fbpx

Cum se va desfășura activitatea în instanțe din 1 septembrie. Vezi principalele modificări stabilite de CSM

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii modificat recent Hotărârea 734/2020 privitoare la activitatea în instanțe pe perioada stării de alertă. Principalele modificări, aplicabile din 1 septembrie:

”Obținerea prin .fotografiere a unor copii de pe inscrisuri din dosarele instantei este permisă in condiţille art. 93 alin. (13) din Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu modificările completările ulterioare.”

”Preşedintele completului de judecată dispune intocmirea listei de şedinţă prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente concomitent in sala de şedinţă și valorificarea elicientă a intervalelor orare stabilite, astfel incât să se asigure respectarea regulilor de distanţare socială. În acest sens, preşedintele completului va putea avea în vedere şi identitatea de părti sau de avocaţi ori de alţi participanţi in procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de şedinţă. Lista, conținând intervalele orare alocate flecărui grup de cauze, se comunică prin publicare pe pagina de internet a instanţei prin orice alt mijloc de informare publică cu cel puţin 24 de ore inaintea termenului de judecată, cu excepţia situaţiei în care acest termen nu poate fi respectat in cauzele urgente.

La stabilirea listei de şedinţă pe intervale orare, preşedintele completului va avea în vedere duratele de timp necesare instrumentării cauzei și suspendării şedinţei de judecată pentru aerisirea/dezinfectarea sălii de şedinţă.

Pentru cauzele complexe (de exemplu: cu mai mulţi martori de audiat, cu părți numeroase, derulate in sistem de videoconferinţă) se recomandă fixarea unei ore distincte la finalul şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe separate.

Este recomandat ca judecătorul să nu stabilească în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea unei probaţiuni complexe.”

”Pentru situaţiile în care părţile sau reprezentanţii acestora nu se pot prezenta în intervalul orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă, instanţele pot stabili un interval orar la sfârşitul şedinţei de judecată, destinat exclusiv dosarelor lăsate la a doua strigare, în măsura în care condiţile instanţei permit .fixarea unor intervale de timp în acest sens. Lăsarea dosarelor la a doua strigare în acest interval orar se poate face dacă există acordul părţilor și dacă se depune dovada imposibilltății de prezentare în intervalul orar alocat cauzei respective.

Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei și transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de contunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţel de judecată.

Se recolnaltdă ca,  în relaţia instanţelor cu profesioniştii dreptului  (avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti practicieni în insolvenţă) și cu instituţiile publice, transmiterea inscrisurilor să se facă în principal prin mijloace electronice de comunicare, cu excepţia situaţillor in care dispozițiile procedurale prevăd o altă formă de comunicare.”

DESCARCĂ AICIForma consolidată a Hotărârii secției de judecători CSM privitoare la activitatea instanțelor din 1 septembrie

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina