Acasă » SPECIALIȘTI » Cum vede un avocat specializat în concurență și antitrust primul Ghid de conformare cu regulile de concurență
Adrian Șter

Cum vede un avocat specializat în concurență și antitrust primul Ghid de conformare cu regulile de concurență

Consiliul Concurenței a publicat primul Ghid privind conformarea cu regulile de concurență, făcând astfel un pas important în promovarea conformării cu regulile de concurență, pe care companiile trebuie să le respecte, altfel riscă amenzi usturătoare. Așadar, am adresat câteva întrebări specialistului Adrian Șter, partener coordonator al practicii de concurență și antitrust din cadrul societății de avocatură Wolf Theiss.

Clujust: Ce semnifică din punctul dumneavoastră de vedere publicarea acestui Ghid și care sunt implicațiile pe care ar trebui sa le aibă în vedere companiile?

Adrian Șter: Publicarea de către Consiliul Concurenței a primului Ghid de conformare semnalează o schimbare importantă în abordarea de până acum a autorității de concurență, marcând trecerea de la o abordare formalistă, concentrată strict pe existența unui program de conformare, către o abordare ce pune accent pe substanță, respectiv pe eficacitatea și implementarea efectivă a unui astfel de program. Unul dintre principiile importante reflectate în Ghid este că programele de conformare sunt esențiale pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărime sau de sectorul de activitate, astfel că implementarea unui astfel de program va deveni, cu siguranță, un punct de interes pentru toate întreprinderile nu doar pentru cele de talie mare.

Simpla existență a unui program de conformare nu mai este suficientă, testul fiind implementarea adecvată și eficacitatea acestuia. În acest sens, companiile trebuie să aibă în vedere că eficacitatea unui program de conformare este corelată în mod direct cu nivelul decizional la care acesta este asumat, precum și cu credibilitatea și autonomia decizională a reprezentantului însărcinat cu monitorizarea conformării.

Nu în ultimul rând, companiile nu trebuie să vadă programele de conformare ca pe un instrument cu prevederi general valabile, dimpotrivă, abordarea Consiliului este aceea de a încuraja elaborarea unor programe de conformare personalizate și modelate pentru fiecare companie în parte. Conținutul acestor programe va diferi semnificativ de la o companie la alta, întrucât acesta va fi rezultatul unei analize de risc efectuată cu scopul identificării riscurilor incidente în cazul companiei respective, dar și modalitatea prin care acestea pot fi minimizate sau înlăturate.

Clujust: Spuneți că un program de conformare nu este eficace în lipsa personalizării acestuia în funcție de specificul activității companiei. Există, totuși, anumite elemente ce trebuie avute în vedere de către toate tipurile de companii?

Adrian Șter: Chiar dacă nu există o “rețetă” universal valabilă pentru elementele unui program de conformare de succes, Ghidul identifică anumite aspecte de importanță majoră.

Din punctul meu de vedere, orice strategie de conformare are drept elemente componente identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor și diligența depusă în minimizarea sau înlăturarea lor. Cele patru elemente de mai sus se concretizează în urma unei analize aprofundate de risc efectuată de către consultanți externi specializați în domeniul dreptului concurenței.

În încercarea de a veni în sprijinul companiilor, Consiliul Concurenței identifică în Ghid câteva puncte de plecare în efectuarea unei astfel de analize de risc, precum dimensiunea întreprinderii, prezența sa geografică, obiectul de activitate, nivelul lanțului comercial unde activează, natura produsului/serviciului, condițiile de piaţă, gradul de interacțiune cu ceilalţi concurenți, relațiile contractuale cu terții sau specificul organizațional.

În ceea ce privește programul de conformare în sine, unul dintre elementele importante ale acestuia este manualul de conformare, care trebuie să fie elaborat și disponibil în toate limbile de lucru ale companiei și, în general, să conțină o descriere succintă, dar clară și exhaustivă, a principalelor reguli de concurență, a riscurilor derivate din activitatea companiei, precum și pașii recomandați în situații-limită, atât în privința deciziilor manageriale, cât și în privința celor operaționale. De asemenea, un manual de conformare trebuie să cuprindă proceduri de monitorizare și control menite să asigure conformarea companiei cu regulile de concurență (de exemplu, reguli privind interacțiunea cu concurenții / distribuitorii, participarea ședințele asociațiilor în care compania în cauză este membră, interacțiunea cu distribuitorii etc) precum și măsurile disciplinare ce pot fi luate împotriva angajaților în eventualitatea în care aceștia nu respectă prevederile manualului de conformare.

Clujust: În mod clar, un astfel de program de conformare este destinat cu precădere uzului intern, însă în ce măsură devine relevant în relația cu alți parteneri comerciali?

Adrian Șter: Trebuie să pornim de la înțelegerea faptului că un program de conformare destinat exclusiv uzului intern nu își îndeplinește scopul, întrucât acesta trebuie să deservească și relațiile cu terții – până la urmă, nu trebuie să uităm că, de cele mai multe ori, încălcările regulilor de concurență au loc în cadrul unor relații comerciale și iau forma unei înțelegeri anticoncurențiale (impunerea prețurilor de revânzare, împărțirea piețelor etc).

Companiile trebuie să știe că oricare angajat al cărui comportament poate constitui o încălcare a regulilor de concurență poate determina angajarea răspunderii companiei. Cel mai adesea, problemele sau riscurile nu apar la nivelul conducătorilor, spre exemplu la nivel managerial, ci la nivelul persoanelor care desfășoară activitatea specifică firmei zi de zi, care sunt angajați în relația cu clienții companiei, deci acționează la nivel operațional. De aceea, fiecare program de conformare trebuie să includă în mod obligatoriu sesiuni de informare și instruire (fie prin interacțiune directă, fie on-line) organizate cu participarea unor specialiști independenți și specializați în dreptul concurenței. Ghidul menționează asociațiile de întreprinderi ca având un posibil rol în promovarea conformării cu regulile de concurență, mai ales în privința companiilor mici.

Clujust: Care este relevanța Ghidului în cazul unei încălcări și care sunt consecințele la care se expun companiile?

Adrian Șter: Existența unui program de conformare prezintă trei avantaje majore. Primul avantaj este reprezentat de instruirea și informarea personalului companiei cu privire la existența regulilor de concurență și al consecințelor încălcării acestora. Al doilea avantaj constă în reducerea riscului ca personalul companiei să aibă un comportament anti-concurențial, iar al treilea avantaj este reprezentat de posibilitatea acordată companiei care a implementat un program de conformare eficace poate contacta Consiliul Concurenței pentru aplicarea politicii de clemență sau, în cadrul investigaţiilor, are posibilitatea de a recunoaşte participarea la încălcarea investigată, putând obţine o reducere de maxim 30% a amenzii.

Nu în ultimul rând, un program de conformare cu regulile concurenței care este eficient implementat poate constitui o circumstanță atenuantă în ceea ce privește aplicarea unei amenzi, cu mențiunea că odată cu publicarea Ghidului, criteriile de aplicare a acestei circumstanțe atenuante devin practic mai stricte. În ceea ce privește încălcarea regulilor de concurență, Consiliul Concurenţei poate impune o amendă contravențională în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri totală înregistrată de companie în anul financiar anterior deciziei Consiliului Concurenței.

Pe lângă amenzile la care se expune o companie prin încălcarea normele de concurenţă, Consiliul Concurenței poate dispune și alte măsuri corective comportamentale (de exemplu încetarea contractelor de distribuție exclusivă acolo unde este cazul) și / sau structurale (precum divizarea și vânzarea unei părți din afacere).

Faptele săvârșite de persoanele care exercită funcții de conducere în cadrul unei companii prin care acestea concep sau organizează practicile interzise vor constitui infracțiuni. De asemenea, angajatul poate răspunde disciplinar indiferent de poziția ocupată în cadrul companiei în cazul în care a determinat un comportament anti-concurențial al companiei.

În aceeași măsură, companiile trebuie să aibă în vedere faptul că orice decizie sau înțelegere anticoncurențială va fi lovită de nulitate și, prin urmare, lipsită de efecte, astfel că simpla plată a amenzii contravenționale nu va permite înțelegerii să subziste și vor trebui luate măsuri pentru ca o asemenea înțelegere să nu-si (mai) producă efecte.

În plus, o sancțiune aplicată de Consiliul Concurenței poate da naștere unor acțiuni în despăgubire în măsura în care comportamentul anticoncurențial a produs vreun prejudiciu în dauna unei persoane.

Nu în ultimul rând, publicitatea negativă asociată unei investigații declanșate de Consiliul Concurenței nu trebuie ignorată, cu atât mai mult cu cât costurile reparării imaginii companiei pot fi semnificative.

Ghidul poate fi descărcat aici.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns