fbpx

Decizie definitivă: Înlăturare măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce aplicată unui medic

Un medic a fost prins de aparatul radar conducând cu 110 km/h pe DN1, pe raza unei localități din Alba. Acesta i-a spus polițistului că se grăbește la un caz urgent. Polițistul i-a aplicat o amendă și i-a suspendat dreptul de a conduce timp de 90 de zile. Medicul a depus plângere contravențională. În primă instanță a pierdut, dar la Tribunalul Alba a fost înlăturată măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce.

Medicul a fost sancționat contravențional cu amendă în sumă de 1305 lei și cu suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile pentru faptul că a condus autoturismul marca Mercedes pe DN1, fiind depistat de aparatul radar montat pe autospeciala de poliție cu viteza de 110 km/h pe un sector de drum limitat la 50 km/h, semnalizat corespunzător. Șoferul a semnat procesul-verbal de contravenție, iar la rubrica „alte mențiuni” s-a consemnat următorul aspect: „ Mergeam la un caz urgent “.

Tribunalul Alba a decis că nu se justifica suspendarea dreptului de a conduce pentru motivele expuse mai jos:

”Apelantul nu contestă starea de fapt, invocând intervenirea stării de necesitate, care decurge din împrejurarea că, petentul, în calitate de medic naturist, trebuia să se deplaseze de urgență la pacienți, aflați în diferite localități.

Instanța de apel apreciază că prima instanță a interpretat corect probele administrate. Așa cum a reținut și prima instanță, petentul avea posibilitatea să solicite concursul Serviciului de urgență, așa cum a făcut în trecut, neexistând posibilitatea invocării stării de necesitate, în contextul faptic mai sus indicat.

Cu privire la proporționalitatea aplicării sancțiunii complementare, instanța amintește că,  potrivit art.5 alin 5 din O.G nr.2/2001, sancțiunea aplicată trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, iar conform art. 7 alin.2 din același act normativ, avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de o gravitate redusă. Potrivit dispozițiilor art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001 la stabilirea sancțiunii trebuie să se țină seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul – verbal.

Textele legale menționate impun respectarea principiului proporționalității și stabilesc că proporționalitatea se evaluează prin raportare la natura și gravitatea faptei contravenționale. Deoarece alin. 5 nu face distincție după cum sancțiunea este principală sau complementară, urmează să conchidem în spiritul legii că această aplicare proporțională trebuie să vizeze ambele categorii de sancțiuni.

Obligația aplicării proporționale a sancțiunii, în funcție de natura și gravitatea faptei contravenționale, incumbă atât organului constatator, cât și instanței de judecată sesizată cu o plângere contravențională, cu distincția că, în temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanța de judecată are competența de a analiza legalitatea procesului verbal de contravenție contestat din toate punctele de vedere, inclusiv din perspectiva proporționalității sancțiunii complementare .

Cum sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce are un caracter penal în sensul Convenției, se impune individualizarea acestei sancțiuni, excluzându-se  ideea de aplicare automată .

Având în vedere că apelantul este medic naturist și se deplasează cu autoturismul la pacienți, are nevoie de permisul de conducere pentru tratarea acestora la domiciliul acestora, suspendarea dreptului de a conduce l-ar pune în imposibilitate de a -și trata pacienții , ceea ce face ca sancțiunea aplicată să fie excedentară.

Drept urmare, în baza art. 480 C.p.c., se va admite apelul declarat de apelantul N.I. împotriva Sentinței Civile nr. 1240/2018, pronunțată de Judecătoria Aiud în dosar nr…

Se va schimba în parte sentința apelată și, în consecință:

Va admite în parte plângerea formulată de N.I. împotriva  Procesului  Verbal de contravenție  nr. …/15.04.2018, întocmit  de intimatul IPJ Alba.

Va înlătură măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile.

Va menține în rest procesul verbal atacat.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns