fbpx

Examen administrator și lichidator insolvență persoane fizice în octombrie

INPPA organizează în octombrie 2020 examen pentru înscrierea pe lista admistratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice. Se pot înscrie doar cei care s-au înscris și au urmat cursurile din anul 2019 organizate de UNBR și care nu s-au prezentat la examenul din data de 10 mai 2020, nu au promovat examenul sau au avut probleme tehnice la înscrierea la examen.

Condiții de înscriere, taxa de examen și data până la care se pot depun cererile de înscriere:

(1) Pentru avocații care s-au înscris și au urmat cursurile organizate în anul 2019 de U.N.B.R. pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, care nu s-au prezentat la sesiunea de examen din data de 10 mai 2020 sau care nu au promovat examenul în această sesiune se organizează o nouă sesiune de examen la data de 18 octombrie 2020, cu începere de la ora 12.00.

(2) Examenul se desfășoară în sistem on-line, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii

și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, adoptat de Comisia Permanentă în ședința din data de 21.03.2020 și publicat pe pagina web a U.N.B.R. și a I.N.P.P.A.

Taxa de examen este în cuantum de 250 lei și se plătește în contul INPPA cu nr. RO56 RNCB 0082 0441 7248 0001 deschis la B.C.R. București, Sucursala Unirea.

Înscrierea la examen se face prin transmiterea cererii de înscriere, al cărei model este cuprins la Anexa 1 a prezentei hotărâri, semnată, precum și a actelor însoțitoare indicate în cererea de înscriere (inclusiv dovada plății taxei de examen), prin e-mail la adresa insolventa@inppa.ro, până cel târziu la data de 13 octombrie 2020.

(3) Tematica și bibliografia de examen sunt cele stabilite pentru sesiunea de examen din data de 10 mai 2020, publicate pe pagina web a I.N.P.P.A.

(4) Sunt admiși să se înscrie la acest examen, cu scutire de plata taxei de examen, prevăzută la alin. (2), avocații cuprinși în tabelul nominal anexat prezentei Hotărâri – Anexa 2, care au participat la examenul din data de 10 mai 2020 și cu privire la care există indicii că au întâmpinat probleme tehnice, de conectivitate la Internet.

(5) Avocații care s-au înscris și au urmat cursurile organizate în anul 2019 de U.N.B.R. pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, care nu se vor prezenta la sesiunea de examen din data de 18 octombrie 2020 sau care nu vor promova examenul în această sesiune nu se vor putea înscrie la o sesiune viitoare a examenului pentru înscrierea pe lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice decât cu condiția înscrierii, în prealabil, la un nou ciclu de cursuri de specialitate organizate de U.N.B.R.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns