fbpx

Munca în echipă la o societate de avocatură: Trei victorii contra ANAF în aceeași zi

”Esența activității avocațiale actuale performante este lucrul în echipă”, spunea cunoscutul avocat Eugen Iordăchescu într-un interviu pentru Clujust.ro la începutul anului. Avocații societății de avocatură Iordăchescu și Asociații lucreză în echipă și asta se vede: Trei victorii împotriva ANAF în aceeași zi, la Cluj, Sibiu și Timișoara.

21 aprilie este ziua când Tribunalele Cluj, Sibiu și Timiș au pronunțat sentințe favorabile clienților casei Iordăchescu în procese contra Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin direcții regionale de finanțe sau direcția de administrare a marilor contribuabili. Două hotărâri sunt definitive. Trei avocați de la SCA Iordăchescu și Asociații au lucrat pe cele trei dosare. Alexandru Coroian a susținut cauzele de la Cluj și Sibiu, Maria Iordăchescu, fiica managerului casei de avocatură, a susținut apelul de la Timișoara, iar nou intrata în firmă, Livia Moldovan, stagiara admisă prima în Baroul Cluj anul trecut, a redactat acte.

Tribunalul Cluj  (dosar nr. 5659/117/2014*): ”Admite actiunea formulata de reclamantul S.L.A. in contradictoriu cu pârâtii Direcția Generală Rregională a Finanțelor Pubice Cluj-Napoca si Administrația Județeană a Finanțelor Publice Salaj. Dispune anularea deciziei de solutionare a contestatiei administrative nr. 676/22.09.2014 emisa de pârâta D. G.R. a F. P.Cluj-Napoca. Dispune anularea deciziilor de impunere nr. 190/16.01.2014 si nr. 191/16.01.2014 emise de pârâta A. J.a F. P. Salaj cu consecinta anularii obligatiilor de plata stabilite prin aceste acte administrativ-fiscale. Obliga pârâta D.G.R. a F. P. Cluj-Napoca sa plateasca reclamantului cheltuieli de judecata, in cuantum de 11.252,46 lei. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.”

Prin decizia de impunere, în sarcina reclamantului fusese stabilită obligația de plată a sumei de 400.502 lei ca urmare a reconsiderării activității desfășurate de acesta în baza contractului încheiat cu o firmă din Germania. Astfel, inspecția fiscală a considerat că activitatea desfășurată de reclamant este una dependentă și a stabilit în sarcina lui obligația de plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii conform regulilor prevăzute de lege pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază.

Tribunalul Timiș (dosar 20219/325/2015): ”Admite apelul. Admite contestația la executare”.

În acest dosar, avocații de la SCA Iordăchescu și Asociații au avut client o firmă a celebrului Ovidiu Tender. Fiscul i-a pus în vedere firmei să achite suma de 184.690.937 lei, creanță pretins stabilită cu titlul de confiscare prin sentința penală nr. 2858/PI/16.12.2014 pronunțată de Tribunalul București, astfel cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 862/A/08.06.2015 a Curții de Apel București. Ulterior, a fot emis și comunicat Procesul verbal de sechestru pentru bunuri mobile și adresa de înființare a popririi, tot în considerarea pretinsei creanțe

”Chiar dacă dl. Tender Ovidiu Lucian și SC Tender SA sunt asociați în cadrul  SC Corporate Management Solution SRL, creditorii lor pot urmări doar beneficiile ce li se cuvin după bilanţul contabil, partea ce li s-ar cuveni prin lichidare sau părțile sociale (art. 66 din Legea nr. 31/1990 republicată). Confiscarea în discuție a fost dispusă în temeiul art. 112, al. 1, lit e CP și este o măsură de siguranță. Potrivit art. 107, al. 2 CP, măsurile de siguranță se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată dar subscrisa nu am săvârșit vreo astfel de faptă și nu am fost parte în procesul penal finalizat prin pronunțarea hotărârilor judecătorești în temeiul cărora a fost declanșată executarea silită. Principiul personalităţii sancţiunilor de drept penal presupune că sancţiunea se răsfrânge numai asupra celui care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală deci confiscarea unei sume de la asociatul unei societăți comerciale nu determină nașterea unei creanțe în sarcina respectivei societăți comerciale.”, se arată în contestație.

Tribunalul Sibiu (dosar nr. 17641/306/2014*): ”Admite apelul declarat de contestatoarea apelanta. Schimba sentinta apelata în sensul ca admite în parte contestatia la executare formulata de contestatoare în contradictoriu cu intimatii si în consecinta:

Anuleaza Decizia de instituire a masurilor asiguratorii nr. 1250902/20.10.2014 emisa de si urmatoarele procese verbale de sechestru emise în baza acesteia.

Respinge cererea contestatoarei de radiere din evidentele de publicitate imobiliara a mentiunilor efectuate în temeiul deciziei de instituire a masurilor asiguratorii si a proceselor verbale de sechestru mai sus mentionate.”

În acest dosar, ANAF a pus sechestru pe clădiri ale lanțului de bricolaj Ambient în timpul unui control, cu toate că acesta nu era finalizat.  ”La nivel jurisprudențial s-a conturat o practică în sensul celor invocate de noi. S-a reținut că măsurile asigurătorii au un caracter excepțional deci, pentru a fi dispuse în mod legal, este necesar ca ipotezele avute în vedere de legiutor să se verifice, pe bază de date certe, susținute de probe, iar simpla citare a textului legal în temeiul căruia a fost emisă decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nu exonerează autoritatea emitentă de obligația de a indica probele din care reiese existența pericolului despre care face vorbire legiuitorul”, a precizat avocatul Alexandru Coroian în acțiune.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina