fbpx

O prevedere dintr-un proiect de Ordonanță de Guvern a pus pe jar avocații. Fierb grupurile online!

O prevedere din proiectul Ordonanței privind măsuri de protecție pentru IMM-uri și profesii liberale a pus pe jar avocații, care se revoltă în mediul online.

Potrivit prevederii, avocații sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității, altfel riscă excluderea din profesie.

Textul propus:

”Art. X – (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr.346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin.(1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea absolut imprevizibilă, invincibilă și impredictibilă la care se referă art. 1351 alin. (2) din Codul Civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea operatorului economic, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi impredictibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.
(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici şi mijlocii care dețin certificatul de situație de urgență, nu se datorează pentru durata stării de urgență.

(5) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod corespunzător, și pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: formele de exercitare a funcției de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat și formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu corona virusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obligați ca, pe perioada instituirii stării de urgență, să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară şi a celorlalte măsuri de protecție şi prevenție stabilite de autoritățile competente ca urmare a instituirii stării de urgență, măsurile necesare în vederea asigurării continuității activității. Nerespectarea acestei obligații constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

(7) Salariații formelor de exercitare a profesiilor menționate la alin. (5), care refuză îndeplinirea sarcinilor de serviciu asumate prin contractul individual de muncă şi din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității, respectiv, continuarea activității în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menționate, nu vor avea acces la beneficiile de asistență socială sau la alte facilități ce vor fi acordate pe durata stării de urgență.

(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (6) şi vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

(9) De dispozițiile alin. (1) beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice în care îşi desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de persoane şi a căror activitate este afectată direct prin măsurile dispuse de autoritățile publice, pentru prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt stabiliți beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

O avocată cu mare experiență din Baroul Cluj, mamă singură, a tras un semnal de alarmă:

”Fiind o profesie liberala, care nu beneficiaza de pensii speciale, insa fiind considerata profesie de interes public , vi se pare normal nu numai sa nu fie sprijinita in aceasta situatie, dar sa i se mai puna deasupra capului si o sabie, numita”excludere din profesie” in situatia in care nu se iau “masuri” pentru continuarea activitatii? Vorba maestrului meu, cu referire la vremurile de trista amintire dinainte de 1989″ sa luăm măsuri și greutaţi”. In comparatie, fotbalistii sunt sprijiniti de stat, fara amenintari cu exludere din…club! Pacat ca atunci cand m-am orientat profesional, nu exista fotbal feminin! Multumim pentru masurile de “protejare” a acestei profesii de interes public!”, a scris revoltată pe Facebook avocata Violeta Băncilă din Baroul Cluj, de 28 de ani în profesie.

Comentariile de susținere nu au întârziat să apară. Avocații cer membrilor organelor de conducere ale profesiei să ia atitudine.

 

 

De asemenea, grupurile de Facebook și Whatsapp ale avocaților sunt în fierbere pe tema textului din proiectul de Ordonanță.

La solicitarea Clujust, decanul Baroului Cluj, Flavia Maier, a precizat referitor la proiect:

”Acest text va trebui să suporte amendamente pt ca în formă actuală nu reprezintă o formă de protectie a avocaților si nu are acoperire în ceea ce înseamnă exercitarea profesiei în prezent.”

”Dacă alin. (6) al Art. X din Ordonanța care reglementează măsuri pentru profesiile liberale juridice si in care suntem asimilați IMM-urilor va rămâne in aceasta forma și la publicare, vine oarecum in contradicție cu îndemnul “Stați in casa!”, ne-a spus prodecanul Baroului Cluj, Victor Rusa.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina