fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Instanța l-a repus pe un șofer în termenul de 2 zile lucrătoare în care poate achita jumătate din amendă

Instanța l-a repus pe un șofer în termenul de 2 zile lucrătoare în care poate achita jumătate din amendă

După ce un polițist a uitat să treacă pe procesul verbal de contravenție suma care poate fi achitată în termen de 2 zile lucrătoare cu titlu de jumătate din minimul amenzii, instanța Tribunalului Cluj l-a repus pe șofer în termenul în care poate achita jumătate din amendă.

Un șofer prins cu viteză mare pe DN 1C a sperat că va scăpa în totalitate de sancțiune pentru că agentul a uitat să facă acea mențiune pe procesul verbal, dar instanța a hotărât că este nulitate relativă și a menținut sancțiunea, cu repunerea șoferului în termenul de 48 de ore în care poate plăti jumătate din amendă.

Decivia Civilă nr. 654/2018 – Tribunalul Cluj

Prin Sentința civilă  nr. 974/09.11.2017 pronunțată de Judecătoria Ghela în dosarul nr. …a fost admisă în parte plângerea contravențională formulată de către petentul F.I.A, în contradictoriu cu intimatul Inspectoarul de Poliție Județean Cluj, petentul a fost repus în termenul de 2 zile lucrătoare în care poate fi achitat jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege pentru contravenția săvârșită, petentul a fost obligat să plătească suma de 652,50 lei, în termen de 2 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și s-a constatat că procesul-verbal de contravenție nr. …din data de 21.04.2017, emis de I.P.J. Cluj este în rest legal și temeinic.

Pentru a hotărî astfel, judecătoria a reținut următoarele:

Prin procesul-verbal  nr. .. întocmit la data de 21.04.2017, ora 20:06, de agentul constatator B.C. din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, petentul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1305 lei și suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, întrucât la aceeași dată, ora 20:02, a condus autoturismul marca Skoda Rapid, cu numărul de înmatriculare …. cu viteză de 108 km/h, pe DN1C, în localitatea Bunești.

În ceea ce privește temeinicia actului sancționator, judecătoria a reținut că fapta contravențională săvârșită de petent face parte din categoria contravențiilor care trebuie constatate prin mijloace tehnice. Depășirea vitezei legale cu 58 km/h rezultă din înregistrarea video depusă la dosarul cauzei de intimat – înregistrare care a fost efectuată cu aparatul radar Autovision, montat pe autospeciala MAI …, verificat metrologic.

În ceea ce privește critica petentului privind omisiunea agentului constatator de a menționa în cuprinsul procesului-verbal de contravenție suma care poate fi achitată în termen de 2 zile lucrătoare cu titlu de jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege este întemeiată, rubrica aferentă acestor mențiuni fiind necompletată.

Cu toate acestea, întrucât în această privință nulitatea nu este expresă, iar nerespectarea unei dispoziții legale atrage anularea actului încheiat doar în măsura în care vătămarea cauzată nu poate fi înlăturată în alt mod, judecătoria a apreciat  că nu se impune anularea procesului-verbal de contravenție, care în rest este legal și temeinic.

Întrucât singura vătămare cauzată petentului este aceea că acesta nu a putut achita în termen de 2 zile lucrătoare jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, judecătoria a admis în parte plângerea contravențională formulată și a repus petentul în termenul de 2 zile lucrătoare în care acesta să achite jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege pentru contravenția săvârșită, dispunând ca acesta să plătească suma de 652,50 lei, în termen de 2 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Împotriva acestei hotărâri petentul a declarat apel  si a solicitat  admiterea apelului și schimbarea sentinței atacate în sensul admiterii plângerii contravenționale si anulării procesului-verbal de contravenție contestat.

În motivarea apelului,  apelantul susține că  lipsa mențiunii  din procesul-verbal  cu privire la achitarea  amenzii  în termen de 48 de ore  a jumătate din minimul acesteia  atrage nulitatea relativă  condiționată de existența unei vătămări  care nu poate fi înlăturată  numai în condițiile anulării  actului, iar instanța nu poate să repună în termenul de 48 de ore în care să poată ataca jumătate din minimul amenzii.

Prin întâmpinare, intimatul  a solicitat respingerea apelului  si menținerea procesului-verbal de contravenție  motivând că  hotărârea atacată este legală si temeinică  iar procesul-verbal  se bucură de prezumția de legalitate  până la proba contrară.

Potrivit prevederilor art. 16 alin.1 din O.G. nr. 2/2001,  procesul-verbal de constatare a contravenției  va cuprinde în mod obligatoriu  si posibilitatea  achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii  prevăzută de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate.

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice prevede la art. 109  alin.5 posibilitatea  achitării de către contravenient  persoană fizică în termen de cel mult 2 zile lucrătoare  de la data primirii procesului-verbal ce constatare a contravenției  jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.

Apelantul,  în calitate de conducător auto,  este obligat să cunoască prevederile acestui act normativ, iar în cazul de față chiar dacă în procesul-verbal nu a fost menționată această posibilitate, sancționată cu nulitate relativă  nu poate duce la anularea acestuia.

Vătămarea cauzată prin întocmirea procesului-verbal fără această menționare a fost înlăturată de către prima instanță  prin repunerea apelantului în termenul legal în care  urmează să plătească jumătate din minimul amenzii.

În temeiul art. 480 alin.1 Cod Procedură Civilă,  tribunalul va respinge apelul formulat de apelantul FIA în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Cluj împotriva sentinței civile nr. 974/2017 pronunțată în dosarul nr. … al Judecătoriei Gherla pe care o va păstra în întregime.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns