fbpx
Penitenciarul Gherla

Opinii contrare ale MJ și CSM cu privire la beneficiul pentru condamnații ce scriu lucrări științifice

După ce Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii au avut opinii diferite, Guvernul a emis o ordonanță ce modifică Legea 254/2013 cu noi proceduri privind elaborarea în penitenciare a lucrărilor științifice și invențiilor brevetate, precum și a validării caracterului științific al acestora.

La data de 22 iunie 2016, Ministerul Justiției a transmis Consiliului Superior al Magistraturii proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în vederea avizării acestuia conform dispoziţiilor art.38 alin.(4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

În şedinţa de azi, 28 iunie 2016, Plenul Consiliului a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă menţionat, cu propunerea ca soluția acordării unui beneficiu de 20 de zile considerate ca executate să fie avută în vedere pentru fiecare lucrare științifică elaborată sau invenție brevetată, fără însă a depăşi limita care rezultă din aplicarea art. 96 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 254/2013 (“Art. 96 – Partea din durata pedepsei care este considerată ca executată pe baza muncii prestate şi/sau a instruirii şcolare şi formării profesionale (1) Pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării condiţionate, se calculează după cum urmează:  a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă;”).

În susţinerea soluţiei propuse, Plenul CSM a apreciat că acordarea a 20 de zile considerate ca executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite, indiferent de numărul lucrărilor științifice sau a invențiilor realizate, poate conduce la situația în care acest beneficiu devine nesemnificativ, în raport de valoarea științifică pe care o pot avea unele lucrări elaborate sau invenții brevetate, semnalând şi o posibilă contradicţie  între o astfel de prevedere restrictivă şi art. 961 alin. (7) din proiectul de act normativ, care prevede posibilitatea elaborării de lucrări științifice sau invenții în mod succesiv.

De asemenea, Plenul CSM  a avut în vedere că o abordare restrictivă în ceea ce privește acordarea zilelor considerate ca executate pentru elaborarea mai multor lucrări sau invenții brevetate nu se impune, în condițiile în care, spre deosebire de reglementarea actuală, proiectul de act normativ instituie mecanisme clare și eficiente de verificare și stabilire a caracterului științific a lucrărilor elaborate de persoanele private de libertate, mecanisme ce vor fi dezvoltate și la nivelul reglementării secundare, conform  prevederilor art. II alin. (2) din proiectul de ordonanță de urgență.

O altă propunere formulată de CSM asupra textului ordonanţei de urgenţă în cauză vizează prevederea, în mod expres, că beneficiul liberării condiționate, în cazul lucrărilor științifice sau invențiilor brevetate multiple, nu se poate acorda decât după executarea efectivă a unei părți din  pedeapsă, similar dispozițiilor art. 100 alin. (3) și (4) teza finală din Codul penal (“Art. 100 – Condiţiile liberării condiţionate în cazul pedepsei închisorii (3) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin două treimi, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.(4) În calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se ţine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest caz, liberarea condiţionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puţin o treime din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puţin jumătate, când pedeapsa este mai mare de 10 ani.”).

În cele din urmă, Ministerul Justiției și-a impus punctul de vedere, iar Guvernul a emis Ordonanță de Urgență prin care prevede un număr de zile fix de 20 care pot fi acordate unei persoane condamnate la o pedeapsă privativă de liberate, indiferent de numărul de lucrări științifice sau de invenții brevetate.

În acest sens, Guvernul a modificat și completat, printr-o Ordonanță de Urgență, Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Astfel, în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate de către o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de numărul acestora, se consideră maximum 20 de zile executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite.

De asemenea, actul normativ adoptat astăzi introduce o nouă procedură a elaborării, în penitenciare, a lucrărilor științifice și invențiilor brevetate și a validării acestora.

Caracterul științific al lucrărilor elaborate de către deținuți este stabilit, potrivit dispozițiilor legale de drept comun, de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, cu sprijinul logistic al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Brevetarea invențiilor se realizează de către Oficiliul de Stat pentru Invenții și Mărci. Pe durata elaborării de lucrări științifice sau de invenții pot fi desfășurate activități lucrative, fără ca acestea să se suprapună și fără ca, însumată, durata desfășurării tuturor acestor activități să depășească durata prevăzută în legislația muncii. Lucrările științifice se pot elabora numai în domeniile și specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare. În cazul lucrărilor științifice sau invențiilor brevetate realizate în coautorat, numărul zilelor considerate ca executate se împart proporțional la numărul de coautori. În cazul în care mai mulți coautori sunt persoane private de libertate, procedura se aplică în mod individual fiecărui coautor.

După validarea caracterului științific al lucrării, respectiv brevetarea invenției, Comisia pentru liberare condiționată sesizată potrivit legii în vederea analizării acordării zilelor considerate ca executate, ia la cunoștință de acordarea caracterului științific, respectiv brevetarea invenției, și verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării științifice publicate, respectiv invenției brevetate. O nouă solicitare pentru elaborarea unei alte lucrări științifice sau invenții se poate formula doar după finalizarea lucrării anterioare.

Aceste reglementări vor intra în vigoare începând cu 31 august 2016.

Ulterior adoptării și până la intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență, vor fi elaborate norme de aplicare a noilor reglementări.

Beneficiul a fost suspendat anterior de același Guvern

În ședința de Guvern din 3 februarie 2016, Guvernul a decis suspendarea, până la 1 septembrie 2016, a aplicării prevederii din art. 96 alin.(1) lit. f) potrivit căreia „în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate”.

La acel moment, măsura legislativă a fost adoptată de Guvern în contextul în care, în practică s-a constatat un abuz de drept, în care persoane condamnate au obținut reduceri substanțiale ale pedepselor aplicate, cu consecința accederii mai rapide la beneficiile liberării condiționate și, cumulativ, prin elaborarea uneia sau chiar a mai multor lucrări științifice, formalizând și golind de conținut aceste dispoziții legale.    

Evoluția elaborării de lucrări științifice de către persoanele condamnate a fost următoarea, potrivit statisticilor Administrației Naționale a Penitenciarelor: 2006 – 0 lucrări; 2007 – 4 lucrări; 2008 – 2 lucrări; 2009 – 6 lucrări; 2010 – 3 lucrări; 2011 – 3 lucrări; 2012 – 6 lucrări; 2013 – 14 lucrări; 2014 – 89 lucrări (cu 50 de autori); 2015 – 337 lucrări (cu 165 de autori).

Comments

comentarii

Lasă un răspuns