fbpx

Litigiu de muncă soluționat simplu după mai bine de 8 ani: Firma nu mai există, adio salariu restant

Tribunalul Cluj a soluțional recent un litigiu de muncă într-un dosar înregistrat în acum mai bine de 8 ani. Pentru că firma pârâtă nu mai există, fostul angajat reclamant în proces și-a luat adio de la salariul restant.

Dosarul a fost înregistrat în decembrie 2010 la Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă si asigurări sociale de la Tribunalul Cluj. În 2011, firma pârâtă a intrat în insolvență, motiv pentru care dosarul cu litigiul de muncă a fost suspendat. În martie 2019 a fost repus pe rol, iar luna trecută s-a constatat că societatea pârâtă a fost radiată de la Registrul Comerțului.  Prin urmare, s-a admis excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă invocată din oficiu de instanță. Mai jos este motivarea sentinței.

Sentința Civilă nr. 895/2019 –  Tribunalul Cluj

Prin cererea înregistrată la data de 14.12 .2010, reclamanta C.C. în contradictoriu cu pârâta Dalex Impex SRL a solicitat obligarea acesteia  la plata salariului cuvenit pentru munca desfășurată în perioada septembrie-octombrie 2010, concediul de odihnă neefectuat  pe anul 2010 (respectiv 9 zile), dobânda legală  aferentă calculată până la plata plătii, plata de salarii compensatorii  având în vedere că, contractul de muncă a încetat din motive ce nu țin de persoana salariatului, nefiind îndeplinite prevederile art. 76 alin.1 din Contractul colectiv de muncă  la nivelul ramurii de comerț pe anul 2010,  respectiv art. 78 alin.1  din C.C.M. la nivel național.

În fapt, aceasta arată că a fost încadrată la societatea Dalex Impex SRL în perioada 2007- 2010 în baza  contractului individual de muncă înregistrat la ITM cu nr. 374/06.02.2007.

În data de 01.11.2010 i s-a desfăcut contractul de muncă în baza art. 65 alin-1 din Codul Muncii – desființarea locului de muncă. Reclamanta arată că i s-a refuzat plata salariilor pe lunile septembrie si octombrie, a făcut sesizare la I.T.M însă aceasta nu s-a soluționat. Mai arată că  a mai solicitat si plata concediului de odihnă neefectuat însă pârâta nu i-a soluționat cererea.

La data de 21.04.2011, prin încheierea de ședința, la solicitarea pârâtei, s-a suspendat judecarea prezentei cauze în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006, având în vedere că împotriva pârâtei prin  sentința comercială nr. 762/2011 din dosarul nr. 1239/1285/2011 s-a deschis procedura generală a insolvenței.

Dosarul nr.  1239/1285/2011 al Tribunalului Specializat Cluj a fost soluționat la data de 28.06.2017, iar din data de 04.10.2017 este definitiv, fiind dispusă radierea debitoarei din evidențele Registrului Comerțului .

Radierea societății comerciale din Registru Comerțului este ultima operațiune prin care persoana juridică își încetează existența ca subiect de drept. Nemaiexistând ca subiect de drept nu mai poate sta în judecată potrivit art. 56 c.pr.civ., pierzând definitiv atât capacitatea de folosință cât și pe cea de exercițiu.

În consecință, raportat la considerentele expuse, va admite excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtei invocată din oficiu și va respinge acțiunea.

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE 

Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a SC DALEX IMPEX S.R.L. invocată din oficiu.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta C. C.  în contradictoriu cu SC DALEX IMPEX S.R.L. ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 12.04.2019.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina