fbpx

OUG 32 și OUG 29 se bat cap în cap în ce privește avocații, notarii și executorii

Guvernul emite ordonanțe care se bat cap în cap. OUG 29 îi obligă pe avocați, notari și executori să asigure continuitatea activității, iar noul OUG 32 le oferă indemnizații celor care întrerup activitatea ca urmare a efectelor COVID-19.

De indemnizațiile consistente anunțate prin OUG 32/2020 s-ar putea să se bucure mai puțini decât pare la prima vedere. De exemplu avocații, căci dintre profesiile juridice sunt cei mai afectați, sunt incluși la categoria ”alți profesioniști” din Ordonanță, dar condiția este să întrerupă de tot activitatea. Or, orice avocat tot mai rămâne cu unul-doi clienți și pe perioadă de criză, iar, altă problemă este OUG 29/2020, în care scrie că aceștia sunt obligați să continue activitatea, riscând în caz contrar excluderea din profesie.

Art. XV alin (1) din OUG 32 – Alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor  , pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

Art.X din OUG 29

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor  judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte măsuri de protecție și prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina