fbpx

Judecătoria Cluj-Napoca a stabilit măsuri privind activitatea, în completarea Deciziei președintelui Curții

Conducerea Judecătoriei Cluj-Napoca a stabilit și comunicat măsuri privind activitatea instanței, în completarea Deciziei președintelui Curții de Apel Cluj

”Având în vedere că începând cu data de 15.05.2020, starea de de urgenţă declarată prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, prelungită prin Decretul nr. 195/2020 încetează, ţinând cont de Hotărârea Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 734 din data de 12.05.2020 şi de Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Cluj nr. 60 din 12 mai 2020, Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul aduce la cunoştinţă următoarele măsuri luate la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca în vederea bunei desfăşurării a activităţii de judecată, urmărindu-se asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă şi reducerea riscului de îmbolnăvire a personalului instanţei şi a tuturor participanţilor la procedurile judiciare.

A. Activitatea compartimentelor auxiliare

1. Registratura
– Participanţii la procedurile judiciare sunt îndemnaţi să înainteze toate actele de procedură în cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca prin mijloace electronice de comunicare, fax: 0264-431033/email: jud-cluj-reg@just.ro;
– Programul registraturii va fi de luni până joi, în intervalul orar 9-12, pentru situaţia în care folosirea mijloacelor electronice de comunicare nu este posibilă;
– Timpul maxim alocat pentru depunerea documentelor va fi de 3 minute;
– Accesul în interiorul registraturii va fi permis pentru maxim 2 persoane în acelaşi timp.

2. Arhiva
– Programul arhivei va fi de luni până joi, în intervalul orar 9-12;
– Studiul dosarelor în Arhivă se va face exclusiv pe bază de programare telefonică la nr. 0264431057 sau 0264595812;
– Timpul alocat pentru studiul dosarului va fi de maxim 15 minute;
– Actele vor fi eliberate în programul arhivei, luni-joi, 9-12, la ghişeul aferent activităţii de eliberare;
– Accesul în interiorul arhivei va fi permis pentru maxim 3 persoane în acelaşi timp, pentru studiul dosarelor.

3. Biroul de Informaţii şi Relaţii cu publicul
– Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul va desfăşura activitate în intervalul orar 9-12;
– Cererile privind solicitarea de informaţii de interes public, formulate în baza Legii nr. 544/2001, vor fi transmie prin e-mail, fax ori telefonic şi numai în situaţii excepţionale, temeinic justificate, prin prezentarea la Biroul de Informaţii şi Relaţii cu Publicul;
– Timpul de staţionare nu va depăşi 5 minute pentru depuneri de solicitări ori pentru furnizarea pe loc a informaţiilor solicitate. Dacă răspunsul nu poate fi transmis în aceste intervale de timp, acesta va fi furnizat ulterior în scris, cu respectarea termenelor prevăzute de lege.

4. Asociaţii şi Fundaţii şi Asociaţii de Proprietari.
– Accesul în incinta instanţei pentru aspecte legate de aceste compartimente se va face exclusiv în baza unei programări telefonice, la numerele de telefon indicat, interior 125, respectiv 144.

Informaţii suplimentare în legătură cu activitatea compartimentelor auxiliare vor putea fi solicitate telefonic grefierului şef la numerele de telefon de mai sus, interior 303.

B. Condiţii de acces
– Accesul în incinta Palatului de Justiţie şi în sălile de judecată se va realiza cu maxim 15 minute înainte de ora stabilită pentru strigarea cauzei;
– Părţile vor prezenta la intrarea în Palatul de Justiţie citaţia şi actul de identitate, sau în cazul în care termenul şi intervalul orar acordat a fost comunicat telefonic, se va prezenta actul de identitate în vederea verificării pe lista de şedinţă;
– Accesul avocaţilor se permite pe baza legitimaţiei şi a delegaţiei avocaţiale. Accesul consilierilor juridici se permie pe baza legitimaţiei şi a împuternicirii de reprezentare. Accesul experţilor se permite pe baza legitimaţiei. Toţi participanţii la procedurile judiciare au obligaţia de a purta mască, mănuşi şi echipament de protecţie pentru încălţăminte, la poarta de acces. În situaţii excepţionale, justiţiabililor li se asigură o mască de protecţie şi o pereche de mănuşi, la intrarea în sediul instanţei, atunci când aceştia, din motive obiective, nu dispun de un echipament de protecţie adecvat;
– Altor persoane li se va permite accesul, în situaţii excepţionale, telefonic, de către preşedintele de secţie, acordul sau refuzul urmând a fi trecut în registrul de intrări/ieşiri din instanţă;
– Se interzice accesul în sediul Curții de Apel Cluj a tuturor persoanelor, cu privire la care autoritățile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea acestora. Măsura se aplică și persoanelor care au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una dintre zonele de risc, celor care au intrat în contact în ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecție cauzată de SARS-CoV-2 și care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăți de respirație;
– Persoanele aflate în una dintre ipotezele de mai sus, citate într-un proces aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, au obligația de a înștiința completul de judecată despre această situație, de regulă, prin poșta electronică;
– Persoanelor care nu se află în situațiile menționate mai sus, dar care manifestă în mod evident o stare generală alterată sau simptome comune de gripă sau alt tip de infecție respiratorie, vor avea în vedere transmiterea actelor de procedură la dosar preponderent în formă electronică și examinarea posibilității de a solicita amânarea judecării cauzei sau soluționarea acesteia și în lipsă.

C. Măsuri în privinţa şedinţelor de judecată
– Accesul în sala de judecată se va face cu 15 minute înainte de ora fixată;
– În timpul desfășurării ședinței de judecată, președintele completului va asigura măsurile de distanțare socială în rândul publicului, solicitând o distanță de cel puțin 1,5 m între participanți. Se va permite accesul în sala de judecată numai cu respectarea acestei condiții;
– Publicul care așteaptă intrarea în sala de judecată, va respecta, de asemenea, distanța de minimum 1,5 m între participanți, cu sprijinul efectivelor de jandarmi;
– Părţile vor fi citate în intervale orare, atât prima, cât şi a doua strigare a cauzei urmând a se realiza în intervalul orar fixat;
– Lista de şedinţă, cu fiecare cauză fixată şi intervalul orar aferent, va putea fi consultată, la secţiunea liste de şedinţă, pe portalul instanţei de judecată cu cel puţin 48 de ore înainte de termen;
– Cererile de preschimbare a termenului sau de strigare a cauzei la o altă oră, vor fi formulate cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţa de judecată, cu înştiinţarea prealabilă a părţii adverse sau a reprezentantului acesteia;
– Accesul publicului la şedinţele de judecată va fi limitat;
– Nu este permisă staţionarea participanţilor în sala de judecată şi în Palatul de Justiţie după finalizarea şedinţei de judecată.

Măsurile stabilite se completează cu cele luate prin Decizia Preşedintelui Curţii de Apel Cluj nr. 60 din 12 mai 2020.”, a comunicat Judecătoria Cluj-Napoca.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina