fbpx

Motivarea instanței la respingerea cererii de suspendare a detașării: Reclamantul poate angaja bonă

Fostul director SGA Mureș, Ovidiu Ianculescu, din video-ul viral de pe Recorder.ro, a cerut la Tribunalul Mureș suspendarea detașării la SGA Maramureș. Cererea de ordonanță președințială a fost respinsă, unul din motive fiind că reclamantul poate angaja temporar bonă pentru cei doi copii. Hotărârea a fost atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Târgu Mureș.

Ianculescu a solicitat admiterea cererii de ordonanță președințială astfel cum aceasta a fost formulată cu consecința suspendării efectelor Deciziei de detașare  și menținerea reclamantului pe funcția de inginer șef în cadrul SGA Mureș.

Instanța Tribunalului Mureș a respins cererea din următoarele motive:

”Prin Decizia nr.544/02.11.2020 emisă de pârâtă s-a dispus în baza prevederilor art. 40 al.(1) din Codul muncii, privind drepturile angajatorului, cât și ale art 18 din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2019-2021, respectiv art.46 și 47 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, detașarea pe o perioadă de 12 luni, în intervalul 09.11.2020-9.11.21, a reclamantului, inginer șef SGA Mureș, la Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa – SGA Maramureș, pe postul vacant de inginer șef, unde va exercita temporar atribuțiile corespunzătoare fișei postului.

S-a prevăzut că drepturile cuvenite reclamantului pe durata detașării, se acordă de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, cu respectarea prevederilor art. 46 al. (4) și 47 al. (1) – (2) din Legea 53/2003.

Potrivit art. 997 din C.pr.civ. „(1) Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.”

Tribunalul reține că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii condițiilor speciale de admisibilitate ale ordonanței președințiale, prevăzute de textul legal citat anterior.

Astfel tribunalul, procedând la examenul sumar al cauzei posibil în procedura ordonanței președințiale, reține din probele administrate în cauză că aparența dreptului există în favoarea pârâtei.

Decizia nr.544/02.11.2020 a fost emisă conform art.45-47 din C.muncii, de angajatorul reclamantului, competent să dispună modificarea unilaterală a contractului individual de muncă al acestuia prin detașare, pe durata prevăzută de art.46 al.1 din C.muncii, reclamantul fiind detașat pe același post de inginer șef pe care îl are la SGA Mureș , prevăzându-se că reclamantul va exercita temporar la Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa – SGA Maramureș atribuțiile corespunzătoare fișei postului. S-a mai prevăzut că drepturile cuvenite reclamantului pe durata detașării, se acordă de către Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu respectarea prevederilor art. 46 al. 4 și 47 al. 1 – 2 din C.muncii.

În procedura ordonanței președințiale instanța poate examina doar validitatea formală și nelegalitățile evidente ale deciziei de detașare, care ar atrage de plano nulitatea acesteia, neputând fi făcute verificări de fond.

Tribunalul constată că examinarea criticilor aduse de reclamant deciziei menționate, vizând faptul că modificarea unilaterală a locului muncii s-a dispus de angajator fără a exista un motiv real și serios, că i s-ar fi modificat reclamantului și felul muncii deoarece în cadrul SGA Maramureș acesta ar avea în subordine și Laboratorul de Calitate a Apei, birou care nu există la SGA Mureș, a cărui activitate nu se asimilează cu absolut nimic din activitatea desfășurată în cei 10 ani de când este angajatul ABA Mureș /SGA Mureș și este total diferită de activitatea celorlalte birouri/compartimente pe care le are în subordine la SGA Mureș, că angajatorul a ignorat refuzul privind detașarea pe care l-a exprimat, invocând motive personale temeinice, că nu i s-ar fi acordat dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, de asemenea că nu i s-ar fi acordat indemnizația de detașare, deoarece prin decizia de detașare nu s-a reglementat situația costurilor legate de transport, cazare și indemnizația de detașare, fiind încălcate prevederile art.46 al.4 din C.muncii, implică în realitate cercetarea fondului, fiind încălcată exigența neprejudecării fondului prevăzută de art.997 din C.pr.civ.

Tribunalul mai constată că motivele invocate de reclamant privind situația sa familială nu relevă iminența producerii unei pagube ireparabile ca urmare a faptului că soția reclamantului ar trebui să crească singură cei doi copii minori pe perioada detașării, existând posibilitatea angajării cel puțin temporare a unei persoane care să ajute la îngrijirea copiilor.

Cu privire la faptul că minorii necesită supraveghere permanentă în contextul actual în care școlile sunt închise, tribunalul mai notează că există norme legale privind acordarea unor zile libere plătite pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului.

Referitor la susținerile reclamantului că mama soției sale și actualul soț al acesteia care locuiesc în Mureș sunt diagnosticați amândoi cu forme de cancer iar soția reclamantului merge la sfârșitul fiecărei săptămâni la domiciliul lor din Mureș pentru a le face curățenie, cumpărături și pentru a se îngriji de sănătatea lor, timp în care cei doi copii minori rămân în grija reclamantului, se observă că și în acest caz se poate recurge la ajutorul unor alte persoane cel puțin temporar.

Din înscrisurile de la dosar mai rezultă că în realitate soțul mamei soției reclamantului domiciliază în orașul Munchen din Germania și nu în Mureș, unde are în coproprietate un imobil, atât acesta cât și mama soției reclamantului urmând tratament medical în Germania, iar din actele medicale nu rezultă că aceștia nu s-ar putea îngriji singuri (f.65, 66, 67-68, 69, 71, 73, 75-76).

Neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate arătate mai sus face inutilă examinarea celorlalte motive invocate de reclamant.

Față de cele reținute anterior tribunalul va respinge cererea de ordonanță președințială formulată de reclamant.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina