fbpx

De ce a întors la parchet CA Cluj dosarul accidentului feroviar de la Jibou, în care au murit patru studente UTCN

Magistrații Curții de Apel Cluj au motivat decizia prin care au respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de parchet cu șoferița mașinii în care erau cele patru studente și au întors dosarul la Parchetul Jibou.

Curtea de Apel Cluj a decis în 1 octombrie că ”desființează sentința penală nr.115 pronunțată la 15 mai 2019 de Judecătoria Jibou prin care acordul de recunoaștere a vinovăției a fost admis” și ”respinge acordul de recunoaștere a vinovăției și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.”

Între timp a fost motivată decizia Curții, în care se arară urmtătoarele:

”În susținerea motivelor de apel, persoanele vătămate au solicitat desființarea sentinței penale atacate, cu consecința respingerii acordului de recunoaștere, apreciind că acordul de recunoaștere încheiat nu relevă urmarea firească a evenimentului rutier, sancțiunea aplicată fiind nejustificat de blândă și anihilând practic inclusiv prevenția generală pe care o sancțiune ar putea-o avea asupra membrilor societății.

Ori, orice sancțiune trebuie să fie egală pentru toate persoanele care au săvârșit același gen de infracțiuni astfel că încheierea unui acord de recunoaștere în maniera supusă atenției instanței de judecată, nu este de natură să îndeplinească scopul prevenției generale, mai ales raportat la impactul public pe care accidentul l-a avut pentru opinia publică.

Examinând cauza prin prisma motivelor de apel invocate, precum și sub toate aspectele de fapt și de drept, astfel cum prevede art. 417 alin.2 Cod procedură penală, Curtea constată următoarele:

Potrivit dispozițiilor art. 480 Cod procedură penală acordul de recunoașterea vinovăției se poate încheia atunci când din probele administrate rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului.

De asemenea, p otrivit alin. 4 al art. 480 Cod procedură penală inculpatul beneficiază cu reducerea cu 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii și de reducerea cu ¼ a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

În cauză, examinând actele existente la dosarul cauzei, se constată că prin sentința penală nr. 115/2019 pronunțată de Judecătoria Jibou, a fost admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou și inculpata Ungur Sanda Emanuela și în consecință s-a dispus condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin 2 și 3 Cod penal, cu suspendarea sub supraveghere a executării acestei pedepse, pe durata unui termen de supraveghere, de 4 ani.

În conformitate cu disp art . 485 alin. 1 lit. b Cod procedură penală instanța , analizând acordul de recunoașterea vinovăției poate pronunța o soluție de respingere a acordului de recunoașterea vinovăției și trimiterea dosarului la procuror, în vederea continuării urmăririi penale, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile art. 480-482 Cod procedură penală , cu privire la toate faptele reținute în sarcina inculpatului or, dacă apreciază că soluția cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat este nelegală, sau nejustificat de blândă în raport cu gravitatea infracțiunii sau periculozitatea infractorului.

În ceea ce privește soluția de respingere a acordului pe motiv că soluția este „ nejustificat de blândă” se reține că această dispoziție atenuează caracterul convențional al acordului prin instituirea unui rol mai mare al judecătorului în procesul de individualizare al pedepsei, ca parte importantă a funcției de judecată pe care o îndeplinește. Nu există criterii de identificare a unei soluții „nejustificat de blânde” însă aceasta trebuie să fie disproporționat de blândă în raport de soluțiile adoptate de instanță în cazuri similare, pentru a putea fi respins acordul pe acest motiv.

În cauză, în acord și cu criticile formulate de persoanele vătămate prin motivele de apel, Curtea apreciază că pedeapsa care a fost stabilită prin acord este nejustificat de blândă, astfel că se impune respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției cu consecința trimiterii dosarului la procuror, în vedere continuării urmăririi penale.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina