fbpx

Două decizii definitive de la Tribunalul Cluj în care Poliția ia lecții despre circulația în sens giratoriu

În contextul discuțiilor pornite de la amenda aplicată de un polițist într-un sens giratoriu din Oradea, Clujust vă prezintă două decizii definitive recente ale Tribunalului Cluj referitoare la tamponări ce au avut loc în două sensuri giratorii mari din Cluj-Napoca. În ambele cazuri, polițiștii au interpretat greșit regulile ce se aplică circulației în sens giratoriu. Despre apărarea IPJ Cluj la proces, Tribunalul Cluj spune că ”ar echivala cu negarea existenței și semnificației respectivului sens giratoriu”

Prima decizie se referă la o coliziune în sensul giratoriu dintre străzile Alexandru Vaida Voievod și Teodor Mihali. din apropierea Iulius Mall Cluj.

A doua decizie se referă la o tamponare în sensul giratoriu Calea Turzii – strada Observatorului.

În ambele cazuri, polițiștii au sancționat șoferul care circula pe banda 1 (banda exterioară) din sensul giratoriu pe motiv că nu a acordat prioritate celuilalt șofer de pe banda 2 (interioară) care a vrut să iasă din sens, producându-se astfel coliziune între mașini.

Patru instanțe spun că poliția a interpretat greșit. În ambele procese, atât instanța de fond de la Judecătoria Cluj-Napoca, cât și cea de apel de la Tribunalul Cluj au hotărât anularea amenzii aplicate șoferului de pe banda 1 (exterioară), arătând că celălalt șofer, care schimba direcția de mers, trebuia să semnalizeze și să se asigure.

În al doilea dosar, Judecătoria a obligat IPJ Cluj la plata unor cheltuieli de judecată de 1805 lei!

DECIZIA CIVILA Nr. 1161/2020 din  5 Noiembrie 2020

”Deliberând asupra apelului de față, constată următoarele:

Prin Sentința civilă nr.9375/2019, pronunțată în dosarul nr. …….al Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a admis plângerea formulată de petentul B.B. în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CLUJ, intervenienta P.Ș.R, asigurător E.. SA…, asigurător G…. SA, s-a dispus anularea procesului verbal de contravenție _ nr. /19.11.2018, emis de intimat, cu consecința exonerării petentului de la plata amenzii aplicate în sumă de 870 lei și a fost obligat intimatul la plata către petent a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că prin procesul verbal nr../19.11.2018, petentul a fost sancționat cu amendă contravențională în sumă de 870 lei și avertisment, pentru săvârșirea contravenției prevăzută de art.101/2 și sancționată de art.101/1/16 din OUG nr.195/2002, art.107/1/b din OUG nr.195 din 2002 și sancționată de art.100/1/3 din OUG nr.195 din 2002, reținându-se în sarcina acestuia că la data de 19.11.2018, ora 17:30, conform declarațiilor și constatărilor efectuate, a circulat pe strada Alexandru Vaida Voievond, iar când a ajuns în sensul giratoriu fiind încadrat pe banda 1 de circulație a efectuat virajul înspre stânga pentru a-și continua deplasarea înspre Aleea Slănic, astfel în coliziune cu auto marca Opel cu nr.de înmatriculare …. care circula regulamentar pe banda 2 de circulație pe direcția înainte. Se menționează că la intrarea în sensul giratoriu marcajele pe banda 1 și banda 2 de circulație sunt înspre direcția “Înainte”. Procesul verbal a fost semnat de petent fără obiecțiuni.

Potrivit prev.art.101/1/16 din OUG nr.105 din 2002, “(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:..16. nerespectarea regulilor privind circulația pe benzi;”. Potrivit prev.art.100/1/3 din OUG nr.195 din 2002, “(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:.. 3. nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor de obligare;”.

(…)

Sub aspectul temeiniciei, instanța de fond a reținut că, deși O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a actului de constatare a contravenției, din economia textului art. 34 rezultă că procesul verbal contravențional face dovada situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară. Instanța de fond a reținut că în cazul încălcării regulilor de circulație ce au ca urmare producerea unui accident, cum este cazul în speță, procesul verbal este întocmit la sediul poliției rutiere, în baza declarațiilor conducătorilor auto implicați în accident, agentul constatator nedeplasându-se la locul producerii accidentului. Stabilirea dinamicii producerii accidentului, a vinovăției se face prin coroborarea declarațiilor menționate cu poziționarea avariilor autovehiculelor, cu regulile de circulație și eventual, cu declarațiile martorilor oculari, existând însă posibilitatea ca nici un martor să nu fie prezent la fața locului.

Instanța de fond a constatat că din declarațiile și schițele ambilor conducători auto implicați în accident, date la poliție, precum și în fața instanței, rezultă că cele două mașini conduse de petent și intervenientă au intrat în coliziune în sensul giratoriu situat la intersecția străzilor Alexandru Vaida Voievod, Teodor Mihali și Aleea Slănic în apropierea complexului comercial Iulius Mall din Cluj-Napoca, petentul susținând că a respectat regulile de circulație din sensul giratoriu și era încadrat corect pe banda 1 de mers, iar procesul verbal de contravenție s-a încheiat cu interpretarea greșită a regulilor de circulație care se respectă în interiorul sensului giratoriu.

(…)

În ceea ce privește regulile aplicabile sensului giratoriu, raportat la împrejurarea că ambele benzi de circulație și de pătrundere în sensul giratoriu erau marcate la fel, respectiv cu săgeți de dirijare înainte, instanța de fond a reținut că susținerile petentului sunt întemeiate.

Potrivit prev.art.55 din OUG nr.195 din 2002, “Intersecțiile sunt: a) cu circulație nedirijată; b) cu circulație dirijată. În aceasta categorie sunt incluse și intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu.”.

Potrivit prev.art.57 alin.2 și 4 din aceeași ordonanță, “(2) La intersecțiile cu circulație dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicațiile ori semnalele polițistului rutier…(4) În intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție.

(…)

Analizând apelul prin prisma criticilor formulate și în conformitate cu dispozițiile art. 477-478 N.C.P.C., tribunalul constată că acesta este neîntemeiat, urmând a fi respins, pentru următoarele considerente:

Procedând la analiza motivelor de apel invocate de apelantul IPJ, tribunalul reține că acestea sunt circumscrise aspectelor de temeinicie ale actului sancționator atacat, or sub acest aspect instanța de control judiciar constată că în mod corect prima instanță a reținut că intimatul T.I.F nu se face vinovat de producerea accidentului reținut în sarcina sa conform procesului verbal de contravenție  nr. …/19.11.2018.

Prin cererea de apel, apelantul a redat prevederile legale considerate a fi incidente cauzei, concluzionând următoarele: Având în vedere cele mai sus menționate, cât și faptul că la data accidentului marcajul rutier obliga conducătorii auto să circule doar pe direcția înainte, pe ambele benzi de circulație, considerăm că este mai mult decât evident că intervenienta P.Ș.R a respectat regulile de circulație, iar vinovat de producerea accidentului este exclusiv petentul T.I.F.

Apărarea astfel formulată de apelantul IPJ nu poate fi admisă de către instanța de judecată, întrucât ar echivala cu negarea existenței și semnificației respectivului sens giratoriu situat la intersecția străzilor Alexandru Vaida Voievod, Teodor Mihali și Aleea Slănic în  apropierea complexului comercial Iulius Mall din Cluj-Napoca, câtă vreme ar rezulta că apropiindu-se de sensul giratoriu, conducătorii auto ar putea să își continue deplasarea exclusiv pe direcția înainte, fără a putea să ”circule în sensul giratoriu”, respectiv să părăsească acest sens pentru a-și continua deplasarea pe Aleea Slănic sau pentru a se întoarce spre direcția Iulius Mall. Or este cert că nu acesta este scopul existenței unui sens giratoriu, de altfel în zonă nefiind incidentă vreo regulă de circulație care să interzică deplasarea în sensul giratoriu.

În privința săgeților existente pe carosabil la data evenimentului, tribunalul reține că din conținutul adresei nr…_/446 din 24.10.2019 emisă de Municipiul Cluj-Napoca, Direcția Tehnică, Serviciul Siguranța Circulației, rezultă că a apărut o modificare ulterior evenimentului rutier, și anume un mod diferit de trasare a celor două săgeți de dirijare de pe cele două benzi de circulație ale străzii Alexandru Vaida Voievod, înainte de intrarea pe calea inelară a sensului giratoriu. Ca urmare, instanța de fond a constatat că la data producerii evenimentului rutier analizat, cele două benzi de circulație erau marcate la fel, cu săgeți de dirijare înainte, abia ulterior fiind efectuate modificările amintite, pentru a reflecta faptul că de pe banda a doua de circulație conducătorul auto poate să își continue deplasarea înainte sau poate să circule în sens si să îl părăsească la a doua sau a treia ieșire.

Chiar dacă la data evenimentului nu existau astfel de săgeți pe banda a doua, nu este de natură a conferi fundamentare apelului formulat de IPJ Cluj, câtă vreme odată intrate cele două vehicule în sensul giratoriu, devin incidente regulile de circulație în sens, pe care instanța de fond le-a analizat în mod corect și detaliat, concluzionând în mod fundamentat în sensul că ambii conducători auto erau angajați în sensul giratoriu, intimatul pe banda 1, iar intervenienta pe banda 2, astfel că la schimbarea benzii de circulație în interiorul intersecției cu sens giratoriu, aceștia aveau obligația de a se asigura în mod corespunzător și de a acorda prioritate celor care circulau pe banda pe care doreau să pătrundă, prin urmare a constatat că intervenienta nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers, când a intenționat să iasă de pe banda de circulație din sens și să își continue deplasarea înainte.

Potrivit regulilor aplicabile sensului giratoriu, tribunalul reține că potrivit prev.art.55 din OUG nr.195 din 2002, “Intersecțiile sunt: a) cu circulație nedirijată; b) cu circulație dirijată. În aceasta categorie sunt incluse și intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu”, iar conform art.57 alin.2 și 4 din aceeași ordonanță, “(2) La intersecțiile cu circulație dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificația indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicațiile ori semnalele polițistului rutier…(4) În intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție. Prin urmare, contrar susținerii apelantului IPJ, modificarea marcajelor care a intervenit ulterior datei evenimentului nu poate prezenta relevanță juridică în cauză, neputând fi imputat aceste fapt intimatului.

Față de aceste aspecte de fapt și de drept, instanța de control judiciar reține lipsa de temeinicie a actului sancționator – proces verbal de contravenție nr…./19.11.2018 – , prin care s-a reținut culpa intimatului T.I.F în producerea accidentului rutier, sens în care, constatând legalitatea hotărârii judecătorești ce face obiectul prezentei căi de atac, în temeiul art. 480 alin. 1 C.proc.civ., va respinge apelul declarat de apelantul INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CLUJ, în contradictoriu cu intimatul , precum și cu intervenientul P.Ș.R, asigurătorii ……………. împotriva sentinței civile nr. 9375/2019 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. _, pe care o menține în întregime.”

DECIZIA CIVILĂ nr. 11/A/2021 din data de 05.01.2021

”Deliberând asupra apelului de față, constată următoarele:

1. Hotărârea instanței de fond

Prin sentința civilă nr. nr. 1214/2020 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. … s-a admis plângerea contravențională formulată de petenta K.B, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CLUJ și intervenienții forțați M. A., E.R.A.R SA.. și SC G.. A.. SA și, în consecință, s-a dispus anularea procesului verbal de constatare a contravenției nr…. încheiat în data de 24.06.2019 și a fost obligat intimatul la plata sumei de 1805 lei în favoarea petentei cu titlul de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr….. încheiat în data de 24.06.2019 petenta K.B. a fost sancționată cu amendă contravențională în cuantum de 580 lei reținându-se că în data de 24.06.2019 a condus autoturismul marca Toyota Auris cu nr. de înmatriculare … pe Calea Turzii și nu s-a încadrat corespunzător direcției de mers schimbând direcția de mers și intrând în coliziune cu autoturismul marca Skoda cu nr. de înmatriculare …. care circula regulamentar.

Împotriva procesului-verbal de contravenție petenta a formulat plângere contravențională în termenul legal prevăzut de art. 31 alin. 1 din OG 2/2001, cu modificările ulterioare.

(…)

În cauza de față la dosar au fost depuse declarațiile celor implicați în evenimentul rutier, precum și înregistrarea video efectuată de camera de bord instalată pe autoturismul condu de petentă.

Coroborând aceste mijloace de probă rezultă că accidentul rutier a avut loc în sensul giratoriu situat în cartierul Zorilor din Cluj-Napoca, mai exact în zona intersecției străzilor Observatorului și Calea Turzii.

Astfel, este un fapt necontestat că în data de 24.06.2019, ora 9 dimineața, petenta circula pe Calea Turzii dinspre centrul orașului spre sensul giratoriu de la intersecția străzilor Calea Turzii și Obsevatorului. La intrarea în intersecția petenta a circulat pe banda 1, iar intervenientul forțat M. A. conducea autoturismul marca Skoda cu nr. de înmatriculare …. pe banda a 2-a situată lângă „insulă”.

Așa cum rezultă din înregistrarea video petenta K.B.  a intrat în sensul giratoriu, a depășit zona de ieșire din sens situată spre strada de ieșire spre Feleac, cu intenția de a coborî din nou Calea Turzii. La rândul său intervenientul forțat M.A, aflat pe banda a 2-a, a intenționat să părăsească sensul giratoriu spre Feleac, intersectând traiectoria pe care se găsea autoturismul condus de petentă.

Potrivit art. 54 din OUG 195/2002 prevede că intersecțiile pot fi cu circulație nedirijată sau cu circulație dirijată. În această categorie sunt incluse și intersecțiile în care circulația se desfășoară în sens giratoriu.

Potrivit art. 56 alin. 4 din același act normativ în intersecțiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate față de cele care urmează să pătrundă în intersecție.

Instanța de fond a constatat că la intrarea în sensul giratoriu pe cele două benzi de urcare dinspre centrul orașului se găsesc două marcaje: pe banda 1 există un marcaj cu cerc incomplet și două săgeți care prevede posibilitatea conducătorului auto de a utiliza pentru ieșirea din sens atât a primei ieșiri, cât și a celei de-a doua, iar pe banda a 2-a există un marcaj cu cerc complet și săgeată spre stânga. Trebuie menționat că cele două tipuri de marcaj rutier nu se regăsesc în anexa nr. 1 din HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Acest tip de marcaj rutier este utilizat pentru a ajuta conducătorii auto să se orienteze când se apropie de un sens giratoriu și pentru a se evita pe cât posibil incidente în trafic precum cel din data de 24.06.2019. Este evident însă că intervenientul, dorind să părăsească sensul giratoriu, nu s-a asigurat față de vehiculele care se găseau deja în sens, în speță autoturismul condus de petentă, astfel încât să efectueze manevra în deplină siguranță, astfel cum se arată în art. 52 din OUG 195/2002 care prevede următoarele: „Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Semnalizarea schimbării direcției de mers trebuie să fie menținută pe întreaga durată a manevrei.”. Petentul nu avea cum să cunoască faptul că intervenienta, care se deplasa lângă „insulă”, intenționează să părăsească sensul giratoriu.

Dacă ar fi avut o conduită preventivă intervenientul ar fi putut alege să se deplaseze pe banda dinspre exteriorul sensului giratoriu astfel încât, la schimbarea direcției de deplasare, ieșind spre Dealul Feleacului, să nu intersecteze traiectoria pe care se deplasa petenta. Aceasta din urmă nu ar fi putut să prevadă că autoturismul condus de intervenient va vira spre ieșirea din sens și o va acroșa în partea din spate a vehiculului.

(….)

Analizând apelul prin prisma criticilor formulate și în conformitate cu dispozițiile art. 477-478 C.proc.civ., tribunalul constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Tribunalul constată că, în privința motivelor invocate de apelant, instanța de fond a răspuns prin hotărârea apelată tuturor argumentelor invocate și a făcut o corectă interpretare a dispozițiilor legale.

Contravenția pentru care petentul a fost sancționat este prevăzută și sancționată de dispozițiile art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 3 din OUG nr. 195/2002, reținându-se că la data de 24.06.2019 a condus autoturismul marca Toyota Auris cu nr. de înmatriculare …..pe Calea Turzii și nu s-a încadrat corespunzător direcției de mers schimbând direcția de mers și intrând în coliziune cu autoturismul marca Skoda cu nr. de înmatriculare …. care circula regulamentar.

Tribunalul constată că în mod corect s-a hotărât de instanța de fond că petentul, prin probele administrate a reușit să facă dovada pozitivă a unei situații de fapt contrarii celei descrise în actul constatator al contravenției.

Astfel, conform declarațiilor date de cei doi conducători implicați în accident (petent și intervenientul forțat), cu ocazia prezentării la secția de poliție, evenimentul rutier s-a produs în sensul giratoriu situat la intersecția str. Observatorului – Calea Turzii, autoturismul condus de petent se afla pe banda 1, iar autoturismul condus de intervenientul forțat  se afla pe banda 2 (situată lângă axul drumului) – a se vedea declarații f. 24-25 dos. fond. La ieșirea din sensul giratoriu– sensul de mers către Calea Turzii, intervenientul forțat a schimbat direcția de mers, de pe banda 2 pe banda 1, intrând în coliziune cu autoturismul condus de petent.

Situarea pe benzile de circulație este confirmat și de schițele accidentului, desenate de petent și inetrvenient, pe spatele declarațiilor date (f. 24-25 dos. fond).

Tot din declarațiile părților rezultă că, petentul (încadrat pe banda 1) intenționa să se întoarcă către Piața Cipariu, iar intervenientul (încadrat pe banda 2), se deplasa către Feleac.

Niciunul din cei doi conducători nu a contestat banda pe care era situat și direcția de deplasare.

În ceea ce privește circulația în sensul giratoriu, instanța reține că O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier) nu stabilește reguli specifice, astfel că urmează a se recurge la normele generale în materie.

Direcția de deplasare într-un sens giratoriu este un cerc, deci de fiecare dată când se urmărește ieșirea din sensul giratoriu, se “părărăsește cercul”, prin urmare se schimbă direcția de mers, iar conducătorul auto trebuie să se asigure.

Rezultă așadar că, petentul, fiind încadrat pe banda 1, avea posibilitatea de a merge fie înainte, fie să continue deplasare în sensul giratoriu, ceea ce a și făcut, urmărind să se întoarcă înapoi către Piața Ciparu. Interveientul forțat fiind încadrat pe banda 2 (lângă rondou), avea doar posibilitatea de a continua deplasarea în sensul giratoriu, iar în măsura în care dorea să părăsească sensul giratoriu (cum a arătat în declarație – f. 2 dos. fond), avea obligația de a se încadra pe banda 1 în prealabil, cu obligația de a se asigura și de a acorda prioritate autovehiculelor care circulau pe banda 1.

Prin urmare, accidentul s-a produs strict din culpa intervenientului forțat, prin schimbarea direcției de mers, fără a se asigura în prealabil, fiind incidente dispoz. art. 54 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 (Conducătorul de vehicul care execută o manevră de schimbare a direcției de mers, de ieșire dintr-un rând de vehicule staționate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulație sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori să meargă cu spatele este obligat să semnalizeze din timp și să se asigure că o poate face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic), prevederi încălcate de intimat.

Rezultă așadar că autoturismul condus de petent nu a schimbat direcția de deplasare, contrar celor indicate în procesul-verbal, intervenientul forțat fiind cel care a schimbat banda de circulație (de pe banda 2 pe banda 1)

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 2/2001 Constituie contravenție fapta săvârșită cu  vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Prin urmare, din cele arătate mai sus, rezultă că, prezumția de veridicitate a procesului-verbal a fost răsturnată și în consecință, în mod corect a fost admisă plângerea contravențională formulată de petent, si s-a dispus anularea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției contestat.

Nu poate fi reținută susținerea apelantului privind obligarea în solidar cu interveninetul forțat la plata cheltuielilor de judecată, având în vedere că, culpa procesuală îi aparține doar apelantului INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN CLUJ. Nu poate fi pus semnul egalității între culpa procesuală (culpa pentru pierderea procesului ca urmare a întocmirii unui proces-verbal netemeinic) și culpa în producerea accidentului.

Apelantul-intimat INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN CLUJ este singurul răspunzător pentru încheierea procesului-verbal de contravenție pe numele petentului, deși intervenientul forțat era vinovat de producerea accidentului și nu petentul. În aceste condiții, în mod legal și temeinic a obligat instanța de fond doar intimatul I____________ DE POLITIE JUDEȚEAN CLUJ la plata cheltuielilor de judecată către petentul K___ B_____.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul va respinge apelul principal formulat de apelantul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN CLUJ, ca nefondat.”

Comments

comentarii

HOROSCOP 4 august 2021. Află ce zodie va primi o sumă mare de bani și ce nativ este arogant cu persoanele din jur.... Citește mai mult
Viceprimarul Dan Tarcea a vorbit, marți, despre proiectul care prevede realizarea metroului de la Cluj, precizând că acesta este unul care „are maturitate”, fiind cuprins în PNRR.... Citește mai mult
Divizia 4 Infanterie „Gemina” sărbătorește 105 ani de istorie și tradiție militară.... Citește mai mult

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

error: Alert: Conținut protejat !!