fbpx

Nuno Claro, cel care a cerut primul insolvența CFR, vrea acum înscrierea la masa credală cu 85.000 euro

Fostul portar al CFR 1907 Cluj, Nuno Claro, a cerut înscrierea la masa credală în dosarul de insolvență al clubului cu suma de 85.000 de euro. Informația apare în ultimul raport de activitatea al administratorului judiciar.

”Consultând dosarul cauzei, subscrisa (RTZ & Partners SPRL – n.red.) am constatat că dl. Simoes Coimbra Nuno Claro a înregistrat o cerere de admitere a creanţei. Astfel, am procedat la verificarea acestea constatând următoarele: Dl. Simoes Coimbra Nuno Claro, jucător de fotbal, cu domiciliul ales la Cabinet av. Petcu Olga Vasilisia, Calea Dorobanţilor, nr. 7, ap. 20, mun. Cluj-Napoca, a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei cu suma de 85.000 Euro, respectiv echivalentul în Lei a acestei sume, reprezentând:

  •  10.000 Euro, reprezentând drepturi contractuale restante pentru luna iunie a anului 2013;
  • 50.000 Euro, suma datorată pentru calificarea în grupele UEFA Champions League în anul 2012;
  • 15.000 Euro, sumă datorată pentru câştigarea Campionatului României în anul 2013;
  • dobânda legală aplicată ratei contractuale în cuantum de 10.000 Euro aferentă lunii iunie 2013 datorată de la data scadenţei, respectiv 25.06.2013 şi până la data deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv 04.02.2015.”, se arată în raportul adminitratorului judiciar al CFR.

Reprezentantul lui Nuno Claro arată că la data de 16.02.2011, între acesta şi CFR a fost încheiată Convenţia civilă nr. 9/16.02.2011 („Convenţia”), înregistrată la LPF sub nr. 2379/18.02.2011, în temeiul căreia creditorul s-a obligat la a presta activitate sportivă în cadrul clubului CFR pentru perioada cuprinsă între 01.03.2011 – 30.06.2013, în schimbul unui onorariu lunar stabilit. Potrivit art. 5.1 coroborat cu art. 6.1 din Contract, remuneraţia datorată de către Club jucătorului de fotbal era în valoare de 280.000 Euro, plătibilă în tranşe egale lunare a câte 10.000 Euro, până la data de 25 ale lunii următoare. În final, menţionează că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei împotriva CFR.

”Raportat la faptul că petentul invocă că nu a fost notificat cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei CFR, din verificările efectuate, administratorul judiciar constată că acesta nu s-a aflat pe lista depusă la instanţă de către debitoare în temeiul art. 67 alin. (1), prin urmare procedura de notificare nu a fost îndeplinită faţă de acesta.”, se arată în raport.

Analizând evidenţele contabile ale debitoarei, RTZ constată că ”atât suma aferentă lunii octombrie 2012, cât şi cea aferentă lunii iunie 2013, au fost achitate corespunzător. Astfel, prima a fost achitată conform ordinului de plată nr. 1898/19.12.2012, iar cea de-a doua, conform ordinului de plată nr. 269/31.03.2014, ambele anexate prezentei analize. În mod firesc, niciuna din aceste plăţi nu este evidenţiată pe extrasul de cont anexat de către petent din moment ce respectivul extras corespunde perioadei 01.01.2013 – 31.12.2013.

Raportat la plata sumei aferente lunii iunie 2013 menţionăm că, după cum se poate observa de pe ordinul de plată, aceasta a fost efectuată în cuantum de 31.325,97 Lei, reprezentând 7.037,33 Euro, adică 10.000 euro iunie 2013 + 407,06 euro dobândă; reţinere 3.369,73 euro (15.000 lei) conform sentinţei civile nr. 2274/16.09.2013, dosar nr. 380/1285/2013.”

A cerut insolvența în 2013

Nuno Claro a solicitat Tribunalului Specializat Cluj, la data de 28 martie 2013, deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei. Cererea sa a fost respinsă ca urmare a nedepunerii cauţiunii stabilită de instanţa de judecată în cuantum de 15.000 lei.

”Raportat la această sentinţă şi la cuantumul ultimei rate conform Convenţiei (aferentă lunii iunie 2013), CFR a achitat suma restantă, efectuând o compensare cu suma la care a fost îndreptăţită ca urmare a respingerii cererii de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva sa.”, susține RTZ.

Amintim că Nuno Claro a căzut în dizgrația lui Arpad Paszkany în 2013, când a fost trimis la echipa a doua pe motiv că ar avea probleme cu jocurile de noroc.

Cererea nouă, respinsă. Vezi mai jos motivele!

”În concluzie, administratorul judiciar nu va înscrie petentul la masa credală cu suma de 10.000 euro, reprezentând drepturi contractuale aferente lunii iunie 2013. Cu privire la suma de 50.000 Euro, datorată pentru calificarea în grupele UEFA Champions League, şi la suma de 15.000 Euro, datorată pentru câştigarea Campionatul României în anul 2013, administratorul judiciar constată că: Conform art. V, pct. 5.3 din Convenţie, „Sportivul va putea beneficia, în funcţie de minutele jucate şi de aportul sau la obţinerea rezultatelor de bonificaţii conform regulamentului de premiere al Clubului:

  •  50.000 Euro net pentru calificarea în grupele UEFA Champions League;
  • 15.000 Euro net pentru câştigarea Cupei României;”

În acest context, petentul nu a arătat, în concret, câte minute a jucat şi care a fost aportul său la obţinerea rezultatelor în privinţa cărora solicită acordarea de bonificaţii. Singura menţiune este legată de faptul că, în opinia sa, şi el trebuia să beneficieze de sumele acordate tuturor coechipierilor săi, fără să demonstreze în vreun fel dacă aceste bonusuri au fost sau nu acordate şi în ce cuantum. Arătăm că potrivit art. 16 alin. 2 din Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal „Dispoziţiile regulamentului intern al clubului stabilesc normele de conduită şi sancţiunile disciplinare care se aplică în cazul nerespectării acestora. Sub sancţiunea nulităţii, nu pot fi cuprinse în RI sau în alte înscrisuri clauze privind acordarea drepturilor contractuale ale jucătorilor (salarii, indemnizaţii de instalare sau de efort, prime de joc şi de obiectiv) sau alte avantaje în natură, acestea trebuind să fie cuprinse exclusiv în contractele încheiate cu jucătorii.”

Prin urmare, este cel puţin discutabil că bonificaţiile solicitate ar fi conforme unui anume Regulament de premiere. Mai mult, conform prevederilor art. 25 alin. 3 din Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal, „Dreptul de a solicita executarea unor obligaţii ce decurg din prevederile contractelor încheiate cu jucătorii, acordurilor de transfer ori a altor convenţii se prescrie în termen de doi ani de la data la care obligaţiile au devenit scadente.” Or, de la data scadenţei şi până la data formulării cererii de admitere a creanţei, au trecut peste 2 ani de zile. Pentru aceste motive, administratorul judiciar nu va înscrie petentul la masa credală nici cu suma de 50.000 euro, reprezentând bonus pentru calificarea în grupele UEFA Champions League, şi nici cu suma de 15.000 euro, reprezentând bonus pentru câştigarea Campionatului României. Cu privire la suma de 10.000 Euro, reprezentând dobândă legală, administratorul judiciar arată că, în baza principiului accesorium sequitur principale, nu va înscrie petentul la masa credală a debitoarei nici cu această sumă.

Prin urmare, având la bază documentele justificative depuse în probaţiunea sumelor solicitate, RTZ urmează a nu înscrie creditorul Simoes Coimbra Nuno Claro la masa credală a CFR. ”, conchide administratorul judiciar.

Judecătorul sindic va avea ultimul cuvânt.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina