fbpx

La ce trebuie să fiți atenți dacă ați fost prinși cu ITP expirat. Amendă anulată în instanță

Există o practică a poliției de a sancționa proprietarii de mașini prinși cu ITP-ul expirat pentru ”conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată” și măsura complementară a reținerii plăcuțelor de înmatriculare. Practica a fost ”spartă” de o avocată din Cluj, care a obținut anularea amenzii pentru că legea face distincție între fapta de a conduce un autovehicul a cărei inspecție tehnică periodică este expirată și fapta de a conduce un autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată.

În cea de-a doua situație, arată instanța în motivare, autoritatea competentă de înmatriculare va înregistra suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate și o va comunica deţinătorului vehiculului de îndată, în scris.

Avocata Adina Lincă din Baroul Cluj a obținut, în premieră, o sentință ce va fi de ajutor multor oameni. Chiar ea a fost cea pățită, în sensul că a uitat să verifice valabilitatea ITP-ului mașinii, însă a fost sancționată cu 1305 lei pentru o faptă mai gravă, cea de a conduce un vehicul a cărui înmatriculare este suspendată.  De asemenea, au fost aplicate măsurile tehnico-administrative de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

”Agentul constatator nu m-a surprins în trafic conducând autovehiculul pe strada Mihai Românul, ci a constatat cu ocazia prezentării mele la sediul Biroul Avarii, situat pe aceeași stradă, la momentul la care i-am înmânat certificatul de înmatriculare în alt scop, că inspecția tehnică periodică a autovehiculului era expirată începând cu data de 03.02.2019, în condițiile în care acesta mi-a solicitat să mă prezint la sediul biroului, prin urmare acesta nu era abilitat să constate o faptă precum cea consemnată în actul sancționator; și anume de a circula pe strada Mihai Românul, din moment ce acesta nu m-a observat circulând și nu m-a depistat în trafic;

Nu a fost menționat în cuprinsul procesului verbal dacă suspendarea înmatriculării a fost operată în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate și nici dacă suspendarea înmatriculării a fost comunicată Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român, la ce dată și nici data de la care îmi era opozabilă acea operațiune administrativă.

Este evident că legiuitorul a înțeles să facă distincție între cele două fapte, respectiv între fapta de a conduce un autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată și fapta de a conduce un autovehicul a cărei inspecție tehnică periodică este expirată, evidența reieșind din instituirea unor măsuri complementare diferite în cazul celor două fapte.

Indicarea incorectă a textului de lege care prevede fapta contravenționlă a atras aplicarea nelegală a unei sancțiuni mai severe sub aspectul măsurilor complementare care s-au dispus, astfel încât, subsemnata, am fost obligată să transport autovehiculul atât din curtea Biroului Avarii pe o platformă, cât și ulterior în Gilău unde se află stația ITP RAR Cluj, agentul constatator reținându-mi în mod nelegal plăcuțele cu nr. de înmatriculare și eliberându-mi tot contrar legii o dovadă a reținerii certificatului de înmatriculare fără drept de circulație.

Toate aceste demersuri pe care am fost obligată să le întreprind reprezintă o vătămare evidentă produsă de indicarea necorespunzătoare a textului de lege aplicabil faptei, indicare care a dus și la aplicarea greșită a măsurilor complementare.

Este real că inspecția tehnică a autovehiculului era expirată la data de 04.06.2019, însă, la data de 10.06.2019, data la care autovehiculul a fost supus testărilor de tip ITP, rezultatul inspecției tehnice periodice a fost ,, bun tehnic”, prin urmare, simpla împrejurare că am uitat să verific valabilitatea ultimei inspecții tehnice periodice, nu înseamnă că autovehiculul prezenta un pericol pentru circulația rutieră, mai ales în condițiile în care subsemnata nu folosesc în mod obișnuit acest autovehicul, ci un altul pe care îl dețin, iar deplasarea a avut loc pe o distanță de aproximativ 500 m, distanță care am parcurs-o de la domiciliul situate tot pe str. Mihai Românul, stradă unde se află și Biroul Avarii unde amm fost invitată să mă prezint cu autovehiculul.”, se arată în plângerea contravențională.

Instanța Judecătoriei Cluj-Napoca i-a dat dreptate avocatei Adina Lincă.

Extras din motivarea sentinței:

”Prin art.102 alin.1 pct.39 din O.U.G. nr.195/2002 s-a stabilit că reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni fapta persoanei fizice de conducere a unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată. Analizând legalitatea procesului-verbal contestat, având în vedere dispoziţiile art.16 şi art.17 din O.G. nr.2/2001, instanţa retine că acesta nu a fost încheiat cu respectarea tuturor condiţiilor formale prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii.

În cadrul art.102 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002, legiuitorul a prevăzut două contravenţii distincte, respectiv cea de la pct.39, enunţată anterior, care sancţionează conducerea unui vehicul a cărei înmatriculare este suspendată, şi cea de la pct.1 teza a II-a, ce stabileşte caracterul contravenţional al acţiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul […] al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.

Drept urmare, se face distincţie între cele două situaţii de fapt reţinute în sarcina petentei, dar pe care agentul constatator le-a încadrat din punct de vedere juridic în textul de la art.102 alin.1 pct.39. Este adevărat că art.11 alin.45 din O.U.G. nr.195/2002 prevede că suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică. Cu toate acestea, acelaşi act normativ, la art.6 pct.291 defineşte suspendarea înmatriculării ca fiind o operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public.

Deşi intervine de drept în cazul expirării valabilităţii inspecţiei tehnice periodice, ea este totuşi o măsură ce trebuie dispusă şi, potrivit art.11alin.46 , autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, va înregistra suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.

Mai mult, prin art.3 alin.1 din O.U.G. nr.189/2005 se stabileşte că începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie, iar suspendarea se comunică deţinătorului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. Toate aceste măsuri confirmă din nou faptul că suspendarea înmatriculării este o operaţiune administrativă, ce trebuie dispusă şi înregistrată de către autoritatea competentă, iar ulterior comunicată deţinătorului autovehiculului.

Parcurgerea acestor formalităţi este în mod evident necesară pentru a se putea reţine săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.102 alin.1 pct.39 din O.U.G. nr.195/2002, deoarece doar de la acel moment se poate considera că persoana a acţionat cu vinovăţie, iar data suspendării înmatriculării poate fi verificată şi cunoscută.

În cauza de faţă, nu s-a dovedit că fusese realizată operaţiunea administrativă a suspendării înmatriculării, ceea ce înseamnă că singura faptă a petentei a fost de a conduce autoturismul deşi termenul de valabilitate al inspecţiei tehnice periodice era expirat.

Tocmai pentru o astfel de situaţie s-au şi reglementat două contravenţii distincte, fiindcă dacă s-ar aprecia altfel, atunci ar exista o posibilitate de dublă sancţionare pentru acelaşi act material în cadrul aceluiaşi articol de lege, ceea ce nu este permis. În aceste condiţii, se constată că agentul constatator nu doar a încadrat juridic în mod greşit fapta petentei, dar a şi reţinut greşit starea de fapt, întrucât până la îndeplinirea tuturor cerinţelor legale încă nu se putea considera că a produs efecte suspendarea de drept a înmatriculării.

Fiind vorba de un caz de nulitate relativă, instanţa reţine că este necesar să fie îndeplinite condiţiile art.175 alin.1 C.proc.civ., respectiv ca prin nerespectarea cerinţei legale să se fi pricinuit părţii o vătămare ce nu se poate înlătura decât prin desfiinţarea actului. În cauza faţă, vătămarea a constat în faptul că, reţinând existenţa unui caz în care era suspendată înmatricularea, agentul constatator a dispus şi aplicarea art.112 alin.1 lit. y) şi alin.3 din O.U.G. nr.195/2002, respectiv reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numerele de înmatriculare, măsuri ce nu puteau fi luate dacă în mod corect acesta reţinea doar fapta de a se fi circulat cu expirarea termenului de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice.

În plus, astfel cum s-a arătat, nici starea de fapt nu a fost corect reţinută, ceea ce atrage şi neteminicia procesului-verbal. Întrucât s-au constatat deja motive de nulitate a actului contestat, instanţa nu va mai analiza şi celelalte motive invocate de către petentă. Pentru aceste considerente, instanţa va admite plângerea contravenţională şi va anula procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PCJX nr.0264472 din data de 04.06.2019, emis de către intimat, urmând a exonera petenta de plata amenzii în cuantum de 1.305 lei, aplicată prin procesul-verbal contestat şi a înlătura măsurile tehnico-administrative de reţinere a certificatului de înmatriculare şi de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.”

IPJ Cluj a atacat sentința cu apel.

Comments

comentarii

În acest moment se efectuează teste pentru a se depista efectul vaccinurilor anti-Covid la noua tulpină a virusului. Profesorul UBB de sănătate publică Răzvan Cherecheș explică care sunt următorii pași în criza care pândește România.... Citește mai mult
Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat că românii care se întorc în țară din sudul Africii, unde a fost depistată noua variantă a Covid-19, vor intra în carantină.... Citește mai mult
În acest moment, 1.265 de români infectați cu Covid-19 se află internați la ATI. Dintre aceștia, doar puțin peste 100 au un certificat care atestă că au fost vaccinați.... Citește mai mult
Iarna se face deja simțită la Vlădeasa, unde ninge viscolit, iar rafalele de vânt ajung la 80 km/h.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!