fbpx

Judecătorul care a respins plângerea vloggerului Selly împotriva amenzii de la radar: ”un pericol grav pentru siguranța participanților la trafic”

Cel mai tare vlogger din România, Selly (Andrei Șelaru), în vârstă de 19 ani, s-a lovit de viața reală. Acesta a atacat amenda primită pentru că a circulat cu 189 km/h, invocând că nu se înțelege ce scrie pe procesul-verbal și că nu avea cum să aibă așa viteză pe acel sector de drum, însă judecătorul i-a respins plângerea. Sentința poate fi atacată cu apel.

WOWbiz.ro a anunțat în premieră că Selly a pierdut procesul, pe fond. Clujust vă prezintă motivarea completă a sentinței prin care s-a respins plângerea contravențională.

Selly a susținut, prin avocat, că era imposibil sa circule cu o viteza de 189 km/h pe acea porțiune de drum, in condițiile in care traficul rutier era aglomerat la aceea ora.

De asemenea, a susținut că procesul-verbal contestat încalcă dispozițiile prevăzute de art. 16 și 17. din OG nr. 2/2001, întrucât nedescrierea în mod lizibil a faptei în sensul indicării datei, orei și locului in care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor de fapt, ce pot determina în concret starea de fapt, atinge atât nulitatea absolută, cât și nulitatea relativă a procesului-verbal, instanța de judecată neavând posibilitatea în condițiile art.34 din OG nr. 2/2001, de a verifica legalitatea și temeinicia procesului-verbal.

Totodată, a mai arătat că sancțiunea aplicată este disproporționată si neîntemeiată, în condițiile in care nu circula cu viteza reținută de agentul constatator.

Motivarea sentinței:

”Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Prin procesul verbal de contravenție nr… din 27.06.2020, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă și măsura suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 zile, începând cu data de 13.07.2020, deoarece la data de 27.06.2020, ora 21.40, pe autostrada A1, km.77 către București, a condus autoturismul marca Mercedes cu numărul .. cu viteza de 189 km/h, fiind înregistrat cu pistolul laser marca Trucam

S-a reținut că această faptă reprezintă contravenție, fiind prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 102, alin. (3), lit. „e” din O.U.G. nr. 195/2002.

Instanța, fiind sesizată cu soluționarea unei plângerii contravenționale, în temeiul art. 34 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, urmează să verifice legalitatea și temeinicia procesului-verbal contestat în cauză.

Sub aspectul legalității, instanța constată, contrar susținerilor petentului, că procesul verbal atacat este lizibil și cuprinde toate elementele prevăzute, sub sancțiunea nulității absolute, de art. 17 din OG nr. 2/2001, precum și toate mențiunile obligatorii prevăzute de art. 16 din O.G. nr. 2/2001. De asemenea, nu există alte motive de nelegalitate ce ar putea fi luate în considerare din oficiu.

Mai constată instanța că încadrarea juridică a faptei contravenționale reținute în sarcina petentului a fost în mod corect evidențiată în procesul-verbal, situația de fapt descrisă de agentul constatator fiind sancționată de art. 102 alin. 3 lit. e din OUG 195/2002, republicată.

De asemenea, sancțiunea aplicată petentului se încadrează în limitele prevăzute de textul incriminator. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 4 din OUG 195/2002, republicată, limita maximă de viteză pe autostrăzi este de 130 km/h, iar potrivit art. 102 alin. 3 lit. e din același act normativ constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă) și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

(….)

Persoana sancționată are dreptul la un proces echitabil, conform art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001, în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă și să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situația de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfășurare a evenimentelor, iar sarcina instanței de judecată este de a respecta limita proporționalității între scopul urmărit de autoritățile statului de a nu rămâne nesancționate acțiunile antisociale prin impunerea unor condiții imposibil de îndeplinit și respectarea dreptului la apărare al persoanei sancționate contravențional.

Intimatul (Inspectoratul General al Poliției Române – n.red) a depus la dosarul cauzei documentația care a stat la baza întocmirii procesului-verbal de contravenție, precum și înregistrarea video a faptei contravenționale, reușind să facă dovada deplină a situației de fapt reținute în actul administrativ.

Astfel, din imaginile video stocate pe suport optic, coroborate cu planșa foto, rezultă cu claritate faptul că, la momentul înregistrării, autoturismul cu nr. de înmatriculare … circula cu o viteză de 189 km/h pe A1.

Față de cele constatate în urma analizării înscrisurilor și a imaginilor video stocate pe suport optic, instanța apreciază că intimatul a dovedit vinovăția petentului dincolo de orice dubiu rezonabil, acesteia revenindu-i sarcina de a face dovada contrară situației de fapt reținute în procesul-verbal.

Petentul susține că nu circula cu viteza reținută de agentul constatator, fără însă a face dovada acestor afirmații.

Prin urmare, acesta nu a reușit să facă dovada unei situații de fapt diferite de cea reținută de agentul constatator, aceasta fiind conformă realității, astfel încât împrejurarea că aceasta a încălcat art. 121 alin. 1 din H.G. 1391/2006, corespunde adevărului.

Sub aspectul individualizării sancțiunii, luând în considerare gradul pericolului social ridicat al faptei constatate, instanța constată că nu poate fi dispusă înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului întrucât, potrivit art. 7 al. (2) din OG nr. 2/2001, avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.

Astfel, instanța apreciază că fapta petentului de a circula pe autostradă cu o viteză de 189 km/h reprezintă un pericol grav pentru siguranța participanților la trafic și înlătură posibilitatea aplicării sancțiunii avertismentului, sancțiunea aplicată fiind proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite și cu scopul legitim urmărit prin instituirea ei.

În acest sens, instanța subliniază că petentul ar fi trebuit să conștientizeze că astfel de fapte atrag răspunderea contravențională. Mai mult, instanța apreciază că tolerarea săvârșirii unor fapte de acest gen și nesancționarea pecuniară a acestora poate determina agravarea fenomenului, iar fiecare persoană trebuie să își asume și să suporte consecințele faptelor sale.

Astfel, în ceea ce privește sancțiunea amenzii, instanța apreciază că nu se impune înlocuirea cu avertismentul, această sancțiune încadrându-se în limitele prevăzute de textul incriminator.

În ceea ce privește sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile, instanța reține că legea nu conferă agentului constatator sau instanței de judecată un drept de apreciere în ceea ce privește aplicarea sancțiunii complementare, aceasta aplicându-se în virtutea legii, de vreme ce a fost constatată săvârșirea faptei descrise în ipoteza normei juridice; dreptul de apreciere este recunoscut doar în ceea ce privește tipul sancțiunii contravenționale principale (amendă/avertisment) și în ceea ce privește individualizarea amenzii între limitele speciale prevăzute de lege, însă nu și cu privire la sancțiunea complementară.

Pentru toate aceste argumente, instanța va respinge plângerea contravențională formulată de petent, ca neîntemeiată.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina