fbpx
Tăiere la ras în Parcul Național Maramureș

Legea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Forma adoptată de Camera Deputaților

Forma adoptată de Camera Deputaților, cu 200 de voturi, a Legii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu a fost trimis la Senat, care este camera decizională.

Legea pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, ca structură specializată în combaterea infracțiunilor împotriva mediului înconjurător, care, potrivit legii, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României.

(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu funcționează ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și este condusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu.

(3) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu are personalitate juridică și sediul în municipiul București.

(4) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic și este independentă în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

Art. 2. – (1) Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Mediu are următoarele atribuţii:

a) efectuarea urmăririi penale pentru infracţiuni prevăzute în competenţa direcţiei prin prezenta lege şi prin legi speciale;

b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţia procurorului de către ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară organizaţi în cadrul structurilor specializate în combaterea infracționalității de mediu, la nivel central şi teritorial, aflaţi în coordonarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, ori detaşaţi în cadrul direcţiei, precum şi de către ofiţerii sau agenţii de poliţie judiciară care au primit avizul din partea procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu;

c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor, precum şi exercitarea căilor de atac conform legii în cauzele privind infracţiunile date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu;

d) participarea la şedinţele de judecată în cauzele pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu au sesizat instanţele de judecată ori au exercitat căile de atac sau în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracţiunile date de prezenta lege în competenţa direcţiei;

e) participarea la şedinţele de judecată, cu excepţia fazei de executare a pedepsei, în cauzele pentru care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu au sesizat instanţele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în alte situaţii în care participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracţiunile date de prezenta lege în competenţa direcţiei;

f) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic în cadrul urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul informatic, domeniul silvic, al calității apei, al calității aerului, al calității solului, al gestiunii deșeurilor, al emisiilor industriale, precum şi în alte domenii care țin de protecția mediului, din dispoziţia procurorilor direcţiei;

g) studierea cauzelor care generează săvârşirea infracţiunilor de mediu ori a altor infracţiuni date în competenţa direcţiei şi a condiţiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale în acest domeniu;

h) constituirea şi actualizarea bazei de date vizând infracţiunile ce sunt date în competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu;

i) solicitarea şi acordarea asistenţei judiciare internaţionale în cauzele care privesc infracţiuni date în competenţa direcţiei prin prezenta lege şi prin legile speciale;

j) exercitarea altor atribuţii prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de legile speciale.

(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu exercită drepturile și îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege în cauzele privind infracțiunile atribuite prin lege și prin prezenta lege în competența sa.

(3) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu cooperează cu alte autorități naționale sau străine și reprezintă punct de contact permanent în rețele de cooperare ori de asistență judiciară constituite la nivel național și internațional cu privire la infracțiuni pentru care direcția efectuează urmărirea penală, potrivit legii.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu

Art. 3. – (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu este condusă de un procuror-șef, asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu este ajutat de 2 procurori-șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de 2 consilieri, asimilați consilierilor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu emite ordine cu caracter intern.

(3) Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu exercită controlul asupra procurorilor din subordine în mod direct sau prin procurori anume desemnați.

Art. 4. – (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu este organizată în structură centrală și structură teritorială.

(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu este organizată în secții, servicii, birouri, departamente și compartimente, în cadrul structurii centrale, și în servicii sau birouri teritoriale, în cadrul structurii teritoriale.

(3) Secțiile se înființează și se desființează prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, cu avizul conform al Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, și sunt conduse de procurori-șefi secție, ajutați de procurori-șefi adjuncți secție.

(4) În cadrul ori în afara secțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu se pot înființa sau desființa, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, servicii, birouri, departamente ori compartimente.

(5) Prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu se pot înființa în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel ori tribunale și în raport cu circumscripțiile acestora ori desființa, după caz, servicii sau birouri teritoriale conduse de procurori-șefi.

(6) În cazul desființării birourilor ori serviciilor teritoriale, a secțiilor ori serviciilor, birourilor, departamentelor sau compartimentelor din cadrul secțiilor, personalul acestora va fi preluat în cadrul celorlalte structuri, după caz, cu acordul acestuia.

(7) Dispoziţiile art. 116 şi 117 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 5. – (1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcții, aprobat potrivit legii.

(2) Numărul procurorilor încadrați în structurile direcției este stabilit de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, în funcție de volumul și complexitatea activității desfășurate, în limita numărului total de posturi aprobat.

(3) Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu evaluează anual rezultatele obținute de procurorii direcției.

(4) Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu pot fi revocați prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției sau în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare.

(5) La data încetării activității în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu ori ca urmare a revocării, procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să funcționeze potrivit legii.

Proiectul complet

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [179.28 KB]

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina