fbpx

Judecători cu suflet au schimbat în avertisment amenda de 580 lei pentru parcare neregulamentară la spital

Un bărbat care a parcat neregulamentar în zona unui spital din Cluj-Napoca, soția lui fiind grav bolnavă, a obținut în instanță schimbarea amenzii de 580 de lei în avertisment. Oricum, șoferul plătise taxa de recuperare a mașinii de 496 lei, căci i-a fost ridicată.

În iunie 2018, petentul a fost sancționat cu amenda in cuantum de 580 lei (4 x 145 lei) si 3 puncte de penalizare in temeiul prev. art. 108, alin. 1, lit. b, pct. 7 si art. 100 , alin. 2 din OUG nr. 195/2002. De asemenea, s-a intocmit dispozitia de ridicare a vehiculului.

În procesul-verbal de sancționar, s-a retinut că ”in data de 09.05.2018, ora 13:00, petentul a stationat voluntar neregulamentar pe carosabil cu auto marca Hyundai cu numar de inmatriculare ….. in zona de actiune a indicatorului rutier “oprirea interzisa” cu aditionalul “atentie se ridica autovehiculul”, obligand ceilalti participanti la trafic sa treaca peste marcajul liniei continue ; s-a dispus masura tehnico-administrativa de ridicare a autovehiculului .”

Șoferul a atacat amenda la Judecătoria Cluj-Napoca, unde a susținut că în locul unde a parcat erau mai multe masini, ca nu a incurcat circulatia, accesul in curte ori institutie, ca nu a lasat masina pe partea carosabila, ca nu si-a dat seama ca a parcat pe loc nepermis.

Prin sentința civilă nr. 7225/01.11.2018 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca, s-a înlocuit cu avertisment sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 580 lei aplicată petentului si  s-a atras atenția petentului asupra respectării pe viitor a dispozitiilor OUG nr. 195/2002. De asemenea, instanța a considerat că este neintemeiata cererea petentului privind restituirea sumei de 496,10 lei, reprezentand contravaloare taxa de ridicare autoturism.

”Cât privește individualizarea sancțiunii amenzii aplicata petentului trebuie să se țină cont de criteriile de individualizare prevăzute de  art. 21, alin. 3 din O.G. nr. 2/2001. Potrivit acestei dispoziții legale, sancțiunea se aplica în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie sa fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal, se arată în sentință.

Reprezentanții Primăriei au atacat cu apel sentința de la fond, arătând că ”sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 580 lei este proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite. Nu poate fi reținut în acest sens ca motiv de reindividualizare a sancțiunii faptul că aplicarea sancțiunii avertismentului este suficientă pentru atenționarea petentului asupra conduitei sale viitoare și pentru prevenirea în viitor a unor fapte de același gen, întrucât, un astfel de argument ar conduce la nesancționarea unui număr mare de persoane, prin reindividualizarea sancțiunilor aplicate de agenții constatatori și înlocuirea amenzilor cu avertisment în cazul tuturor persoanelor care au introdus o plângere contravențională pentru fapte de tipul celei săvârșite de petent. Dacă s-ar proceda în acest fel, nu s-ar asigura efectul disuasiv al sancțiunii contravenționale, ceea ce ar fi contrar spiritului actului normativ care a prevăzut fapta petentului ca și contravenție.”

Prin Decizia civilă nr. 609/ A/ 2019, completul compus din Carmen Simona Noja și Anca Maria Rad de la Tribunalul Cluj a respins apelul Primăriei, arătând în motivare:

”Tribunalul reține că prin sentința apelată s-a reținut legalitatea și temeinicia procesului-verbal, fiind dispusă înlocuirea sancțiunii amenzii cu sancțiunea avertismentului raportat la împrejurările în care s-a comis fapta și a conduitei anterioare a petentului.

Contrar susținerilor apelantului, tribunalul reține că în mod corect a apreciat prima instanță că fapta prezintă un pericol social redus, care justifică aplicarea sancțiunii avertismentului.

În drept, potrivit art. 21 alin. 3 din OG 2/2001, (3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Se constată că fapta a fost comisă cu ocazia soluționării unor probleme medicale ale soției petentului, grav bolnavă, astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosar (f. 10-11 dosar fond), petentul a recunoscut comiterea faptei , nu s-a făcut dovada de către intimat că petentul ar mai fi fost sancționat pentru alte fapte similare iar din planșele foto depuse la dosar (f. 29) rezultă că pe acea parte a carosabilului mai erau parcate și alte autovehicule.

Prin urmare, chiar dacă atitudin ea petentului nu este scuzabilă iar procesul-verbal este legal și temeinic, raportat la împrejurările comiterii faptei, a scopului urmărit, a circumstanțel or personale ale contravenientului se justifică menținerea sancțiunii avertismentului.

Mai mult, tribunalul reține că oricum bugetul contravenientului a fost diminuat ca urmare a comiterii acestei fapte, acesta achitând taxa de ridicare în cuantum de 496,10 lei , astfel că nu se poate afirma că urmare a comiterii faptei petentul nu a suportat vreo consecință din punct de vedere patrimonial.

Pentru aceste motive, tribunalul va respinge  ca neîntemeiat apelul formulat de apelantul Municipiul Cluj-Napoca, Direcția Generală Poliția Locală în contradictoriu cu intimatul S.T. împotriva sentinței civile  nr. 7225/2018 pronunțată în dosarul nr….. al Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o menține în întregime.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina