fbpx

Motivările soluționării contestațiilor la barem la proba scrisă de la concursul de admitere la INM

Comisia de contestații din cadrul concursului de admitere la INM a motivat soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă la drept penal, drept procesual penal, drept civil și drept procesual civil. Mai jos puteți citi motivările la contestațiile admise.

”Referitor la contestatiile care au evidentiat că în spetă operează cauza de nepedepsire a împiedicării săvârșirii infracțunii (art. 51 C. pen.). iar nu aceea a împiedicării producerii (art. 34  C. pen.), dată fiind calitatea de coautor. iar nu de autor. a lui CC. acestea sunt intemeiate şi urmează a fi admise.

După cum este cunoscut, diferenta dintre cauzele de nepedepsire a tentativei reglementate potrivit art. 34 C. pen., respectiv art. 51 C. pen., rezidă in calitatea celui care beneficiază de acestea: autorul (sau toţi coautorii) în cazul art. 34 C. pen., respectiv unul/unii dintre participanti, dar nu toţi (inclusiv unul dintre coautori), în cazut art. 51 C. pen. Aşadar, referirea corectă este cea care se face, în speţă, la cauza de impunitate reglementată de prevederile art. 51 C. pen. (împiedicarea săvârşirii infractiunii), iar nu la aceea din art. 34 (impiedicarea producerii rezultatului problema desistării este, evident, exclusă, ab initia, tentativa fiind perfectă). Prin urmare, s-a dccis admiterea contestatiilor şi acordarea punctajului aferent (0.5 puncte) şi celor care au indicat (corect) existenţa cauzei de nepedepsire prevăzută de art. 51 C. pen. (împiedicarea săvâ•şirii infracţiunii). Pe de altă parte, s-a decis acordarea punctajului ş3 pentru cei care, aşa cum se dispunea în baremul iniţial, au indicat existenţa împiedicârii producerii rezultatului (art. 34 C. pen.), deoarece, pe de o pa•te, în esenţă, condiţiile de reţinere a acestor cauze de nepedcpsirc a tentativei sunt, pc fond. aceleaşi, iar, pe de altă parte, la elaborarea subiectului nu a fost avută în vedere identificarea de către candidaţi a diferenţelor dintre cele două cauze de nepedepsire, ci a condiţiilo• de reţinere a acestora.

Desigur, ipoteza desistării fiind evident exclusă, s-a decis, prin urmare, ca punctajul de 0,50 să fie acordat tuturor candidaţilor care au reţinut pentru CC existenta unei cauze de nepedepsire a tentativei perfecte (indiferent de terminologia folosită, respectiv impiedica•ea produce•ii rezzdtattdui sau impieciicarea săvcir•irii în sensul că acesta nu va răspunde pentru tentativă la infracţiunea de omor (în calitate de coautor), întrucât contribuţia sa la salvarea vieţii victimei a fost voluntară, efectivă şi s-a realizat înainte de descoperirea faptei.”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [299.32 KB]

”Două contestaţii sunt intemeiate. Cerinta de la pct. 1 — Subiectul nr. 2 vizează ordinea solutionării exceptiilor invocate prin întâmpinare şi la primul tennen de judecată ceea ce implică, în prealabil, identificarea tuturor excepffilor invocate, iar ulterior stabilirea ordinii de solutionare a acestora. Astfel:

– prin întâmpinarea depusă de B s-a invocat excepţia prescriptiei dreptului material la acţiune;

prin întâmpinarea depusă de p’ârâtii C1, C2 şi C3 s-a invocat exceptia necompetenţei teritoriale a instantei;

la primul termen de judecată pârâtul Cl sustine că nu a fost citat reprezentantal legal, ceea ce semnifică faptul că a invocat exceptia lipsei citării reprezentantului legal,

la primul tennen de judecată reclamantul a arătat că pârâtul Cl nu are interes să invoce lipsa reprezentării legale a pârâtului C3, ceea ce semnifică faptul că a invocat excepţia lipsei de interes în invocarea exceptia lipsei citării reprezentantului legal;

In concluzie, au fost 4 exceptii invocate: exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, exceptia necompetentei teritoriale, exceptia lipsei citării reprezentantului legal şi exceptia lipsei de interes.

Ordinea de solutionare a acestor exceptii, raportat Ia art. 248 alin.1 şi 2 NCPC, este unnătoarea: exceptia lipsei de interes, excepţia lipsei citării reprezentantului legal, exceptia necompetentei teritoriale şi exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.

Solutionarea cu prioritate a exceptiei lipsei de interes în invocarea exceptiei lipsei citării reprezentantului legal se impune întrucât, astfel cum rezultă din cuprinsul dispozitiilor art.29 C.pr.civ. coroborat cu art. 32 C.pr.civ., exceptiile de procedură (cum estc şi cazul exceptiei lipsei citării reprezentantului legal) trebuie să Intninească conditiile de exercitiu ale actiunii civile, astfel cum sunt reglementate de dispozitiiie art.32 alin.1 C.pr.civ., printre care se numără şi conditia justificării unui interes. De altfel, art. 32 alin.2 C.pr.civ. prevede în mod expres că indeplinirea conditiilor de exercitiu ale actiunii civile se aplică, în mod corespunzător, şi apărărilor. Prin urmare, pentru solutionarea excepţiei lipsei citării reprezentantului legal este necesar ca, mai înainte, să se verifice dacă titularul acestei exceptii justifică un interes în invocarea ei, situatie care impunea analiza cu prioritate a exceptiei lipsei de interes.”

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [153.40 KB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina