fbpx

DNA Cluj a vrut ca Remarul să nu mai repare locomotive, dar un judecător de la Curte s-a opus. MOTIVARE

Compania Remarul 16 Februarie a câștigat o bătălie importantă împotriva DNA Cluj, care a trimis-o în judecată alături de mai mulți oameni din conducere. Un judecător de cameră preliminară de la Curtea de Apel Cluj a revocat măsura preventivă de interzicere a încheierii de contracte subsecvente Acordului cadru dintre societatea din Cluj și CFR Călători.

În dosarul trimis în judecată în august 2015, procurorii DNA Cluj au instituit măsura preventivă a interzicerii încheierii de contracte subsecvente Acordului cadru nr.24 din 8 decembrie 2014 dintre societatea Remarul 16 Februarie și CFR Călători, măsura ce afecta puternic compania. Judecătorul de cameră preliminară de la Tribunal a respins cererea de revocare a măsurii înaintată de societate, însă la Curtea de Apel, lucrurile s-au schimbat radical. Aveți mai jos partea esențială din motivarea magistratului Adina Lupea-Aghiniță de la Curte, care a fost judecător de cameră preliminară în cauză:

”Examinând contestația formulată prin perspectiva dispozițiilor art. 493 alin. 1 și 4 Cod procedură penală și raportat și la considerentele judecătorului de cameră preliminară de la prima instanță, care a apreciat necesară menținerea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Cluj reține următoarele:

În conformitate cu prevederile legale pentru luarea, prelungirea sau menținerea măsurilor preventive cu privire la persoanele juridice este necesar să existe probe din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că persoana juridică ar fi săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, iar măsura să fie necesară și oportună pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal, cele două condiții fiind cumultative.

Dintre infracțiunile care fac obiectul inculpării persoanei juridice S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. măsura preventivă vizează infracțiunea de instigare la abuz în serviciu în formă continuată, imputându-se în concret că deși societatea nu ar fi deținut capacitatea tehnică pentru efectuarea serviciilor de reparție de tip RR la locomotivele electrice 5100 kW dotate cu ICOL, ar fi intervenit la reprezentanții AFER Arnăutu Mircea și Panaite Marian pentru eliberarea abuzivă a unui certificat de omologare tehnică feroviară în faza preliminară, necesar pentru e se înscrie la licitația organizată de S.N.T.F.C. CFR Călători S.A.

Așa cum s-a reținut și în conținutul hotărârii atacate, în prezentul stadiu procesual o analiză completă și concordantă a probatoriului administrat ori identificarea unor probe de vinovăție este exclusă, verificarea existenței unor date sau informații care pot susține suspiciunea rezonabilă că inculpata este autoarea faptelor reținute în sarcina sa trebuind a fi realizată cu respectarea prezumției de nevinovăție de care inculpata beneficiază pe tot parcursul procesului penal.

În motivarea încheierii atacate judecătorul de cameră preliminară însă, contrar celor susmenționate, reține că acțiunile descrise în cuprinsul rechizitoriului își găsesc suportul probator, activitatea ilicită pretins desfășurată de către inculpată fiind reliefată de o serie de probe administrate în cursul urmăririi penale.

În virtutea respectării principiului de nevinovăție, se va reține că în acest moment societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. este supusă unei măsuri preventive care aduce perturbări majore în activitatea sa economică și că de la data luării acestei măsuri cercetarea penală efectuată nu a relevat elemente noi de o oarecare certitudine în vederea susținerii, chiar la nivel de aparență, a acuzării.

În plus, certificatul de omologare tehnică feroviară are la acest moment natura juridică a unui act administrativ, fiind emis de AFER și prin urmare se bucură de prezumția de legalitate și temeinicie, producându-și efectele până la anularea sa de către instanțele de contencios-administrativ competente.

Pe de altă parte vom reține că măsura preventivă împotriva persoanei juridice poate fi luată numai pentru buna desfășurare a procesului penal, în acest sens dispozițiile art. 493 C.pr.penală având caracter de excepție, limitând scopul măsurii preventie la o singură situație, și anume aceea a bunei desfășurări a procesului penal.

Menținerea măsurii preventive luată împotriva societății inculpate la acest moment ar conduce la stoparea activității S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., tinzându-se spre încălcarea dispozițiilor art. 53 din Constituția României, măsura nepărând a fi proporțională cu situația care a determinat-o.

Din actele dosarului rezultă că la acest moment societatea deține toate standurile autorizate de către AFER pentru efectuarea acestui tip de reparații deținând practic tot ceea ce este indicat în specificațiile tehnice.

Proporționalitatea măsurii trebuie examinată și în raport cu oportunitatea acestei măsuri, deoarece pentru implementarea tuturor acestor standuri societatea inculpată a investit sume mari de bani, iar menținerea măsurii preventive face ca toate aceste cheltuieli să devină inutile și să afecteze în mod serios activitatea societății, care are în derulare o serie de contracte de credit, sistarea activității putând conduce la imposibilitatea rambursării creditelor.

Faptul că societatea inculpată are capacitatea de a oferi servicii de reparații de tip RR la locomotivele elctrice de 5100 kW nu poate fi pus la îndoială atâta timp cât societatea deține certficat de omomlogare în stadiul final și oferă servicii similare pentru Compania Națională de Căi Ferate din Bulgaria, BDZ.

Încheierii acordului cadru nr. 24 din 8 decembrie 2014 între persoana juridică inculpată, S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. și autoritatea contractantă S.N.T.F.C. CFR Călători S.A. nu-i poate fi atribuită ab initio un caracter penal de natură a impieta buna desfășurare a procesului penal, deoarece cel puțin la nivel de aparență încheierea convenției dovedește faptul că și din perspectiva S.N.T.F.C. CFR Călători S.A. societatea inculpată are abilitatea de a oferi servicii de reparații tip RR la locomotivele de 5100 kW cu ICOL.

Nu în ultimul rând nu poate fi omisă din vedere împrejurarea că menținerea măsurii preventive afectează în mod grav și situația personală a unui număr de circa 400 angajați, care se văd practic puși în postura de a-și pierde locul de muncă.

Pentru toate aceste considerente judecătorul de cameră preliminară apreciază că în cauză nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 493 alin.1 cod procedură penală, motiv pentru care sunt incidente dispozițiile art. 93 alin.7 și 8 Cod procedură penală, urmând a fi admisă contestația formulată de inculpata S.C. REAMRUL 16 FEBRUARIE S.A. ( cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr.2-4, jud. Cluj) împotriva încheierii penale nr. 201/C/14.08.2015 a Tribunalului Cluj pe care o desființează în întregime.

Pronunțând o noua hotărâre, va revoca măsura preventivă prev. de art. 493 alin.1 li. d C.pr.pen. luată față de inculpată, măsura constatând în interzicerea încheierii oricăror acte subsecvente Acordului cadru nr. 24/08.12.2014 încheiat între persoana juridică inculpată și beneficiarul S.N.T.F.C. CFR Călători S.A. Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.”

Comments

comentarii

Meciul disputat în deplasare de CFR Cluj cu echipa lui Hagi s-a încheiat cu o remiză. Clujenii revin acasă doar cu un punct și se mențin pe poziția a treia a clasamentului.... Citește mai mult
Trei persoane au fost arestate preventiv de Tribunalul Bihor pentru trafic de droguri, după ce procurorii au descoperit la percheziţii o cultură indoor de canabis.... Citește mai mult

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!