clujust.ro

Începe în curând admiterea la UBB Cluj. Înscrieri exclusiv online. Vezi câte locuri sunt la Drept și criteriile de admitere

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își deschide, în aceste zile, platforma de admitere (https://admitere2021.ubbcluj.ro/) pentru absolvenții de liceu care doresc să-i devină studenți, dar și pentru absolvenții de facultate care doresc să se înscrie la un program de master. 

Absolvenții de liceu vor avea la dispoziție, pentru admiterea în anul universitar 2021-2022, un număr de 146 de specializări în limba română, 68 de specializări în limba maghiară, 9 specializări în limba germană, 15 specializări în limba engleză și 14 în alte limbi.

La nivelul programelor de master, candidații vor putea alege una sau mai multe dintre cele 147 de programe în limba română, 42 de programe în limba maghiară, 37 de specializări în limba engleză, 5 specializări în limba germană și 4 specializări în limba franceză.

UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2021-2022, un număr de 5.279 de locuri bugetate destinate absolvenților de liceu10.670 de locuri în regim cu taxă și 2.840 de locuri pentru învățământ la distanță și cu frecvență redusă pentru studii universitare de nivel licenţă. Din aceste locuri bugetate, 30 sunt locuri speciale alocate pentru candidaţii de etnie rromă, 188 sunt destinate absolvenţilor de licee situate în mediul rural, 15 se alocă pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, în timp ce alte 128 de locuri au fost alocate românilor de pretutindeni.

La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2021-2022, un număr de 3.879 de locuri la buget şi 6.332 de locuri la taxă. Un număr de 248 dintre locurile bugetate sunt alocate domeniilor prioritare, alte 10 locuri sunt destinate studenților rromi,  10 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială,  iar 109 sunt destinate etnicilor români din afara granițelor țării. De asemenea, UBB va scoate la concurs 50 de locuri la masteratele didactice introduse în anul universitar 2020-2021.

 Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 12 și 29 iulie 2021. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestațiilor, confirmarea locurilor și perioada de redistribuire a locurilor rămase disponible pentru fiecare dintre cele 22 de facultăți ale UBB.

Probele de concurs, tematica şi bibliografia se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi, iar informațiile complete pot fi găsite accesând linkul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/ .

Admiterea la Facultatea de Drept

Înscrierile la admitere vor începe Luni, 12 iulie 2021, ora 10:00 (dimineața) și se vor încheia sâmbătă 17 iulie 2021, ora 10:59 (dimineața) pe platforma  https://admitere2021.ubbcluj.ro/ 

Pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Drept organizează admitere la specializarea DREPT : 4 ani; linia de studiu: română

– IF (învăţământ cu frecvenţă) şi

– ID (învăţământ la distanţă)

CRITERII DE SELECȚIE

 o probă scrisă, de verificare a raţionamentului logic, cu pondere de 50% în media de admitere, care va avea loc la Cluj-Napoca, în sistem faţă în faţă;

–  media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 50% în media de admitere.

Proba scrisă de verificare a raţionamentului logic se susţine de către toţi candidaţii, indiferent de categoria de locuri pentru care candidează sau de rezultatele obţinute pe parcursul anilor de liceu.
Prin excepţie de la prevederile alin. , candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat.
Candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, premiul I la olimpiadele şcolare naţionale, li se va recunoaşte la înscriere nota 10 (zece) din oficiu la examenul de bacalaureat, urmând să susţină proba scrisă de verificare a raţionamentului logic .

CIFRA DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2021-2022

I. IF (învăţământ cu frecvenţă):

1. BUGET – români – 155 locuri

– maghiari -22 locuri

– rural -(candidați absolvenți de licee situate în mediul rural)- 2 locuri

2. TAXĂ – români – 330 locuri

– maghiari -24 locuri

II. ID (învăţământ la distanţă) – taxă -150 locuri

CALENDARUL ADMITERII, SESIUNEA IULIE 2021:

12 -17 iulie 2021 – înscrieri ONLINE –  https://admitere2021.ubbcluj.ro/
19 iulie 2021 – proba scrisă (cu prezența fizică a candidaților)

*Ora și locația se va afișa ulterior
20 iulie 2021 – afişarea rezultatelor
21 iulie 2021 – depunerea contestaţiilor şi soluţionarea acestora
21 -24 iulie şi 26 iulie 2021 – confirmarea ocupării locului şi redistribuirea locurilor disponibilizate ONLINE
27 iulie 2021 – afişarea rezultatelor finale

TAXA DE ȘCOLARIZARE – 3600 lei/ an de studiu

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor paşi:
a) Încărcarea actelor și achitarea taxelor de înscriere şi procesare (220 lei +30 lei) , la următoarea adresă:

https://admitere2021.ubbcluj.ro/
b) Validarea dosarului de către comisia de admitere -online
c) Susţinerea probei scrise de examinare, constând în verificarea raţionamentului logic (necesită prezența fizică a candidatului)

d) Confirmarea locurilor -online

ÎNSCRIEREA SE VA FACE EXCLUSIV ONLINE

ACTE NECESARE:

Candidații vor încărca în platforma admiterii scanări ale următoarelor acte:

1. Cerere de înscriere -completată online (la linkul mai sus menționat) -cu toate informațiile solicitate (inclusiv mediile care constituie criteriu de ierarhizare și departajare) și semnată; fișele cu omisiuni nu se iau în considerare

Vă rugăm completați cu atenție cererea de înscriere, cu toate datele necesare și opțiunile deoarece ulterior nu se pot face modificări. În privința opțiunilor se impun următoarele precizări:
– marcați opțiunile în ordinea dorită (ex…buget,taxă, învățământ la distanță) pentru a vă maximiza sanșele de reușită
-candidații care au studiat anul 1 sau toti anii la buget la o altă specializare/facultate pot alege exclusiv opțiunile de taxă și învățământ la distanță
– candidații care optează pe locurile din mediul rural pot alege Locuri pentru mediul rural, precum și restul opțiunilor (ex…buget,taxă, învățământ la distanță)
– candidații care optează pe locuri destinate celor proveniți din sistemul de protecție socială și romilor pot candida exclusiv pe acest tip de loc. Ierarhizarea lor se va face la nivelul UBB
-candidații din Republica Moldova, fără cetățenie română și domiciliu în România pot candida exclusiv pentru locurile cu taxă sau învățământ la distanță

2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă(scanate ambele în același document fata verso color) sau diploma echivalentă acesteia – în care să se precizeze media de la bacalaureat şi nota de la limba şi literatura română obţinută la examenul de bacalaureat și foaia matricolă;
Absolvenţii de liceu din promoţia 2021 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa-tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat. Este obligatoriu ca din adeverinţă să rezulte media la examenul de bacalaureat, respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura română (scris).
3. certificatul de naştere scanat color;
4. actul de identitate – scanat color
5. acolo unde este cazul, certificatul de căsătorie scanat color
6. adeverinţa medicală tip (scanata  color) eliberată de cabinetele şcolare sau  medicul de familie, din care să rezulte că sunt apţi pentru admitere;

7. Dovada achitării taxei de înscriere

TAXA DE ADMITERE este formată din taxa de înscriere și taxa de procesare : 250 lei
Taxa de procesare în valoare de 30 lei este obligatorie şi nereturnabilã.
Taxa de înscriere este de 220 lei

 

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 11 localități și 9 județe). De asemenea, UBB are cel mai complex profil academic din România, având trei linii oficiale de studiu – română/maghiară/germană -, alături de numeroase programe în engleză și franceză, cu un profil academic comprehensiv – de la arte și științe umaniste, la științe sociale, ale vieții și ale naturii, până la matematică, informatică, inginerie/tehnologie – și cu cea mai complexă ofertă teologică de pe continent. De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, fiind astăzi adesea cea mai bine poziționată în rankingurile universitare globale și pe domenii, de cinci ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. Din 2020, UBB a fost acceptată drept cea mai reprezentativă universitate din sud-estul europei în GUILD, organizația unora dintre cele mai prestigioase universități europene “world-class/research-intensive”. 

Comments

comentarii

Clujul metropolitan are o populație de aproape 400 de mii de locuitori, potrivit datelor INS. Proiectele metropolei trebuie însă armonizate, pentru a fi compatibile și funcționale.... Citește mai mult
Bugetul Floreștiului pentru anul 2023 a fost adoptat, fiind cel mai generos buget din istoria comunei. Proiectele dedicate infrastructurii educaționale și dezvoltării zonelor verzi ocupă o parte însemnată a capitolului de investiții, care beneficiază de peste 15 milioane de euro.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!