Executor judecătoresc din Cluj, fost avocat, trimis în judecată pentru fals

Parchetul Curții de Apel Cluj l-a trimis în judecată pe un executor judecătoresc din județul Cluj, fost avocat, alături de un alt inculpat, pentru fals în înscrisuri sub semnături privată. Mai exact, executorul, pe vremea când era avocat, ar fi întocmit în fals un antecontract de vânzare-cumpărare a unor imobile.

Executorul judecătoresc Marius Sin din Turda a fost trimis în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prevăzută de articolul 322 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 C.pen.

Dosarul penal s-a format ca urmare a plângerii depuse la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj de către petenta Sabău Ana.  De asemenea, la același parchet a fost înregistrată sesizarea formulată de către Judecătoria Turda în dosarul civil nr. 900/328/2010, cu privire la posibila săvârşire a infracțiunii de fals intelectual de către executorul judecătoresc Sin Marius şi a infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals de către inculpatul Hădărean Ionel Călin. Cele două sesizări au fost reunite în cauza ce face obiectul prezentului dosar.

Potrivit rechizititoriului, ”obiectul acestor sesizări îl constituie antecontractul de vânzare-cumpărare atestat sub nr. 6/28.05.2009 de către inculpatul Sin Marius, în calitate de avocat (în prezent executor judecătoresc), care identifică în calitate de părți contractante, semnatari ai actului, pe numitul B.I. (în prezent decedat), în calitate de promitent vânzător şi pe inculpatul Hădărean (nepot al defunctului B.I.) în calitate de promitent cumpărător. Din expertizele efectuate asupra antecontractului rezultă că acesta nu a fost semnat de către promitentul vânzător B.I.. Este de menționat că în antecontract a fost consemnată promisiunea de vânzare, respectiv promisiunea de cumpărare a imobilelor casă familială şi curte cu grădină în suprafață de 558 mp şi vie în suprafață de 3576 mp, cu prețul de 70.000 lei în legătură cu care s-a făcut mențiunea că a fost achitat la mâna promitentului vânzător în momentul semnării actului.”

Rechizitoriul procurorilor arată cum s-a ajuns la actul considerat fals: ”Numitul B.I., a avut în proprietate mai multe bunuri imobile şi mobile, nefiind căsătorit şi neavând copii. Partea vătămată Sabău Ana este nepoată de soră a defunctului B.I. (mama sa fiind sora defunctului). Tatăl inculpatului Hădărean a fost frate cu partea vătămată S.A., fiind decedat în prezent. Astfel, bunica inculpatului a fost soră a defunctului B.I.  Numitul B.I. a decedat la data de 22.10.2009 , fără să aibă soț supraviețuitor sau descendenți în linie dreaptă, având doar moştenitori colaterali, printre care inculpatul Hădărean Ionel Călin. şi partea vătămată Sabău Ana.

La data de 5.02.2010 numiții B.A. şi C.M., frații defunctului B.I., au înregistrat o acțiune la Judecătoria Turda, sub numărul de dosar 900/328/2010, prin care i-au chemat în judecată pe inculpatul Hădărean Ionel Călin şi partea vătămată Sabău Ana, precum şi pe ceilalți moştenitori colaterali, pentru stabilirea şi partajarea masei succesorale rămase după defunct

Având în vedere cererea de chemare în judecată, inculpatul Hădărean Ionel Călin a înregistrat o cerere reconvențională şi a depus antecontractul de vânzare-cumpărare pretins a fi încheiat cu defunctul B.I., solicitând ca instanța să-i oblige pe ceilalți moştenitori să încheie cu el contract autentic de vânzare-cumpărare cu privire la imobilul respectiv.

Imediat după depunerea antecontractului de vânzare-cumpărare, ceilalți moştenitori au contestat autenticitatea acestui act, suspiciunile exprimate fiind împărtăşite şi de instanța de judecată ce a dispus efectuarea unei expertize criminalistice. Raportul de expertize criminalistică nr. 233/13.12.2012 al Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice Cluj, a confirmat suspiciunea şi a concluzionat că antecontractul de vânzare-cumpărare prezentat de inculpatul Hădărean Ionel Călin în fața instanței de judecată nu a fost semnat de către defunctul B.I.

În fapt, în cursul anului 2009, anterior datei de 20 noiembrie 2009, inculpatul Hădărean Ionel Călin, care ocazional îl ajuta pe defunctul B.I. la muncile în gospodărie, profitând de faptul că defunctul nu fusese căsătorit şi nu avea descendenți, a sesizat oportunitatea de a dobândi în mod fraudulos o parte din patrimoniul acestuia cu ajutorul inculpatului Sin Mariu, care la acea dată avea calitatea de avocat.

În consecință, în urma înțelegerii cu inculpatul Hădărean, inculpatul Sin Marius a redactat antecontractul de vânzare-cumpărare, datat la 28.05.2009, în care a consemnat, contrar realității, că defunctul B.I. promitea vânzarea, iar inculpatul Hădărean Ionel Călin promitea cumpărarea imobilelor casă familială şi curte cu grădină în suprafață de 558 mp şi vie în suprafață de 3576 mp,  cu prețul de 70.000 lei în legătură cu care s-a făcut mențiunea că a fost achitat la mâna promitentului vânzător în momentul semnării actului.

De asemenea, contrar realității, inculpatul Sin a aplicat mențiunea de atestare a datei identității părților şi conținutului actului (în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. 1 teza a III-a din Legea nr. 51/1995), cu numărul 06 din 28.05.2009, număr pe care îl atribuise anterior unei alte lucrări, respectiv un contract de vânzare-cumpărare încheiat de defunctul B.I. cu martorul H.A. (acest din urmă act este real, fiind semnat de B.I..

Antecontractul de vânzare-cumpărare ce avea un conținut nereal, a fost semnat în calitate de promitent cumpărător de inculpatul Hădărean Ionel Călin. Antecontractul de vânzare-cumpărare falsificat a fost folosit pentru prima oară la data de 20.11.2009 când inculpatul Sin Marius l-a depus la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda, împreună cu cererile de notare în cărțile funciare nr. …şi … ale municipiului Turda, cereri făcute în numele lui B.I., care era decedat încă din data de 22.10.2009. Ulterior, în cursul lunii martie 2010, inculpatul Hădărean a folosit la rândul lui antecontractul de vânzare-cumpărare falsificat atunci când s-a prevalat de el în fața instanței de judecată, pretinzând dreptul de a dobândi prin cumpărare imobilele respective”

Dosarul va fi judecat la Curtea de Apel Cluj, având în vedere calitatea de executor judecătoresc a unuia dintre inculpați.

Marius Sin nu a putut fi contactat pe telefonul mobil, fiind în concediu, iar apelurile fiind redirecționate spre secretara de la birou.

Avocații acestuia, Roxana Tarce și Paul Purcărin, au trimis următorul punct de vedere:

Rechizitoriul din care ati preluat fragmente, emis de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, cuprinde exclusiv punctul de vedere al acuzării.

Dl. Sin Marius urmează să aducă argumente privind acuzațiile formulate prin actul de sesizare a instanței, argumente care vor fi expuse în sala de judecată.

De asemenea, precizăm că dl. Sin Marius beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive, conform disp. art. 4, al. 1, Cod Pr. Pen., art. 23, al. 11 din Constitutia Romaniei si art. 6, al. 2 din CEDO. Considerăm că această prezumție trebuie respectată, nu doar ca un drept de sine stătător, dar și pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil.

Totodată, dl. Sin Marius apreciază că trebuie să îi fie respectat dreptul la viață privată, la demnitate și la propria imagine, acestea fiind prevăzute de art. 71, 72 si 73, C. Civ. și art. 26 din Constituția României.”

 

 

Comments

comentarii

În cea de-a doua zi de Electric Castle 2024, domeniul Banffy a vibrat în ritmuri afrobeat cu Rema.... Citește mai mult
Cel mai mare youtuber din lume, Mr.Beast, a filmat la Salina Turda.... Citește mai mult

Lasă un răspuns