fbpx

Două asociații solicită CSM să supună imediat ordinii de zi aprobarea concursului de admitere la INM

Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție solicită Consiliului Superior al Magistraturii să supună imediat ordinii de zi aprobarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii.

”Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Inițiativa pentru Justiție supun atenției publice situația incertă în ceea ce privește organizarea corespunzătoare a concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii, aferent anului în curs.

În contextul deficitului acut de magistrați și, implicit, al suprasolicitării lor profesionale, situație întâlnită în special în cadrul judecătoriilor și parchetelor de pe lângă acestea, având în vedere și perspectivele nu foarte optimiste referitoare la angajarea, pe termen mediu, a unui număr suficient de magistrați în vederea asigurării funcționării optime a majorității instanțelor și parchetelor la nivel național, amânarea nejustificată și fără nicio explicație, de Consiliul Superior al Magistraturii, a organizării concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii poate conduce doar la accentuarea deficiențelor sistemice cu care justiția se confruntă, mergând până la blocarea activității instanțelor și parchetelor cele mai afectate din cauza lipsei de personal.

Din economia dispozițiilor Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultă că, în sistemul judiciar român, principala modalitate de accedere în magistratură o constituie concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, această concluzie fiind susținută de ordinea reglementărilor cuprinse în actul normativ.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 3 alin.(1) din OUG nr. 7/2019, ”concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii se organizează la data și locul stabilite de Institutul Național al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfășurare a concursului de admitere și numărul de locuri scoase la concurs se publică (…) cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs”.

Or, în baza prevederilor menționate, prin Hotărârea nr. 5 din 29.05.2019, Institutul Național al Magistraturii și-a îndeplinit rolul de a propune data, locul și condițiile de desfășurare a concursului, sesiunea 2019, Hotărârea fiind înaintată Consiliului Superior al Magistraturii spre aprobare, însă nici până astăzi nu s-au finalizat demersurile ce se impun a fi efectuate în acest scop.

În aceste condiții, neîndeplinirea inexplicabilă din partea Consiliului Superior al Magistraturii a obligației de a aproba concursul aferent anului 2019 este de natură a crea repercusiuni nu doar asupra funcționării în bune condiții a sistemului judiciar, ci și asupra carierei proaspeților absolvenți ai facultăților de drept, precum și asupra funcționării efective a Institutului Național al Magistraturii.

Pe cale de consecință, atragem atenția asupra importanței respectării și aplicării întocmai a dispozițiilor legale de către instituția care administrează sistemul judiciar (Consiliul Superior al Magistraturii), precum și a implementării unei politici raționale și previzibile de personal, respectiv a efectuării unei planificări corespunzătoare, pe termen mediu și lung, a necesarului de angajați la nivelul instanțelor și parchetelor, această sarcină reprezentând una dintre atribuțiile esențiale ale Consiliului Superior al Magistraturii, a cărei nerespectare riscă să se răsfrângă asupra stabilității sistemului, cu afectarea, în cele din urmă, a dreptului cetățenilor de acces liber la justiție, prevăzut de art. 21 din Constituția României. Prin urmare, solicităm CSM să supună imediat ordinii de zi aprobarea concursului de admitere la Institutul Național al Magistraturii.

Cu același prilej, subliniem necesitatea urgentării dezbaterilor legislative privind aprobarea OUG nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, ordonanța de urgență fiind inițiată tocmai pe considerentul subdimensionării schemelor de personal, în expunerea de motive reținându-se că aplicarea anumitor măsuri din legile justiției (pensionarea anticipată, mărirea numărului de judecători în completurile de apel de la 2 la 3 etc.) ar fi de natură a avea consecințe grave asupra respectării principiului judecării cauzelor într-un termen rezonabil. În acest context, Parlamentul României, în acord cu instituțiile relevante din sistemul judiciar, trebuie să identifice rapid soluții reale și pe termen lung pentru evitarea dezastrului ce se prefigurează asupra funcționării sistemul de justiție începând cu data de 01.01.2020, pentru când a fost amânată intrarea în vigoare a dispozițiilor legale vizate.”, au transmis cele două asociații.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina