fbpx

Măsuri ce pot fi luate prin ordin de instituire a carantinei zonale

Carantina zonală se instituie când procentul persoanelor infectate este peste pragul de 3 cazuri/1.000 de locuitori.

În perimetrul teritorial delimitat prin coordonate geografice și în care se instituie carantina pentru o perioadă de 14 zile, se pot institui următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată:

 •  identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori cu adresa declarată în zona carantinată şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 • limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 • evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică competentă a oportunităţii şi prioritizării de testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
 • stabilirea, prin grija administraţiei publice locale şi a inspectoratului de poliţie judeţean, a rutelor ocolitoare, căilor majore de circulaţie care tranzitează zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele mass-media locale a acestei măsuri;
 • purtarea măştilor de protecţie de către toate persoanele aflate în spaţiile publice.

Asigurarea ordinii publice se realizează de către poliţia locală, iar în situaţia în care poliţia locală nu este constituită sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, măsurile de ordine publică se asigură de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean  sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean, după caz;

În şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă se stabilesc  responsabilităţi privind:

 • asigurarea dezinfecţiei periodice a spaţiilor publice după un calendar bine stabilit de către Direcţia de Sănătate Publică;
 • implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoanele în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
 • colectarea deşeurilor şi asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice;
 • asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei;
 • asigurarea continuităţii aprovizionării cu medicamente necesare tratamentului uzual al populaţiei prin unitatea farmaceutică specificată în analiza de risc;
 • stabilirea limitelor de competenţă pentru instituirea normelor derogatorii de la prevederile ordinului de către Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, cu aprobarea prefectului;
 • punerea la dispoziţia persoanelor a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală care trebuie respectate în contextul epidemiologic existent;
 • controlul măsurilor stabilite privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona de carantină;
 • stabilirea zonei de protecţie prin extinderea arealului menţionat la art. 1 cu o distanţă minimă de siguranţă în care se introduc restricţii/interziceri de deplasare.

În sau din zona carantinată este permisă intrarea/ieşirea persoanelor pentru:

 • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
 • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
 • persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate;
 • persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • urgenţe medicale.

Toate persoanele care pot intra sau ieși în/din zona carantinată, vor prezenta autorităţilor competente legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională.

Procedura de instituire a carantinei zonale:

Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) evaluează analiza de situație locală propusă de către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) și, în cazul avizării favorabile, o va transmite Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Carantina zonală se instituie prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.

Propunerea de ridicare a măsurii de carantină zonală se va face pe baza analizei situației epidemiologice efectuate de către DSP la 14 zile de la instituirea acesteia. Analiza va fi evaluată de către INSP și în cazul avizării favorabile, va fi transmisă către CJSU.

Decizia de ridicare a carantinei se dispune prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii CJSU.

Textele normative, care întemeiază luarea unor astfel de măsuri prin ordinele de instituire a carantinei zonale, sunt:

-art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

-art. 7 alin. (5) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

-art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

-art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare şi

-art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns