/taxe_de_scolarizare.

Informațiile complete cu privire la admiterea din acest an la UBB pot fi consultate accesând linkul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/.

Specializări noi la UBB din anul universitar 2022-2023

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) le va oferi viitorilor studenți specializări noi atât la licență, cât și la nivelul studiilor de master.

Astfel, UBB propune o specializare nouă la nivel licență, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (Știința datelor sociale – 3 ani, cu frecvență) și nu mai puțin de opt programe noi de studiu la nivel de master:

  • Știința datelor în industrie și societate (limba engleză) la Facultatea de Matematică și Informatică,
  • Studii de lingvistică și finlandeză (în limba finlandeză) la Facultatea de Litere,
  • Business analytics și managementul informațiilor la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
  • Masterat didactic în Economie la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
  • Masterat didactic în Economie (limba maghiară) la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor,
  • Artă muzicală în context contemporan la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică,
  • Ingineria proiectării produselor la Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița,
  • Ingineria proiectării produselor/Product Design Engineering (în limba engleză) la Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar UBB Reșița

Admiterea la Drept

Pentru anul universitar 2022-2023, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

IF (învăţământ cu frecvenţă) şi
– ID (învăţământ la distanţă)
CRITERII DE SELECȚIE
 – o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere
 –  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.
* Vă rugăm să consultați comunicatul Facultății de Drept legat de admitere
CRITERII DE DEPARTAJARE:
1. media de testul de raționament logic
2. media de la bacalaureat la proba scrisă de limba romănă. În cazul candidaților care au susținut bacalaureatul în altă țară se va lua în calcul nota obținută la limba de studiu în cadrul examenului de bacalaureat. În cazul în care nu există notă la această probă, se va lua în calcul media notelor obținute la limba de studiu pe durata liceului.
* Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu.
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .
CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2022-2023
I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET – români – 150 locuri

– maghiari -21 locuri

– rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ – români – 355 locuri

– maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) – taxă -150 locuri

* Locurile pentru candidaţii de etnie romă și  candidații proveniți din sistemul de protecție socială ,distribuite la nivelul Universității Babeș-Bolyai , se vor aloca din locurile cu taxă.

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2022:
11-15 iulie 2022 – înscrieri – ONLINE
18 iulie 2022 – proba scrisă
20 iulie 2022 – afişarea rezultatelor
21 iulie 2022 – depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -23 iulie şi 25- 26 iulie 2022 – confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate – fizic
28 iulie 2022 – afişarea rezultatelor finale
TAXA DE ȘCOLARIZARE – 3600 lei/ an de studiu

Comments

comentarii

O vulpe care a fost rănită în urma unui accident rutier, a fost salvată după mai multe zile de agonie, în comuna Florești.... Citește mai mult
Fotbalistul brazilian Neymar, victima unei entorse în meciul de joi cu Serbia (2-0), este accidentat la ligamentul gleznei drepte şi va lipsi în meciul de luni cu Elveţia de la Cupa Mondială 2022.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!