fbpx

Instanța a anulat, pe procedură, acțiunea Sindicatului Agenților de Poliție împotriva trupei Paraziții

Instanța Tribunalului București a anulat, din cauza nerespectării unor obligații din codul de procedură civilă, cererea de acțiune în răspundere delictuală înaintată de Sindicatul Național al Agenților de Poliție împotriva membrilor trupei Paraziții, ca urmare a piesei Antimiliție.

Sindicatul Național al Agenților de Poliție a pierdut procesul cu Paraziții din cauză că nu a respecat cerințele instanței în ce privește cererea de chamre în judecată.

Soluția pe scurt:Anuleaza cererea in temeiul art. 200 alin. 4 CPC. Cu drept de reexaminare in termen de 15 zile de la comunicare, cererea de reexaminare urmand a fi depusa la Tribunalul București.”

Articolul 200 din Codul de Procedură Civilă se referă la verificarea cererii şi regularizarea acesteia și cuprinde:

”(3) Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).

(4) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii prevăzute la art. 194 lit. a)-c), d) numai în cazul motivării în fapt şi f), precum şi art. 195-197 nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (3), prin încheiere se dispune anularea cererii.”

Mai jos aveți obligațiile privind cererea, din care nu a respectat sindicatul agenților de poliție.

Art. 194: Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Comments

comentarii

Lasă un răspuns