fbpx
Acasă » JURISPRUDENȚĂ » Cum puteți câștiga în instanță împotriva unei amenzi de la radar. La ce detaliu trebuie să fiți atenți

Cum puteți câștiga în instanță împotriva unei amenzi de la radar. La ce detaliu trebuie să fiți atenți

Clujust.ro vă prezintă o decizie definitivă prin care un șofer din Cluj a câștigat procesul împotriva unei amenzi de la radar dintr-un motiv care ar putea exista în mai multe cazuri. Numai că detaliul care poate face diferența este pe înregistrările video ale aparatului radar, iar acestea le puteți viziona doar dacă depuneți plângere la instanță.

Potrivit legislației în domeniu, pe înregistrarea cu viteza pentru care ați fost sancționați trebuie să se vadă clar numărul de înmatriculare al autovehiculului. Din diverse motive, de exemplu din cauza distanței dintre mașina poliției și cea a celui sancționat, numărul ar putea să nu fie vizibil. Astfel, dacă aveți dubii, depuneți plângere contravențională și vedeți înregistrarea video. În cazul prezentat mai jos, numărul de înmatriculare nu se vedea din cauza altei mașini care era în față.

Decizia civilă nr. 1866/ A/ 2018 din 15 Noiembrie 2018 – Secția de contencios de la Tribunalul Cluj:

Prin Sentința civilă  nr.137/2018 pronunțată în dosar nr. …. al Judecătoriei Huedin, s-a admis  plângerea contravențională formulată de către petentul C. D. S, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI Clujși, în consecință, s-a dispus anularea  procesului verbal de constatare a contravenției  nr. xxxxxx/21.10.2017 întocmit de IPJ Cluj.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că prin procesul-verbal nr. …, încheiat la data de 21.10.2017, petentul a fost sancționat contravențional cu 6 puncte amendă în cuantum de 870 lei și 4 puncte penalizare, întrucât la data de 21.10.2017 ora 18,14 în localitatea Huedin a condus auto marca Mercedes cu nr. de înmatriculare….., fiind înregistrat de aparatul radar montat AutoVision de pe auto cu nr. …., cu viteza de 82 Km/h, fapta comisă fiind prevăzută de art.121 alin. 1 din Reg. OUG 195/2002 și sancționată conform disp. art. 108 alin.1 lit. c pct.3  din OUG 195/2002 republicată.

Petentul a semnat procesul verbal întocmit pentru luare la cunoștință și împotriva acestuia a formulat în termen legal plângere contravențională.

Analizând cauza atât prin prisma motivelor de nulitate absolută cercetate din oficiu de instanță, se apreciază că procesul-verbal de constatare a contravenției contestat, respectă condițiile de formă prevăzute de OG nr. 2/2001.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de contravenție, instanța de fond a reținut că apărările petentului sunt întemeiate, însă nu pentru existența vreunei erori de măsurare a vitezei de deplasare dată de cinemometru ci pentru că din înregistrarea video a aparatului radar nu rezultă că autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare….. a circulat la data de 21.10.2017 ora 18,14 cu viteza de 82 km/h.

Din imaginile înregistrate de aparatul radar se poate identifica doar autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare….., dar nu și autoturismul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare …

Este adevărat că în spatele autoturismul marca Peugeot cu nr. de înmatriculare …….se observă că circulă cu viteză o autoutilitară, însă imaginile filmate nu permit identificarea mărcii și a numărului de înmatriculare pentru cel de-al doilea autoturism, și nici măcar împrejurarea că viteza surprinsă de aparatul radar de 82 km/h este viteza cu care circula al doilea autoturism.

Prin urmare, nu s-a retinut că aut oturismul condus de petent cu nr. de înmatriculare ….. a circulat cu viteza înregist r ată de 82 km/h, în condițiile în care fapta contravențională privind nerespectarea vitezei legale trebuia constatată cu ajutorul aparatului radar.

În drept, instanța de fond a reținut că potrivit art. 121 – (1) și  (2) din Reg . OUG 195/2001 Conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare. Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către polițiștii rutieri, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic.

Față de dispozițiile legale menționate, având în vedere că din imaginile aparatului radar nu rezultă că viteza înregistrată de 82 km/h este viteza cu care a circulat autovehiculul marca Mercedes cu nr. de înmatriculare ….. , instanța constată că petentul nu se face vinovat de comiterea contravenției reținute în sarcina sa.

Împotriva hotărârii instanței de fond a formulat apel Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj, solicitând admiterea apelului și modificarea sentinței civile nr. 137/2018, în sensul respingerii plângerii contravenționale și menținerii procesului verbal contestat.

În motive, apelantul a apreciat că din succesiunea filmării reiese că autoturismul marca SKODA (nu Pegout așa cum a reținut instanța de fond ) se deplasa cu viteza de 75-76 km/h. La un moment dat, din spate, apare un autoturism tip autoutilitară de culoare albă. Din modul de succedare a imaginilor din videofîlmare reiese clar că autoturismul tip autoutilitară se deplasează cu viteză superioară. Mai mult, chiar dacă aparatul radar este îndreptat înspre aparatul marca Skoda, la un moment dat indică la rubrica “T” viteza de 82 km/h. Se înțelege ca în acel moment, aparatul radar care urmărea autoturismul Skoda (care rula cu 75 km/h) a surprins și autoutilitara. Argumentul constă în faptul că viteza autoturismului marca SKODA care era constantă de 75-76 km/h sare brusc la 82km/h (intervalul 00.04-00,05 pe videofîlmare) când în centrul filmării este autoutilitara albă, revenind imediat la indicarea vitezei inferioare aparținând autoturismului SKODA. De altfel autoutilitara se apropie vertiginos de autoturismul marca Skoda, fapt ce denotă clar viteza superioară a acestuia.

În ceea ce privește identificarea autoturismului marca Mercedes a arătat  că, deși din videofilmare numărul de înmatriculare nu este evidențiat clar, din ansamblul probatoriu reiese că acea autoutilitară albă este autoturismul reclamantului. Astfel, conform videofilmării, o autoutilitară de culoare albă este surprinsă la ora stipulată în procesul verbal, cu viteza menționată în același proces verbal. Consultând baza de date DEPABD cu nr. de înmatriculare al autoturismului reclamantului reiese ca “numărul de înmatriculare …. corespunde unui autoturism marca Mercedes Viano (autoutilitară) de culoare albă. Identificarea atât a șoferului cât și a autoturismului a fost făcută de către agentul constatator, imediat după ce acesta a vizualizat imaginile aparatului radar ce conțin fapta contravențională.

în probațiune înțelegem să ne folosim de documentele aflate la dosarul cauzei la care a adăugat extrasul DEPABD din care reies datele despre autoturismul condus de reclamant.

În drept, a invocat dispozițiile art. 223 alin, (3) , art. 466 – 482 Cod Procedură Civilă, OG nr.2/200 1 privind regimul juridic al contravențiilor și Legea 171/2010.

Analizand hotărârea apelată in raport de argumentele apelantului, materialul probator administrat și dispozițiile legale incidente tribunalul reține că apelul este nefondat pentru considerentele ce succed:

Prin procesul-verbal de contraven ție contestat in cauză intimatul -petent a fost sanctionat contravențional, reținându-se că  la data de 21.10.2017, ora 18:14 , acesta  a condus auto marca Mercedes cu număr de înmatriculare ….în localitatea Huedin,  a fost depistat de radarul Autovision montat pe auto …… circulând cu viteza de 82 km/h în localitate. pentru savarsirea contraventiei la art. 102 alin. 2 și art. 108 alin. 1 lit. d) din OUG nr. 195/2002. Agentul cons tatator a procedat la incadrarea in drept a faptei apelantului prin indicarea prevederilor art 121  alin (2) din Regulamentul de aplic are a OUG nr 195/2002,  art. 108 alin. 1 lit. c ) pct 3 din OUG nr. 195/2002.

Tribunalul, analizând probele administrate in cauză stabilește că apelantul-petent a reușit răsturnarea prezumției de legalitate și temeinicie a procesului-verbal de contravenție în ceea ce privește fapta contravențională reținută in sarcina sa , dovedindu-se sancționarea nejustificată.

Chiar înregistrarea video de care organul constatator ar fi trebuit să se prevaleze pentru a face dovada constatării faptei printr-un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic este proba care induce dubiul asupra exactității datelor menționate în actul de sancționare în ce privește numărul de inmatriculare al autoturismului identificat in trafic circulând cu o viteză superioară celei legale.

Potrivit prevederilor art 3.5.1 din Ordinul nr. 301 din 23 noiembrie 2005 modif. prin Ordinul 187/2009 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 “Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)” inregistrarile efectuate de aceste aparate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: – data și ora la care a fost efectuată măsurarea;   – valoarea vitezei măsurate; – imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia .

Cuprinsul inregistrării video depuse in probațiune in dosarul de fond, generată de mijlocul tehnic prin intermediul caruia a fost depistat in trafic un autoturism rulând cu o viteza superioara vitezei legale,  nu evidențiază numărul de înmatriculare al autoturismului descris in cuprinsul procesului-verbal de contravenție si in consecință  nu satisface exigentele legale.

Ca atare, în contextul jurisprudenței oferită de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în materie contravențională, respectiv asimilarea acestui domeniu unei „acuzații în materie penală”, instanța trebuie să acorde contravenientului beneficiul prezumției de nevinovăție și să interpreteze dubiul în favoarea sa, achiesând poziției procesuale exprimată de apelantul- petent în cuprinsul plângerii, în sensul că procesul-verbal de contravenție este netemeinic.

În condițiile în care, prin raportare la specificul faptei contravenționale reținută în sarcina petentului în temeiul art. 121 din HG nr. 1391/2006, doar organul constatator putea dovedi întrunirea elementelor constitutive ale contravenției sancționate, iar înregistrarea video depusă de organul constatator la dosar  nu pune in evidență numărul de inmatriculare alo autoturismului  indicat in procesul-verbal de contravenție.

Or, în materie contravențională, din moment ce garanțiile din materie penală sunt aplicabile în cadrul procedurilor având ca obiect contestarea unui proces-verbal de contravenție, după cum s-a arătat în cele ce preced, pentru respectarea dreptului la un proces echitabil recunoscut apelantului prin art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, instanța este obligată să ofere valoare probatorie necondiționată mijlocului material de probă care induce dubiul cu privire la temeinicia răspunderii contravenționale, mai exact imaginilor surprinse de aparatul radar și transpuse pe înregistrarea video existentă la dosar. Aceste imagini, deși menite să facă dovada existenței faptei contravenționale și temeiniciei răspunderii instituită în sarcina petentului, sunt de natură a induce un dubiu serios cu privire la faptul că intimatul -petent ar fi săvârșit fapta contravențională reținută in sarcina sa prin procesul-verbal contestat.

Pentru argumentele expuse in precedent si in temeiul art 480 Cod procedură civilă tribunalul stabilește că apelul este nefondat si il va respinge, mentinând integral sentința civilă nr. 137/2018 pronunțată în dosar nr. …… al Judecătoriei Huedin, ca deplin legală si temeinică.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns