fbpx
Blocul din plan secundar este pe hârtie ”case înșiruite”

O nouă sentință distrugătoare pentru Urbanismul din Primăria Cluj-Napoca: Prejudiciu prin PUD și autorizație nelegale

O nouă sentință în cazul casei umbrite de bloc de pe strada Câmpului din Cluj-Napoca: Prejudiciului în sumă de 283.757 lei, cauzat reclamanţilor prin avizarea nelegală a PUD-ului și emiterea în mod nelegal în favoarea pârâtului Ioan Șeulean a autorizaţiei de construcţie de către pârâtul Municipiul Cluj Napoca şi prin nerespectarea autorizaţiei de către Șeulean.

Epopeea cazului de pe strada Câmpului, începută în 2009 (detalii despre traseul dosarului aici), a ajuns la o nouă motivare de sentință, în care se arată negru pe alb cum au greșit specialiștii de la Direcția de Urbanism a Primăriei Cluj-Napoca. Dacă au făcut-o cu intenție sau nu, doar procurorii pot să ancheteze. Cert este că proprietarii casei umbrite de bloc, familia Roșca, primește din nou, pe hârtie, peste 280.000 de lei, bani ce trebuie achitați de primărie și constructor. Cei doi pârâți însă nu se lasă și au atacat cu apel sentința. Acesta se va judeca în decembrie la Tribunalul Cluj. Până atunci, vă lăsăm să lecturați motivarea primei instanțe:

Sentința civilă nr. 6968/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca

”Prin cererea înregistrată sub nr. de mai sus, reclamanţii Roşca Adrian Cosmin şi Roşca Ana Monica, ambii cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. …., jud. Cluj, prin avocat Călin Pop, cu sediul profesional în Cluj-Napoca,… în contradictoriu cu paratii: 1. Seulean Ioan, domiciliat in Cluj -Napoca, str. ., 2. Municipiul Cluj-Napoca cu sediul in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 1-3. judet Cluj, prin Primar, a solicitat sa oblige paratii, in solidar, la repararea integrala a prejudiciului in suma de 283.757 lei cauzat lor prin avizarea nelegala a PUD-ului cu nr. 56035/27.03.2008 si emiterea in mod nelegal in favoarea paratului Seulean Ioan a autorizatiei de constructie nr. 1210/25.07.2008 de catre paratul Municipiul Cluj-Napoca si nerespectarea áutorizatiei de construire de catre paratul Seulean Ioan; cu cheltuieli de judecata.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 9 septembrie 2009, au solicitat obligarea pàtatului Seulean loan la desfiintarea constructiei edificate in Cluj-Napoca, str. Cîmpului f.n., jud. Cluj, in temeiul prevederilor art. 26 alin. l lit. (b) raportat la art.28 din Legea nr. 50/1991. Cererea a fost formulată in aceasta modalitate intrucat la momentul inregistrarii au banuit ca beneficiarul constructiei invecinate nu a executat lucrarile in conformitate cu autorizatia. Au dedus acest lucru din faptul ca, dupa numeroase sesizari facute la Primaria Cluj-Napoca, paratul de rand I a fost amendat prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 2151 din data de 18.06.2009 pentru nerespectarea autorizatiei de construire si s-a-dispus sa intre in legalitate cu privire la lucrarile executate ilegal. Paratul Seulean Ioan nu s-a conformat masurii de oprire a lucrarilor, continuandu-le si finalizând constructia în modalitatea in care a considerat ca ar avea mai mult profit.

Chiar daca solicitarea initial a fost de a se desfiinta constructia, la data de 17 noiembrie 2009, anterior primului termen de judecata, au precizat, cu respectarea prevederilor legale, cererea de chemare in judecata. Au solicitat atunci ca, in subsidiar, in cazul in care nu se va dispune desfiintarea constructiei, parâtul Seulean Ioan se fie obligat la repararea prejudiciului care le-a fost cauzat urmare a nerespectarii autorizatiei de construire.

Pentru a cuantifĭca daunele solicitate, au formulat cererea in probatiune de efectuare a unei expertize judiciare. La termenul ulterior celui la care a fost depus raportul de expertize, la data de 23 iunie 2011, au extins actiunea si au solicitat introducerea in litigiu a Municipiul Cluj-Napoca Necesitatea acestei extinderi de actiune e rezultat din concluziile raportului de expertiza intocmit de Feraru Maria conform caruia pacatul de rand 2 a avut PUD-ul si a eliberat autorizatia de construire cu nerespectarea dispozitiilor legale. Prin acelasi script, au precizat si valoarea prejudiciului cauzat, rezultat din expertiza, de 283.757 lei.

La data de 31 martie 2012, prin notele scrise depuse la dosarul Judecatoriei Cluj-Napoca au aratat instantei ca nu mai sustin petitul de desfiinţare a constructiei, mentinandu-şi doar cererea de reparare a prejudiciului. Drept urmare, considera cadrul procesual ca bine definit in fiita instantei fondului, chiar daca acesta a suferit modificari in unna depunerii raortului de expertiza.

In ceea ce priveste solidaritatea raspunderii paratilor, din concluziile lucrarii tehnice efectuata- in faţa instuntei de fond; a rezultat ca prejudiciul calculat de experta fost deteminat atat de incalcarile autorizatiei de construire de Seulean Ioan, cat si de avizarea in mod nelegal, cu incalcarea dispozitiilor legale incidente in materia constructiilor, a PUD~ului, vizarea spre neschimbare a planurilor cladirii si emiterea autorizatiei de construire de catre paratul Municipiul Cluj-Napoca, Acesta a fost motivul pentru care au solicitat obligarea in solidar, a ambilor parati la repararea prejudiciului care a fost constatat din probele administrate.

In opinia sa, instanta va trebui să constate ca faptele coroborate ale pârâtílor au creat un prejudiciu unic reprezentat de scaderea valorii imobilului reclamantilorl. Caracterul solidar al raspunderii se fundamentează pe savarsirea faptelor in mod conjugat, chiar daca diferite, acestea producand  un rezultat unic, rezultat constatat in urma expertizei administrate in cauza. ln acelasi timp, fapta personala, a doar unuia paraţi nu ar fi fost de natura sa dea naştere prejudiciului constatat, motiv pentru care se impune solidaritatea răspunderii acestora.

Cu alte cuvinte, in situatia in care Municipiul Cluj- Napoca nu ar fi emis in mod nelegal autorizatia de construire in favoarea paratului de rand 1, acesta nu ar fi putut demara lucrarile care au dat nastere prejudiciului.

Pe de alte parte, paratul Seulean loan nu a respcctat autorizatia de construire, edificand un bloc de locuinte cu 30 de apartamente desi avea autorizate pentru 6 case unifamiliale insiruite, deschizand usi de acces de la demisol catre spatiul verde din spatele blocului si mansardand construcţia, desi primise autorizatie doar pentru pod.

In prezentul litigiu sunt indeplinite toate conditiile raspunderii civile delictuale pentru făpta proprie derivate din art.998-999 C.civ.

Fapta ilicită din prezentul dosar este reprezentata, in ceea ce il priveste pe rand 1, de edificarea unei constructii cu nerespectarea autorizatiei de construire. Prin raspunsul sau la intrebarea nr. 8 din interogatoriul administrat in fata Judecatotiei Cluj- Napoca, acesta afirma ca fiecare casa unifamiliala are 4 apartamente si ca, desi nu avea autorizata construirea mansardei, a edífîcat-o si íntentionează sa ceara apartamentarea podului.

In acelaasi timp, din raportul de expertiză realizat in cauza, a rezultat ca paratul Seulean Ioan a avut autorizat un modul de 6 case unifamiliale insiruite. Acesta a procedat insa la edificarea unui bloc cu 30 de apartamente, iar prin desfiintarea casei scarii de la 3 din casele unifamiliale insiruite proiectate a mai creat o incapere care s-a adaugat ca spatiu locativ la cate un apartament.

Mai mult, parului a construit o mansarda, cu spatii locatíve, desi avea autorizat un regim de înaltime de D+P+2E cu pod aferent; Demisolul reprezinta de fapt un parter, intrucat din constatarile expertului a rezultat ca exista usi de acces catre exterior la fiecare apartament.Un demisol, prin natura sa, nu are nici geamuri de dimensiuni normale, ci unele mai mici, cu atat mai mult nu ar putea avea usi de iesire in exterior.

Fapta ilicita in ceea ce il priveste pe pârâtul rand 2 (Primăria – n.red.) este reprezentata de avizarea nelegala a PUD-ului, a planurilor vizate spre neschimbare si emiterea autorizatiei de construire cu nerespectarea dispozitiilor legale. Aceasta fapta a fost probata prin invocarea exceptiei de nelegalítate a actelor administrative, exceptie ce a făcut obiectul dosarului nr. 8174/l117/2013.

Prin Sentinta civila nr. 3476/24.04.2014 a Tribunalului Cluj, rămasa irevocabile prin respingerea recursurilor conform Deciziei civile nr. 8546/22.10.2014 a Curtii de Apel Cluj, s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat nelegalitatea atât a HCL in 269/2008 pentru aprobarea PUD-ului, cat si a autorizatiei de construire nr. 1210/2008. In acest context, fapta ilicită a Municipiului Cluj-Napoca a fost confirmata de catre instantele care au solutionat exceptia de nelegalitate.

Prejudiciul care a fost cauzat reclamantilor a fost constatat prin expertiza tehnica judiciara intocmita in cauza si se cuantifica la 283.757 lei. Aceasta suma reprezinta scaderea valorii de circulatie a imobilului lor ca urmare a edificaríi blocului de catre Seulean Ioan si a umbririi aproape permanente a constructiei de cea invecinata.

De asemenea, prejudiciul este cert, direct, personal şi rezulta din încălcarea sau atingerea unui drept ori a unui interes legitim.. Prejudiciul a fost stabilit cu exactitate de catre expert, existent sa fiind neindoielnica. Petenţii sunt persoanele îndreptăţite sa ceara repararea prejudiciului întrucat sunt proprietarii casei care se afla in umbra blocului construit de Seulean loan. Prin nerespectarea prevederilor Ordinului nr. 536/1997-al Ministerului Sanatatii, li s-a adus atingere dreptului legitim de a beneficia de insorirea pe o durată de minimum l si ½ ore zílnic, la solstiţiul de iarnă, a tuturor încăperilor de locuit.

Raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu exista in mod evident si a fost de asemenea probata pe parcursul litigiului. Prejudiciul este unic si s-a produs prin faptele ilicite coroborate ale paratílor, care au dus la edificarea in fapt «a unui imobil care nu respecta prevederile legale si umbrcste imobilul proprietatea lor determinand implicit scaderea drastica a valorii de circulatie a acestuia.

Considera ca si vinovăţia ambilor pârâţi exista si a fost dovedita in prezenta cauza. Vinovatia pârâlui de rand 1 a fost probată cu raportul de expertiză administrat in cauza, precum si cu inscrisuri (procesul verbal tie constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 2151 din data de 18.06 2009) si constă în nerespectarea autorizatiei de construire.

Vinovatia paratului de-rand 2 a rezultat cu certitudine prin constatarea in mod irevocabil a nelegalitatíi actelor administrafive eliberate in favoarea paratului Seulean Ioan in dosarul nr. 8174/117/2013 al Tribunalului Cluj. Prin eliberarea acestor acte nelegele s-a inceput punerea in opera de catre paratul de rand l a constructiei care dupa ce a fost edificata a creat prejudiciul constatat de expert.

In drept: art.998-999 C.civ.

In probaţiune, au fost depuse înscrisuri.

Acţiunea civilă de faţă a fost legal timbrată.

Legal citaţi, pârâţii au formulat întâmpinare pentru a-şi exprima poziţia procesuală faţă de cererea dedusă judecăţii, solicitând respingerea cererii, deoarece în speţă nu sunt indeplinite toate conditiile raspunderii civile delictuale pentru fapta proprie derivate din art.998-999 C.civ. şi nu poate fi vorba despre o solidaritate pasivă.

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Vastul probatoriu administrat în dosar de-a lungul anilor înscrisuri, interogatorii, raport de expertiză, a relevat fără putinţă de tăgadă că în cauză este incidentă răspunderea solidară a pârâţilor care prin fapta lor proprie a fiecăruia, dar conjugate, au creat un sigur rezultat-prejudiciul suferit de reclamanţi şi anume scăderea dramatică a valorii imobilului lor prin faptele celor doi.

Este vorba despre edificarea unei constructii cu nerespectarea autorizatiei de construire de către primul pârât, respectiv de nelegalitatea actelor administrative eliberate in favoarea paratului Seulean Ioan, constatată în mod irevocabil in dosarul nr. 8174/117/2013 al Tribunalului Cluj, de către autoritatea locală.

Prejudiciul este cert, actual şi nereparat, stabilit cu exactitate de expertiza de specialitate efectuată în dosar.

Vinovăţia celor doi pârâţi este evidentă, fiecare dintre ei fiind chemat să răspundă pentru fapta sa cu intenţie neechivocă.

Raportul de cauzalitate nu ridică nici el dubii în speţă.

În speţă sunt îndeplinite toate condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie derivate din art.998-999 C.civ., in sarcina fiecărui pârât.

Nu este vorba ca pârâtul de rând 1 să răspundă pentru cel de al doilea. Fiecare răspunde pentru fapta sa, dar cele două împreună au creat un prejudiciu unic ce trebuie reparat solidar.

În consecinţă, pentru considerentele ce preced, va admite cererea extinsă şi precizată formulată de reclamanţii ROŞCA ADRIAN COSMIN şi ROŞCA ANA MONICA, obligând pârâţii SEULEAN IOAN ŞI MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în solidar la repararea integrală a prejudiciului în sumă de 283.757 lei cauzat reclamanţilor prin avizarea nelegală a PUD-ului cu nr.56035/27.03.2008 şi emiterea în mod nelegal în favoarea pârâtului SEULEAN IOAN a autozizaţiei de construcţie nr.1210/25.07.2008 de către pârâtul Municipiul Cluj Napoca şi nerespectarea autorizaţiei de construcţie de către pârâtul SEULEAN IOAN.

In temeiul art. 274 C. proc. civ., obligă pârâtii în solidar la plata cheltuielilor de judecată de 16.684 lei, obligă pârâtii în solidar la plata în favoarea statului a sumei de 5212,5 lei.-50% din valoarea taxei judiciare de timbru în fond şi în apel, pentru care reclamanţii au beneficiat de scutire de 50%.

Obligă pârâtul SEULEAN IOAN la plata sumei de 3475 lei în favoarea Statului român, pentru care pârâtul SEULEAN IOAN a beneficiat de scutire de 50% în recurs.”

Comments

comentarii

Cu un palmares impresionant, un Oscar, un Golden Globe, cinci premii Grammy, Sam Smith vine pentru prima dată în România, la festivalul Untold. Legendarul trio Swedish House Mafia marchează o altă exclusivitate pregătită de creatorii Untold pentru ediția 2024.... Citește mai mult
Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, ministrului Educației, Ligia Deca, să propună criterii de performanță pentru creșterea salariilor profesorilor. Veniturile cadrelor didactice vor crește doar cu 13% la început de an.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!