fbpx

În Cluj-Napoca se va organiza un birou teritorial al instituției Avocatul Poporului pentru prevenirea torturii în locurile de detenție

În domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, instituţia Avocatul Poporului organizează 15 birouri teritoriale şi 4 centre zonale ca structuri fără personalitate juridică.

Cele patru centre zonale vor fi: Centrul Zonal  Bucureşti-Adjunct al Avocatului Poporului, Centrul zonal Alba, Centrul zonal Bacău și Centrul zonal Craiova.

Birouri teritoriale se vor organiza în următoarele municipii: Alba Iulia, Piteşti, Bacău, Oradea, Suceava, Braşov, Slobozia, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Târgu Mureş, Ploieşti și Timişoara.

Ordinul nr. 44/2021 din 6 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019, emis de Avocatul Poporului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 370 din 9 aprilie 2021 și prevede următoarele:

Potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), art. 32 şi 61 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată,
în baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 15 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019,
în aplicarea art. 251 alin. (1^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Avocatul Poporului emite următorul ordin:

ART. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, aprobat prin Ordinul Avocatului Poporului nr. 153/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 21 noiembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
“(1^1) În vederea realizării atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, instituţia Avocatul Poporului organizează 15 birouri teritoriale şi 4 centre zonale la domeniul privind prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenţie, ca structuri fără personalitate juridică, conform anexei nr. 1.”

2. La articolul 46, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“ART. 46
(1) Cercetarea disciplinară este efectuată de o comisie stabilită prin ordin de Avocatul Poporului.
(2) Comisia de disciplină stabilită prin ordin să efectueze cercetarea disciplinară propune, printr-un raport motivat, clasarea sesizării sau aplicarea unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute la art. 45.”
3. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Avocatul Poporului,
Renate Weber

Bucureşti, 6 aprilie 2021.
Nr. 44.

 

Comments

comentarii

Lasă un răspuns