fbpx

Paszkany se întoarce la CFR pe ușa din dosul tabelului cu creditori

Administratorul judiciar al SC Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA a actualizat tabelul definitiv al creanţelor în sensul introducerii Companiei de Informatică Aplicată SA ca urmare a achitării de către aceasta a 140.000 de euro către creditorul Banca Transilvania. Compania este deținută de tată lui Arpad Paszkany și de actuala lui soție, fiind administrată de un apropiat de-al lui.

paszkany la festivitate cupa cfr (1)În ultimul raport de activitate din dosarul de insolvență se arată: ”Administratorului judiciar i-a fost comunicată de către creditorul Banca Transilvania o cerere de precizare a creanţei prin care arată faptul că la data de 12.07.2016 a fost achitată voluntar suma de 781.990,8 lei (echivalent 140.000 euro, reprezentând valoarea de piaţă a imobilului teren + construcţii situat în Cluj-Napoca, str. Şoimului, nr. 10, jud. Cluj) către Banca Transilvania de către Compania de Informatică Aplicată SA, în numele CFR.

Creditorul mai arată faptul că, raportat la prevederile art. 140 din Legea nr. 85/2014 îşi conservă acţiunile lor pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor şi fideiusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. Mai menţionează Banca Transilvania faptul că prin achitarea voluntară a acestei sume, Banca Transilvania a acceptat ca CIA să se subroge în drepturile pe care banca le deţine împotriva CFR pentru partea de creanţă achitată de către CIA.

De asemenea, verificând dosarul cauzei, administratorul judiciar a constatat faptul că a fost formulată o cerere de către CIA prin care se reiterează faptele expuse de către Banca Transilvania, solicitându-se rectificarea tabelului definitiv al creanţelor în sensul înscrierii creanţei garantate în valoare de 781.990,8 lei în favoarea CIA.

Analizând documentele depuse la dosarul cauzei şi comunicate administratorului judiciar, constatăm umătoarele:

În fapt, între CFR şi Banca Transilvania au fost încheiate contractele de credit nr. 210611/19.12.2011 şi nr. 210711/19.12.2011. CIA a încheiat contractele de ipoteca autentificate nr. 3042/19.12.2001 de BNP Repede Dragoş Adrian respectiv nr. 1362/07.05.2014 de BNP Giucudean George Maximilian prin care a fost constituita ipoteca de rang I şi II asupra imobilului teren + construcţii situat în Cluj Napoca, str. Şoimului, nr. 10, jud. Cluj, A1, nr. top. 1165/1, constând din: curţi, construcţii, în suprafaţă totală de 480 mp, cu construcţia A1.1, nr. cad. C!, top. 1165/1-C1, constând din casă de cărămidă acoperită cu ţiglă cu 1 cameră, dependinţe, înscrise în CF nr. 263812 Cluj Napoca, nr. CF vechi 9983. Ipotecile au fost constituite cu scopul garantării restituirii creditelor menţionate anterior de către CFR.

La data de 12.07.2016 a fost încheiat între CIA şi Banca Transilvania actul intitulat Contract de Tranzacţie”, acesta fiind anexat cererii formulate de CIA la dosarul cauzei. Prin contractul menţionat anterior, CIA, în calitate de garant ipotecar a achitat la data de 12.07.2016 suma de 781.990,8 lei reprezentând o parte din creanţele deţinute de Banca Transilvania faţă de CFR, debite rezultate din contractele de credit menţionate anterior. Dovada efectuării plăţii a fost anexată cererii depuse la dosarul cauzei de CIA.

Conform prevederilor art. 1593 al. 1 Cod Civil oricine plăteşte în locul debitorului poate fi subrogat în drepturile creditorului, fără a putea însă dobândi mai multe drepturi decât acesta.” iar conform al. 3 al aceluiaşi articol subrogaţia convenţională poate fi consimţită de debitor sau de creditor. Ea trebuie să fie expresă şi, pentru a fi opusă terţilor, trebuie constatată prin înscris.”

În consecinţă, coroborând prevederile menţionate mai sus cu documentele şi informaţiile puse la dispoziţie de Banca Transilvania şi CIA, considerăm cererea formulată de CIA întemeiată, sens în care vom proceda la actualizarea tabelului definitiv al creanţelor în sensul notării subrogării parţiale a creditorului CIA în drepturile creditorului Banca Transilvania, pentru creanţa garantată în valoare de 781.990,8 lei.”, se arată în Raportul administratorului judiciar.

COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ SA – a fost implicată într-un scandal la sfârșitul anului 2013, când Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) l-a amendat pe Arpad Paszkany senior cu 51.000 de lei pentru modul cum a preluat acțiuni. ”Tranzacțiile cu acțiuni emise de S.C. Compania de Informatică Aplicată S.A. Cluj-Napoca derulate de S.C. Assix Architecture S.R.L Cluj-Napoca (fosta S.C. Baucom S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria în datele de 07.07.2011 și 21.07.2011 au fost tranzacții negociate în prealabil; În cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor S.C. Compania de Informatică Aplicată S.A. Cluj-Napoca din datele de 10.12.2011, 25.05.2012, 26.10.2012, 28.03.2013 și 28.05.2013 au fost prezenți, prin mandatari, S.C. Assix Arhitecture S.R.L. Cluj-Napoca (fosta S.C. Baucom S.R.L. Cluj-Napoca), Paszkany Arpad și Feher Anamaria care au votat identic la toate punctele de pe ordinea de zi a respectivelor ședințe; Paszkany Arpad și Feher Anamaria au fost prezumați că acționează în mod concertat în ceea ce privește S.C. Compania de Informatică Aplicată S.A. Cluj-Napoca”, s-a arătat în decizia ASF. Acționarii companiei sunt Assix Arhitecture SRL, Arpad Paszkany-tatăl și Anamaria Feher (iubita lui Paszkany jr.), ce dețin împreună 276.538 de acțiuni reprezentând 93,73% din capitalul social al societății. Societatea este administrată de Vasile Florin Ciorca, un apropiat partener de afaceri al lui Paszkany jr.

 

Comments

comentarii

Simularea examenului naţional de Bacalaureat continuă marţi cu proba scrisă obligatorie a profilului, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.... Citește mai mult
BMW Group și NTT Data au bătut palma, iar în Cluj-Napoca urmează să se deschidă un nou centru IT.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!