Acasă » PROCESE » MOTIVARE. De ce nu este lăsată Anna Horvath să desfășoare activitatea de viceprimar

MOTIVARE. De ce nu este lăsată Anna Horvath să desfășoare activitatea de viceprimar

Clujust.ro vă prezintă motivele pentru care un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj i-a respins viceprimarului Anna Horvath plângerea împotriva prelungirii controlului judiciar și solicitarea subsidiară de modificare a obligațiilor în sensul înlăturării obligaței de a nu desfășura activitatea de viceprimar la Primăria municipiului Cluj-Napoca.

Controlul judiciar a fost prelungit prin ordonanța procurorului DNA Cluj din 7 decembrie. În 12 decembrie, un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Cluj a repins plângerea Annei Horvath, iar în 21 decembrie, după trimiterea în judecată, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea si temeinicia masurii controlului judiciar si a respins cererea inculpatei de modificare a masurii controlului judiciar. Inculpata poate depune contestație în 48 de ore de la comunicare.

În subsidiar la cerere de revocare a controlului judiciar, Horvath a cerut înlăturarea interdicţiei de a desfăşura activitatea de viceprimar în cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Avocatul inculpatei, Gaspar Szilagyi Janos, a precizat în instanță: ”Se mai susţine că opinia publică ar fi deranjată prin lăsarea inculpatei să activeze în calitate de viceprimar, supoziţie care nu este probată. Procurorul a omis să ia în considerare anumite garanţii personale ale inculpatei, precum aceea că este o persoană bine încadrată în societate, că este mama a doi copii minori, că are o carieră impecabilă de peste 20 ani în activitatea publică şi beneficiază de încrederea cetăţenilor. Acest aspect este dovedit cu înscrisurile depuse la dosar, din care rezultă că opinia publică transmite susţinerea sa faţă de inculpata Horvath, nefiind indignată, indignare care să ducă la piedici în buna desfăşurare a urmăririi penale.”

Avocatul a învederat comentariile persoanelor în mediul on line din care rezultă reacţia lor la interval de câteva zile de la demararea anchetei, reacţie care este firească. De asemenea, a făcut referire la alte cauze similare din ţară privind primari, viceprimari sau persoane care ocupau funcţii alese cărora nu li s-a interzis exercitarea funcţiei pe care o ocupau, dar şi la art. 53 din Constituţia României conform căruia dacă restrângerea drepturilor este necesară, ea trebuie să fie proporţională şi aplicată nediscriminatoriu. ”Or, cât timp există doar prezumţii, contestăm această interdicţie deoarece inculpata, prin calitatea pe care o deţine, a primit în audienţă mii de persoane, iar dintre acestea o parte de regăsesc în dosar. Tot în virtutea atribuţiilor de serviciu, inculpata a informat populaţia cu privire la informaţiile pe care le deţine.”

Horvath a susținut în fața judecătorului de drepturi și libertăți că are o carieră impecabilă de circa 20 de ani în administraţia publică, că beneficiază de încrederea cetăţenilor, că este bine integrată în societate, că este căsătorită şi că are în întreţinere doi copii minori, iar opinia publică nu ar fi prejudiciată dacă inculpata ar fi cercetată fără impunerea unei măsuri preventive. De asemenea, inculpata a arătat că garanţia personală trebuie analizată în fiecare caz în parte, raportat la probele din dosar, că nu au fost înregistrate întârzieri în administrarea probelor, că martorii propuşi în apărare şi în acuzare au fost audiaţi fără nici un impediment şi că aceştia nu au fost constrânşi moral de către inculpată. În concluzie, Horvat apreciază că interzicerea exercitării funcţiei de viceprimar în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca nu poate fi menţinută, deoarece doreşte să îşi exercite funcţia încredinţată de către Consiliului Local cu respectarea celorlalte obligaţii impuse prin ordonanţa procurorului.

Procurorul DNA Cluj a precizat: ”Nu există niciun impediment ca inculpata să desfăşoare în continuare calitatea de consilier local, calitate pe care o deţine în prezent, deci nu este lipsită de posibilitatea de a desfăşura activitate publică sau politică. Totuşi, câtă vreme martorii esenţiali cauzei sunt fie persoane din mediul organizaţiilor nonguvernamentale care sunt finanţate în mare parte de autoritatea locală şi inculpata a recunoscut că a avut o implicare în procesul de alocarea banilor, fie o mare parte din martori sunt oameni de afaceri care la rândul lor depind în bună măsură de autoritatea publică locală, considerăm că obligaţia impusă nu este excesivă”

Judecătorul de drepturi și libertăți a respins plângerea și cererea subsidiară a viceprimarului din următoarele motive:

”Circumstanţele personale ale inculpatei, necunoscută cu antecedente penale, absolventă de studii superioare, nu pot constitui temeiuri singulare de apreciere asupra stării de pericol pentru ordinea publică şi care să justifice revocarea controlului judiciar. Probatoriul administrat în cauză până în acest moment procesual, în faza de urmărire penală, demonstrează că temeiurile faptice ce au fost avute în vedere la luarea măsurii controlului judiciar al inculpatei, continuă să subziste, astfel că soluţia, de  prelungire  a acesteia, este judicioasă. (…)

Măsura controlului judiciar a fost dispusă prin ordonanţa procurorului din 10.10.2016 , măsură împotriva căreia  inculpata nu a formulat plângere, de unde rezultă că aceasta a apreciat că măsura a fost dispusă în mod legal, iar temeiurile care au dus la luarea acestei măsuri nu au încetat, ci acestea se menţin în continuare, sens în care nu se impune revocarea măsurii controlului judiciar.

Neîntemeiată este şi solicitarea inculpatei referitoare la înlăturarea interdicţiei de a nu desfăşura activitatea de viceprimar în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, deoarece inculpata s-a folosit de funcţia îndeplinită în exercitarea presupusei activităţi infracţionale, iar dacă ar fi înlăturată această obligaţie , inculpata ar putea influenţa declaraţiile persoanelor ce urmează a fi audiate în cauză şi care au o relaţie de subordonare faţă de aceasta, fiind afectată buna desfăşurare a procesului penal în sensul dispoziţiilor art.202 C.p.p.

Pe de altă parte, inculpata a săvârşit presupusele fapte pentru care se efectuează cercetări  împotriva sa  folosindu-se de funcţia de viceprimar, fiind suspectată că şi-a traficat influenţa pentru a influenţa în mod ilicit campania electorală în cadrul căreia a obţinut funcţia de consilier local şi după aceea de viceprimar în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

De asemenea, inculpata a disimulat presupusa provenienţă ilicită a banilor prin încheierea unor contracte de sponsorizare în mod fictiv.

În aceste condiţii prin însăşi modalitatea de comitere a presupuselor fapte pentru care este cercetată inculpata şi a influenţei acesteia, rezultă influenţa negativă asupra opiniei publice şi încrederea în onestitatea finanţării campaniilor electorale, precum şi onestitatea activităţii de administraţie publică locală.  

Având în vedere că nu se impune revocarea măsurii controlului judiciar şi nici înlăturarea obligaţiei de exercitare a funcţiei de viceprimar în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca pentru motivele care s-au arătat în detaliu mai sus, în baza art. 213 C.p.p. urmează să fie respinsă, ca nefondată contestaţia formulată de inculpata Horvath Anna împotriva ordonanţei procurorului din 07.12.2016, dată în dosarul nr.73/P/2016 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj. ”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina