fbpx
Acasă » PROCESE » Hotărâre radicală a Consiliului Local Turda cu privire la ștrandul Băi Sărate, anulată de Tribunalul Cluj

Hotărâre radicală a Consiliului Local Turda cu privire la ștrandul Băi Sărate, anulată de Tribunalul Cluj

Consiliul Local Turda a adoptat, în urmă cu un an, o hotărâre radicală cu privire la ștrandul Băi Sărate Turda. Municipalitatea turdeană a vrut să deființeze contractul de asociere cu firma Turism Arieșul din Cluj-Napoca, însă aceasta a atacat în instanță hotărârea de consiliu local și a obținut recent anularea ei la Tribunalul Cluj.

Instanța a hotărât: ”Admite cererea formulată de reclamanta SC TURISM ARIEŞUL SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 12, jud. Cluj şi sediul procesual ales la SCA „Lăpuşan & Partners”, din Cluj-Napoca, str. Acad. David Prodan nr. 24, jud. Cluj în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA, şi MUN. TURDA, ambii prin primar, cu sediul în Turda, str. 1 Decembrie 1918 nr. 28, jud.Cluj.
Dispune anularea HCL nr. 172/26.05.2017 privind aprobarea desfiinţării contractului de asociere în participaţiune încheiat între reclamantă şi Consiliul local al Mun. Turda.”

Sentința poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.

La data de 18 mai 2009 a fost încheiat contractul de asociere în participaţiune, în baza căruia Consiliul Local al Municipiului Turda a adus ca aport în asociere o suprafaţa de teren de 24.602 mp, cu ştrand Băi Sărate Turda. Potrivit contractului, Municipiul Turda încaseză anual o redevenţă de 2500 euro, iar firma să obligă să investească în obiectiv. Contractul a fost încheiat pe o durată de 25 de ani, cu posibilitate de prelungire. Turism Arieșul, firma familiei Baciu, a făcut investiții și a făcut ștrandul profitabil. Acum, primarul Cristian Matei vrea să rupă contractul și să se ocupe doar primăria de ștrand.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunal anul trecut, reclamanta Turism Arieșul, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Turda şi Municipiul Turda, a solicitat anularea Hotărârii de Consiliu Local (HCL) nr. 172/26.05.2017, privind aprobarea desfiinţării contractului de asociere în participaţiune. De apărarea firmei Turism Arieșul s-au ocupat avocații Diana Vana, Alexandru Buda, Gabriela Bucătariu și maestrul Mihai Lăpușan.

Turism Arieșul. prin Lăpușan & Partners, a susținut: ”Din 2009 până la începutul anului 2017, contractul a fost executat cu bună credinţă îndeplinindu-ne în mod conform obligaţiile asumate, această conduită contractuala corectă nu aparţine însă şi autorităţii publice. Dimpotrivă, astfel cum a rezultat din actul administrativ atacat, pornind de la o hotărâre emisă în regim de putere publică de asociatul Consiliul Local al mun. Turda, s-a urmărit în mod nelegitim şi ilicit încetarea sub orice formă a raporturilor contractuale rezultând din contractul de asociere în participaţiune. În acest sens, autoritatea publică a statuat ca nu mai este oportună colaborarea cu reclamanta întrucât nu ar fi îndeplinit anumite obligaţii contractuale, interpretând de altfel în mod eronat contractul de asociere în participaţiune. Astfel, a decis schimbarea imediată a modalităţii de exploatare a obiectivului Ştrandul Băi Sărate Turda, dispunând preluarea acestuia şi negarea oricărui drept al reclamantei de a executa contractul de asociere în participaţiune.”

Potrivit reprezentanților firmie, ”nu există niciun temei pentru încetarea contractului prin simpla manifestare de voinţă a Consiliului Local. În plus, aprobarea acestui demers este nelegală întrucât eludează prezumţia de legalitate şi temeinicie de care beneficiază Hotărârea Consiliului Local.”

În mod ciudat, Primăria Turda a angajat o casă de avocatură din București, condusă de avocata Emilia Toader, fostă asociată la Boștină și Asociații. Aceasta a acuzat firma că nu a realizat investiții:

”Conform punctului 5.2. lit. “d” din contractul de asociere societatea Turism Ariesul S.A. urma sa realizeze toate diligentele pentru realizarea planului investiţional anexat actului administrativ de aprobare a asocierii, si care de altfel a constituit principala raţiune a municipiului Turda pentru încheierea contractului. A amintit, cu titlu exemplificativ, amenajarea unui teren de fotbal, regenerare gazon cu iarba rezistenta la pământ bogat în săruri, implementare control acces, refacere împrejmuire ştrand, amenajare spaţiu de joaca, refacere soclu (marginea ştrandului). Prin notificarea expediata societăţii la data de 21.02.2017 sub nr. 4008 s-a solicitat transmiterea documentelor din care rezulta realizarea investiţiilor la care aceasta societate s-a obligat conform planului investiţional. Drept răspuns la notificare societatea a transmis o serie de înscrisuri intitulate ‘”Investiţii Ştrand” pentru perioada 2010-2016 dar care reprezintă achiziţia unor materiale si obiecte necesare desfăşurării activităţii curente in locaţia proprietatea publica a municipiului Turda.

Prin adresele înregistrate cu nr. 7011/27.03.2017, respectiv 8116/10.04.2017 s-a solicitat transmiterea de către societate a documentelor întocmite pentru fiecare an din momentul asocierii si până în momentul prezent care să conţină fiecare investiţie realizata, costul acesteia şi implicit sporul de valoare al obiectivului, perioada de amortizare contabila a investiţiilor si procentul in care sunt amortizate la acest moment, demersul Municipiului Turda rămânând fără răspuns. O consecinţa principala a conduitei culpabile a asociatului S.C. Turism Ariesul S.A. a constituit-o si deteriorarea continua a situaţiei ştrandului aflat pe terenul adus în asociere, având ca rezultat diminuarea atractivităţii obiectivului, deşi acesta este situat în apropierea Salinei Turda care atrage anual un număr de peste 500.000 vizitatori.”, se arată în întâmpinarea primăriei.

Potrivit motivării sentinței Tribunalul, ”rezilierea contractului putea avea loc numai în baza unei hotărâri judecătoreşti (reziliere judiciară), după cum rezultă şi din prevederile art. art. 1529 Cod civil din 1864,  şi nu prin adoptarea, în mod unilateral, a unei hotărâri de consiliu local. Adoptarea unei asemenea hotărâri prin care s-a dispus denunţarea unilaterală a contractului, este, în condiţiile date, nelegală.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns