fbpx

Decizie detențiune pe viață. ”Mă, l-am omorât pe fratele tău şi curva se zbate între viaţă şi moarte”

Clujust.ro vă prezintă motivarea deciziei de condamnare la detențiune pe viață a unui bărbat care a comis o dublă crimă în Cluj-Napoca, având în cazier o pedeapsă ispășită pentru un alt omor. În septembrie 2014, și-a omorât din gelozie fosta concubină și pe bărbatul cu care a găsit-o în casă. Înainte de asta, criminalul i-a lăsat un bilet mamei lui și a băut un PET de bere în fața casei unde urma să ucidă. După crimă, l-a sunat pe fratele celui mort și l-a anunțat ce făcuse.

DECIZIA PENALĂ NR. 1152/2015 – Curtea de Apel Cluj

S-a luat în examinare apelul declarat de inculpatul Magier Dan Ioan împotriva sentinţei penale nr. 179 din data de 21.05.2015 pronunţată de Tribunalul Cluj, inculpatul fiind trimis în judecată prin rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj nr. 1058/P/2014 din data de 17 noiembrie 2014 pentru săvârşirea infracţiunilor de violare de domiciliu prev. de art. 224 alin. 2 C.pen. şi omor calificat prev. de art. 188 alin.1, art. 189 alin. 1 lit. a, e, f şi h C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 C.pen.

La apelul nominal se prezintă inculpatul Magier Dan Ioan. aflat în stare de arest şi asistat de apărător desemnat din oficiu av. Bratiloveanu Ionel din cadrul Baroului C. cu delegaţia la dosar, partea civilă Rus M. personal, lipsă fiind părţile civile Roman C. , Felecan S. , Felecan T. şi moştenitorii Reţe Liana, Pop Ana, F. I. şi Timandi M. .

Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei după care, inculpatul arată că doreşte să-şi susţină singur apărarea în faţa instanţei de control, conform art. 10 C.p.p. Curtea, raportat la obiectul cauzei şi starea de arest a inculpatului, este obligatorie asistenţa juridică, în acest sens s-a desemnat şi un apărător din oficiu.

La interpelarea instanţei, inculpatul arată că îşi menţine în totalitate declaraţiile date şi nu mai are nimic de adăugat cu privire la aspectele relatate şi depune la dosarul cauzei un înscris intitulat „Memoriu”. Curtea, în baza art. 374 alin. 2 C.proc.pen., aduce la cunoştinţă inculpatului – apelant învinuirea ce i se aduce, drepturile prevăzute de art. 83 C.proc.pen. şi obligaţiile prevăzute de art. 108 alin. 2 C.proc.pen.

Nefiind alte cereri de formulat sau excepţii de invocat, acordă cuvântul părţilor prezente asupra apelului de faţă.

Apărătorul inculpatului Magier Dan Ioan , solicită admiterea apelului în temeiul art. 421 al.2 lit.a C.p.p., modificarea hotărârii atacate şi pronunţarea unei noi hotărâri, prin care să se dispună aplicarea unei pedepse cu închisoare, într-un cuantum mai mic, reducerea daunelor materiale şi morale acordate părţilor civile, cu onorar din FMJ.

Reprezentantul Parchetului apreciază că instanţa de fond a reţinut în considerentele motivării o justă individualizare a pedepsei, sens în care solicită respingerea apelului ca nefondat, menţinerea sentinţei penale nr. 179 din data de (…) pronunţată de Tribunalul Cluj ca fiind legală, temeinică şi laborios motivată.

Inculpatul Magier Dan Ioan. solicită a se reţine următoarele aspecte: instanţa de fond l-a condamnat în lipsa probelor şi chiar în faza de urmărire penală, procurorul aMagier Dan Ioan susţinut că victimele convieţuiau împreună, fapt care nu este adevărat. A avut parte doar de falsuri şi abuzuri din partea funcţionarilor care au instrumentat cazul său,

La întrebarea instanţei, declară că recunoaşte infracţiunile de violare de domiciliu şi omor calificat, dar cere să fie pedepsit pentru faptele comise şi nu să fie umilit.

Există anumite inadvertenţe în declaraţia dată de partea civilă Rus Maricica care a susţinut că victimele convieţuiau împreună, însă acest fapt l-a aflat de la procurorul de caz.

În continuare îşi cere iertare fraţilor şi rudelor celor două victime şi cere acestora să-l ierte pentru necazul şi suferinţele pe care le-a pricinuit.

A mai solicitat în probaţiune la instanţa de fond, a se cere de la firma de telefonie mobilă Orange desfăşurătorul convorbirilor (care se păstrează 1 an de zile) pentru a se vedea că a vorbit 3 ore cu victimele, ceea ce ar concluziona că nu a plănuit fapta, însă i s-a respins cererea. În momentul formulării cererii, d-na grefier de la fond a arătat instanţei locul unde se aflau cele două plicuri – probabil erau acolo într-o ladă la capătul mesei grefierului-, însă doamna judecător a afirmat că nu există aceste probe.

În concluzie, solicită admiterea apelului şi să beneficieze atât „de un dosar” cât şi de un proces corect, cu natura reală a faptei şi o judecată dreaptă, realistă, de care ar trebui să aibă parte. Partea civilă Rus M. arată că lasă la aprecierea instanţei.

C U R T E A :

Prin sentinţa penală nr. 179 pronunţată la data de 21.05.2015 de Tribunalul Cluj s-a admis cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea de omor calificat prev. de art. 188 al.1 C.pen., art. 189 al.1 lit.a,e,f şi h C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen. în infracţiunea de omor calificat prev. de art. 188 al.1 C.pen., art. 189 al.1 lit.a, e şi f C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen.

S-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea de omor calificat prev. de art. 188 al.1 C.pen., art. 189 al.1 lit.a,e,f şi h C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen. în infracţiunea de omor calificat prev. de art. 188 al.1 C.pen., art. 189 al.1 lit. e şi f C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen.

S-a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 224 al.2 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen. în infracţiunea de violare de domiciliu prev. de art. 224 al.1 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen.

A fost condamnat inculpatul Magier Dan Ioan , fiul lui I. şi M. , născut la data de (…) în loc. Petroşani, jud. Hunedoara, CNP 1. , cetăţean român, divorţat, fără copii minori, agricultor, studii 10 clase plus şcoala profesională, stagiul militar satisfăcut, recidivist, posesor al CI seria KX nr.4. , domiciliat în loc.C. N. , str. O. , nr. 270, jud. C. , în prezent aflat în stare de arest preventiv în P. G. , la următoarele pedeapse de:

– detenţiunea pe viaţă pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prev. prev. de art. 188 al.1 C.pen., art. 189 al.1 lit.a,e şi f C.pen. cu aplicarea art.41 al.1C.pen.

– 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu prev. de art. 224 al.2 C.pen. cu aplicarea art. 41 al.1 C.pen.

În temeiul art. 38 al.1 C.pen., art. 39 al.1 lit.a C.pen. s-au contopit pedepsele de mai sus în pedeapsa cea mai grea a detenţiunii pe viaţă. În temeiul art.65 al.2 C.pen. s-a interzis inculpatului pe perioada executării pedepsei drepturile prev. de art. 64 lit.a , b şi d C.pen.

În baza art. 67 al.1 C.pen. coroborat cu art. 58 C.pen. s-a omis aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi inculpatului .

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen., art. 72 C.pen. s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului timpul reţinerii şi al arestării preventive începând cu data de (…) şi până la zi. În temeiul art. 399 al. 1 C.pr.pen. s-a menţinut starea de arest preventiv a inculpatului .

În temeiul art. 19, art.397 C.pr.pen. rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă RUS M. , cu domiciliul în loc. C. N. , str. O. , nr.293, bl.C, ap.4, jud. C. şi a fost obligat inculpatul Magier Dan Ioan la plata despăgubirilor civile în cuantum de 4.500 lei reprezentând daune materiale şi la plata sumei de 6.000 Euro reprezentând daune morale, în favoarea acestei părţi civile.

În temeiul art. 19, art.397 C.pr.pen. rap. la art. 1349 al. 1 şi 2 Cod Civil s-a admis acţiunea civilă formulată de partea civilă F. S. , cu domiciliul în loc.D. , nr.33, com. Aşchileu, jud. C. şi a fost obligat inculpatul M. Dan I. la plata despăgubirilor civile în cuantum de 5.000 lei reprezentând daune materiale, în favoarea acestei părţi civile.

S-a dispus restituirea către aparţinătorii victimelor a mijloacelor materiale de probă ridicate la cercetarea la faţa locului, existente în coletul plic nr.2-4, 7- 13 respectiv ridicate cu ocazia autopsiei cadavrelor, existente în coletul plic nr. 2, nr. 4-6, existente la camera de corpuri delicte, după rămânerea definitivă a prezentei. În temeiul art.7 al.1 din Legea nr.76/2008 s-a dispus prelevarea de probe biologice de la inculpat.

În temeiul art. 112 lit.b C.pen. s-a dispus confiscarea specială a cuţitului corp delict existent în camera de corpuri delicte, în coletul plic nr. 5.

În temeiul art.274 al.1 C.pr.pen. a fost obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în cuantum de 4.500 lei .

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 93/(…) pronunţată în dosarul cu nr. 459/1993 a Tribunalului Cluj , definitivă prin Decizia penală nr. 136/(…) a Curţii de Apel Cluj s-a dispus condamnarea inculpatului Magier Dan Ioan la pedeapsa de 18 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor deosebit de grav prev. de art. 174 C.pen., art. 176 al. 1 lit. a C.pen. În baza acestei sentinţe penale a fost emis Mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 165/ (…) , pedeapsa aplicată fiind executată în perioada (…) – (…) când a fost liberat condiţionat, cu un rest rămas neexecutat de 1982 zile. Termenul de liberare condiţionată s-a împlinit la data de (…) , dată la care pedeapsa s-a considerat executată

Potrivit declaraţiilor inculpatul Magier Dan Ioan , coroborate cu declaraţiile părţilor civile Rus M. şi F. S. , respectiv ale martorului Tiocan Ion, după liberarea din penitenciar, inculpatul Magier Dan Ioan. a cunoscut-o în cursul anului 2005 pe victima Roman Rozalia cu care a întreţinut relaţii de concubinaj până în luna mai 2014.

Pe parcursul relaţiei de concubinaj dintre cei doi au existat numeroase certuri, provocate, potrivit susţinerilor inculpatului, de dependenţa de alcool a victimei Roman Rozalia şi soldate, potrivit declaraţiilor părţilor civile şi a martorului sus indicat, cu agresarea fizică, de către inculpat, a victimei Roman Rozalia . .

Acest din urmă aspect, negat de inculpat prin declaraţia din faţa instanţei de judecată şi prin memoriile depuse, pare să fi fost totuşi recunoscut de acesta în discuţiile cu consilierul de probaţiune (f.157), ocazie cu care a relatat un incident petrecut între inculpat şi victima Roman Rozalia în urma căruia aceasta a necesitat un repaus de două săptămâni pentru recuperare.

În luna mai 2014, urmare a neînţelegerilor, inculpatul Magier Dan Ioan şi victima Roman Rozalia au întrerupt relaţia de concubinaj, aceasta mutându-se din domiciliul conjugal într-o locuinţă închiriată situată pe str. Doinei din loc. Cluj -Napoca , aparţinând martorului C. V. .

În a doua jumătate a lunii iulie 2014, cei doi s-au reîntâlnit însă nu au reluat complet relaţia de concubinaj, Roman Rozalia locuind în continuare în locuinţa închiriată şi petrecând sporadic câteva zile pe săptămână şi la domiciliul inculpatului.

Într-un astfel de context, la data de 22 septembrie 2014 , inculpatul şi victima Roman Rozalia s-au înţeles ca după terminarea programului său de lucru, aceasta să se deplaseze la domiciliul inculpatului.

Întrucât Roman Rozalia nu a mai ajuns la ora programată inculpatul a sunat-o pe telefonul mobil iar apoi, întrucât nu i-a răspuns, acesta s-a deplasat la domiciliul de pe str. Doinei. Ajuns în această locaţie inculpatul a intrat în curte însă Roman Rozalia i-a strigat pe geam să nu intre în locuinţă întrucât este cineva în vizită la ea. Potrivit declaraţiilor inculpatului, aflând acest lucru, s-a enervat şi a pornit spre casă însă, din discuţiile telefonice purtate ulterior, acesta a aflat că la domiciliul victimei Roman Rozalia se afla Felecan Vasile , o mai veche cunoştinţă a inculpatului din perioada detenţiei – în aceeaşi perioadă şi Felecan Vasile. ispăşind o pedeapsă de 18 ani aplicată pentru comiterea unei infracţiuni de omor.

De asemenea, Felecan Vasile. era frate cu partea civilă F. S. , acesta din urmă aflat în relaţii de amiciţie cu inculpatul Magier Dan Ioan. . Prin urmare, inculpatul a purtat discuţii telefonice pe drumul spre casă şi cu victima Felecan Vasile căruia i-a cerut să părăsească domiciliul victimei Roman Rozalia , motivând că aceasta era partenera sa de viaţă, lucru refuzat însă.

În aceste condiţii, inculpatul Magier Dan Ioan ajuns acasă a luat hotărârea de a-l ucide pe Felecan Vasile sens în care a scris un bilet pentru mama sa şi s-a înarmat cu un cuţit după care s-a îndreptat spre locuinţa în care se aflau cei doi. Ajuns la destinaţie, pe geam, inculpatul a constatat că Roman Rozalia . şi Felecan Vasile nu dorm, astfel că a iniţiat din nou discuţii telefonice cu aceştia, în încercarea declarată de a-l determina pe Felecan Vasilesă plece din locuinţa lui Roman Rozalia

În acelaşi scop, susţine inculpatul, că l-ar fi sunat, în jurul orelor 3.00, pe F. S. căruia i-a spus că-l va ucide atât pe el cât şi fratele său, sperând astfel că Felecan Vasile va fi avertizat că „sunt probleme” şi va pleca de la domiciliul victimei Roman Rozalia

Întrucât Felecan Vasile nu a părăsit domiciliul sus-numitei, inculpatul Magier Dan Ioan a constatat, de vis-a-vis de imobil unde se aşezase, între o maşină şi gardul casei vecine, că în jur de ora 4.00 în camera locuită de cei doi s-a stins lumina. Inculpatul a consumat în locul în care se afla, sus precizat, bere dintr-un pet de circa 2 litri până în jurul orelor 8.00 când a constatat că din imobilul aparţinând martorului Cîmpean V. a ieşit victima Felecan Vasile . pentru a merge la toaleta din curte.

Profitând de ocazie, inculpatul a pătruns în imobil, iar apoi în camera victimei Roman Rozalia constatând că aceasta încă nu se trezise. După ce a revenit din curte şi victima Felecan Vasile , între cei trei s-a purtat o discuţie contradictorie, inculpatul declarând că le-a reproşat celor doi că ar fi întreţinut relaţii intime.

De asemenea, inculpatul a arătat că la un moment dat Felecan Vasile. ar fi intenţionat să îl lovească motiv pentru care a parat lovitura acestuia şi i-a aplicat apoi o lovitură cu cuţitul aflat asupra sa, în zona abdomenului după care o alta în zona gâtului. Victima Roman Rozalia ar fi încercat, potrivit susţinerilor inculpatului, să ia telefonul mobil moment în care inculpatul a lovito cu „cuţitul în inimă” precizând în declaraţia susţinută în faţa instanţei de judecată că „nu ştiu de ce am lovit-o pe Rozalia , pur şi simplu acţionam mecanic şi probabil că dacă erau mai multe persoane în încăpere, toate aveau aceeaşi soartă” (f.101) susţinere reiterată şi în faţa consilierului de probaţiune (f.157 verso).

După comiterea faptelor, potrivit susţinerilor inculpatului, acesta a realizat ce făcuse, astfel că a încercat să se sinucidă, tăindu-se cu o oglindă în zona gâtului.

În jurul orelor 1100, constatând decesul victimelor în camera închiriată de Roman Rozalia , martorul C. V. a anunţat salvarea şi poliţia. Cadrele medicale sosite la faţa locului au constatat decesul victimelor Roman Rozalia şi Felecan Vasile , iar în bucătăria imobilului l-au găsit pe inculpatul M. Dan I. , aflat în stare de conştientă însă întins pe podea.

Din Raportul de expertiză medico-legală nr. 5653/III/441 din (…) a I.M.L. C. (f.99 dos. u.p.) rezultă că moartea victimei Felecan Vasile. a fost violentă, ea datorându-se hemoragiei interne şi externe consecutive unor plăgi înţepatetăiate cervicale şi toracice cu secţiunea arterei carotide comune drepte şi a cordului iar din concluziile Raportului de expertiză medico-legală nr. 5562/III/440 din (…) a I.M.L. C. (f.88 dosar u.p.), rezultă că moartea victimei Roman Rozalia este violentă, ea datorându-se hemoragiei externe şi interne consecutiv unei plăgi penetrante la nivelul hemitoracelui stâng cu interesarea cordului şi plămânilor.

Din concluziile raportului de constatare medico-legală nr. 5675/III/u/1 din (…) a I.M.L. C. (f.141 dos. u.p.) rezultă că inculpatul Magier Dan Ioan. a prezentat la data examinării leziuni traumatice care s-au putut produce prin acţionarea unui corp tăietor înţepător în cadrul unei autoagresiuni, că leziunile au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale şi că acestea nu au pus în primejdie viaţa victimei.

La stabilirea stării de fapt sus expuse, instanţa de judecată a avut în vedere mijloacele de probă administrate la urmărirea penală: proces-verbal de sesizare din oficiu, proces-verbal al primilor poliţişti sosiţi la locul faptei, protocolul de intervenţie al echipajului SMURD, buletine de analiză medicală privind pe M. Dan-I. , proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşele fotografice, referatul IPJ C. -Serviciul de Investigaţii Criminale cu activităţile desfăşurate şi o filă de caiet cu pătrăţele conţinând un mesaj scris, procese-verbale de restituire a sumei de 26 lei lui M. Dan-I. , concluzii preliminare şi raportul de expertiză medicală nr. 5562/III/440/(…) , privind cauzele decesului victimei Roman Rozalia , concluziile preliminare şi raportul de expertiză medico-legală nr. 5653/III/441/0(…) privind cauzele decesului victimei Felecan Vasile , declaraţia persoanei vătămate Rus M. şi actele depuse de ea, declaraţia persoanei vătămate F. T. şi actele depuse de el, declaraţia persoanei vătămate F. S. , declaraţia martorului C. V. , declaraţia martorului N. C. -Ancuţa, declaraţia martorului C. Răzvan, raportul de constatare medico-legală nr. 5675/II/n/1/(…) privind leziunile prezentate de M. Dan-I. , proces-verbal de recoltare a probelor biologice, buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr. 987/ (…) , declaraţia martorului Cită C. , declaraţia martorului Lupaş V. , declaraţia martorului Tomoş A. , copii ale actelor preluate în copie din cadrul Tribunalului C. nr. 6145/2001, copia fişei medicale de penitenciar a lui M. Dan-I. , declaraţiile inculpatului M. Dan-I. , memoriul inculpatului Magier Dan Ioan. şi fişa de cazier judiciar a inculpatului precum şi cele administrate în faza cercetărilor judecătoreşti, declaraţiile inculpatului, declaraţiile părţii civile F.  S. , declaraţiile martorilor, Referatul de evaluare întocmit inculpatului de către Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul Magier Dan Ioan solicitând admiterea acestuia, desfiinţarea hotărârii atacate şi pronunţând o nouă hotărâre, să se aplice pedeapsa închisorii într-un cuantum mai mic şi reducerea daunelor materiale şi morale acordate.

În motivarea apelului, inculpatul a arătat că a fost condamnat în lipsa unor probe, că a fost umilit, reţinându-se în mod nereal în actul de sesizare că victimele convieţuiau împreună, fapt care nu este adevărat.

Apelul declarat în cauză este nefondat.

În baza probelor administrate în cauză s-a reţinut o corectă stare de fapt, dându-se acesteia o încadrare juridică corespunzătoare, vinovăţia inculpatului fiind stabilită în afara oricărui dubiu.

Astfel, starea de fapt reţinută de instanţa de fond este dovedită cu probele administrate în cursul judecăţii şi a urmăririi penale, respectiv declaraţiile inculpatului, procesul-verbal de sesizare din oficiu, protocolul de intervenţie al SMURD, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşele fotografice, concluzii preliminare şi rapoartele de expertiză medicală privind cauzele decesului victimelor Roman Rozalia şi Felecan Vasile declaraţiile părţilor civile Rus M. , F. S. şi F. T. , declaraţia martorilor C. V. , N. C. – Ancuţa, C. Răzvan, Cită C. , Lupaş V. , Tomoş A. , proces-verbal de recoltare a probelor biologice, buletinul de analiză toxicologică alcoolemie şi referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj.

Pedeapsa aplicată inculpatului a fost corect individualizată în raport de criteriile prevăzute de art. 74 C. penal. Astfel, în raport de perseverenţa inculpatului de a comite infracţiuni de o gravitate extremă, cruzimea cu care a ucis victimele (prin aplicarea unor lovituri cu cuţitul în inimă şi gât), curmare vierţii a două persoane, motivul şi scopul urmărit, antecedentele penale ale inculpatului care a mai fost condamnat anterior pentru comiterea unei infracţiuni de omor şi lipsa unor remuşcări cu privire la faptele comise, sancţiunea aplicată este legală şi temeinică.

Mai mult, Curtea reţine conduita inculpatului avută după comiterea infracţiunii, când sunându-l pe martorul Felecan Simioin a afirmat textual:”Mă, l-am omorât pe fratele tău şi curva se zbate între viaţă şi moarte. Acum tu urmezi!” care denotă lipsa oricărui regret şi a unui sentiment de vinovăţie.

În fine, din referatul de evaluare întocmit în cauză şi atitudinea inculpatului în faţa instanţei de apel rezultă lipsa totală a sentimentului de vinovăţie, a regretului pentru faptele comise, acesta având convingerea desfăşurării unui act de justeţe pentru atitudinea pe care cei doi au avut-o faţă de el.

Or, în raport de întregul comportament al inculpatului, perseverenţa infracţională în comiterea unor fapte extreme (a ucis trei persoane), lipsa de eficacitate a detenţiei anterioare, lipsa regretului, a sentimentului de vinovăţie, în mod legal şi temeinic instanţa de fond a concluzionat că în cazul inculpatului nu sunt perspective de reintegrare în societate, orientându-se spre pedeapsa detenţiei pe viaţă în raport de gravitatea deosebită a faptei şi periculozitatea inculpatului.

În latura civilă a cauzei, instanţa de fond a apreciat în mod legal şi temeinic că sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv, fapta delictuală, prejudiciul, raportul de cauzalitate şi culpa inculpatului, obligându-l pe acesta, în raport de probele administrate în cauză, la plata despăgubirilor materiale şi morale într-un cuantum echitabil, justificat şi de suferinţele psihice deosebite cauzate părţilor civile.

Aşa fiind, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C.pr.penală, Curtea va respinge apelul inculpatului Magier Dan Ioan. ca nefondat, va deduce din pedeapsă reţinerea şi arestul preventiv din 20 septembrie 2014 la zi, obligându-l, potrivit art. 275 alin. 2 C.pr.penală, la 500 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Alert: Conținut protejat !!