fbpx

Închisoare pentru evaziune fiscală prin vânzarea de haine second-hand pe Facebook

Un bărbat din Arad a fost condamnat la 1 an și 10 luni închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală prin vânzarea de haine second-hand pe Facebook!

Acuzația: ”În perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020, inculpatul X a realizat venituri din activitatea de  comercializare de produse de îmbrăcăminte, pe care nu le-a declarat către organul fiscal teritorial, desfăşurând această activitate „la negru”, cu eludarea plăţii impozitului pe venit.

În perioada susamintită, inculpatul a achiziţionat din Piaţa Obor din mun. Arad produse vestimentare , pe care, ulterior, prin intermediul reţelei de socializare „Facebook”, cât şi prin intermediul serviciilor de curierat de la „Fan Courier”, inculpatul le-a vândut către diverse persoane fizice din România, încasând sumele de bani obţinute din vânzare – fie prin intermediul contului bancar aparţinând mamei sale, numita ########## #######, fie în sistem „ramburs”, obţinând  venituri care nu au fost declarate organului fiscal teritorial în vederea impozitării. Numita ########## ####### doar i-a permis inculpatului – fiul său – să folosească conturile sale bancare, fără ca ea să desfăşoare vreo activitate de achiziţie, urmată de comercializare de produse de îmbrăcăminte.”

La cererea parchetului, compania „Fan Courier” a comunicat centralizatorul livrărilor efectuate de către inculpat, fiind sute de comenzi.

Cu ocazia audierii, inculpatul a declarat că, în perioada respectivă a achiziţionat periodic produse de îmbrăcăminte din Piaţa Obor din mun. Arad, în general produse „second –hand”, pe care le-a oferit spre comercializare prin intermediul unui site unde posta produsele respective, iar plata se făcea în cele două  conturi deschise la Raiffeisen Bank – pe numele său şi, respectiv, pe numele mamei sale, dar mai ales în sistem ramburs, cu plata la primire. El a menţionat că primea comenzile atât telefonic, cât şi prin intermediul aplicaţiei „Messenger”, iar distribuţia o efectua cu „Fan Courier” (firmă de curierat cu care avea încheiat un contract, prin intermediul mamei sale ); precizând suplimentar că nu își desfășoară activitatea în cadrul unei forme de organizare prevăzute de lege, nu a eliberat factură fiscală sau bon fiscal, dar nici pentru produsele achiziţionate din Piaţa Obor nu a primit vreun bon fiscal sau vreo chitanţă, iar veniturile pe care le-a obținut ca urmare a comercializării de îmbrăcăminte  nu le-a declarat organelor fiscale teritoriale.

Organele de cercetare penală au dispus efectuarea unei constatări fiscale care să stabilească prejudiciul cauzat bugetului de stat de natura impozitului pe veniturile din activități independente, venituri care nu au fost declarate organului fiscal teritorial în vederea impozitării.

În urma efectuării constatării fiscale de către specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, s-a stabilit un prejudiciu datorat de către  inculpat  către bugetul de stat, pentru veniturile estimate aferente comercializării produselor de îmbrăcăminte, în perioada ianuarie  2018 – decembrie 2020,  în sumă de  286.911 lei (aferent anului 2018 – 58.272  lei- reprezentând 38.804 lei impozit pe venit, 11.488 lei TVA, 5700 lei CAS şi 2.280 lei CASS; aferent anului 2019 – 179.286 lei – reprezentând 52.332 lei impozit pe venit, 118.218 lei TVA, 6.240 lei CAS şi 2.496 lei CASS; aferent anului 2020 – 49.353 lei – reprezentând 11.916 lei impozit pe venit, 28.071 lei TVA, 6.690 lei CAS şi 2.676 lei CASS). TVA datorată de către inculpat are la bază depăşirea plafonului de 300.000 lei/an; acesta având obligaţia să se înregistreze ca plătitor de TVA în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins/depăşit plafonul de 300.000 lei, devenind platitor de TVA începând cu data de 01.12.2018, dată de la care trebuia să colecteze şi să plătească către bugetul de stat taxa pe valoare adăugată.

În motivarea instanței se arată: ”Fapta inculpatului ###### ######## , de a nu declara către organul fiscal teritorial  veniturile obţinute în perioada  ianuarie 2018 – decembrie 2020 din activitatea de comercializare de produse de îmbrăcăminte şi de a ascunde, pe această cale, veniturile impozabile, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe venit, a taxei pe valoare adăugată, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale, cu consecinţa cauzării unui prejudiciu în dauna bugetului de stat în sumă de 286.911 lei, neachitat de către inculpat, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/20015, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Constatând, dincolo de orice dubiu, că fapta pentru care inculpatul ###### ######## a fost trimis în judecată există, constituie infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi a fost săvârşită de inculpat, instanţa va pronunţa condamnarea acestuia, rezolvând acţiunea penală potrivit dispoziţiilor art. 396 alin. 2 Cod procedură penală.

Întrucât judecata s-a desfăşurat în condiţiile art. 375 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, în conformitate cu dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, limitele de pedeapsă vor fi reduse cu o treime.

La stabilirea pedepsei, instanţa va ţine seama de dispoziţiile art. 74 Cod penal, privitor la criteriile generale de individualizare a pedepsei, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite, periculozitatea infractorului, evaluată în conformitate cu împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal,  nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Astfel, instanţa va avea în vedere atitudinea corespunzătoare adoptată de inculpat pe parcursul procesului penal, vârsta acestuia, faptul că este bine integrat profesional şi social. Totodată, se va ţine seama de pericolul social al infracţiunii săvârşite, reprezentat de sfera relaţiilor sociale ocrotite, de cuantumul prejudiciului cauzat.

Pentru aceste considerente, în baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi a art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, instanţa îl va condamna pe inculpatului ###### ########  la pedeapsa de 1 an şi 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

În baza art. 9 alin. 1 lit. a teza finală din Legea nr. 241/2005, rap. la art. 67 alin. 1 Cod penal, îi va aplica inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani, care se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 alin. 1 lit. b Cod penal.

În temeiul art. 65 alin. 1, 3  Cod penal, îi va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 lit. a, b Cod penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa privativă de libertate este executată sau considerată executată.

Văzând cuantumul pedepsei aplicate inculpatului şi faptul că aceasta are un comportament general adecvat normelor de convieţuire socială, nu a mai fost condamnat anterior, şi-a manifestat acordul de a presta o muncă în folosul comunităţii, atitudinea de recunoaştere şi regret a faptei comise, instanţa consideră că prezenta infracţiune reprezintă o excepţie de la comportamentul său obişnuit şi că aplicarea pedepsei este suficientă pentru a-l determina să nu mai comită alte infracţiuni, chiar fără a fi executată efectiv, iar supravegherea conduitei sale pe o perioadă determinată de timp îl va ajuta să conştientizeze gravitatea faptei comise şi să se reintegreze social.

În aceste condiţii, în baza art. 91 şi 92 Cod penal, tribunalul va dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aplicate inculpatului pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.”

Inculpatul a fost condamnat la  1 an şi 10 luni închisoare cu suspendare  pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Pe parcursul termenului de supraveghere, instanța i-a impus obligaţia de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii

De asemenea, inculpatul a fost obligat să să plătească părţii civile ANAF suma de 289.911 lei (reprezentând impozit pe venit, taxă pe valoare adăugată, a contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi contribuţie de asigurări sociale), sumă ce va fi actualizată cu majorări, dobânzi şi penalităţi legale, până la momentul plăţii efective.

Comments

comentarii

Emil Boc și-a anunțat, sâmbătă, 13 aprilie, candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Cluj-Napoca.... Citește mai mult
Mainardi Food și Asociația Pizzerilor Napoletani din Oradea organizează în premieră prima ediție de „Mainardi Pizza Cup” 2024.... Citește mai mult

Lasă un răspuns