fbpx

Cum motivează Guvernul imposibilitatea dublării alocațiilor pentru copii

Cheltuielile bugetare alocate combaterii Covid-19 țin în loc dublarea alocațiilor promisă, potrivit preambulului la OUG 123/2020.

Prin O.U.G. nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, publicată în Monitirul Oficial nr 688 din 31 iulie 2020, Guvernul a sacrificat dublarea alocațiilor motivând că ,,din bugetul anului 2020 trebuie să fie acoperite atât cheltuielile pentru susţinerea măsurilor de redresare economică şi de protecţie socială pentru combaterea efectelor răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, (…) în acest context, majorarea alocaţiei de stat pentru copii din luna august 2020, cu un impact bugetar de aproximativ 2,3 miliarde lei care nu poate fi susţinut, şi având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 593/2020, în absenţa unor prevederi care să asigure o majorare sustenabilă a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, vor fi afectaţi negativ indicatorii bugetari”.

 Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “ART. 3

    (1) Alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);

c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

    (2) Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu drepturile aferente lunii iulie 2022.

    (3) Începând cu drepturile băneşti aferente lunii august 2020, cuantumul alocaţiei de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut la alin. (1) şi cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020.

    (4) În perioada 1 ianuarie 2021 – 1 iulie 2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an.

    (5) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei.

    (6) În condiţiile în care bugetul de stat poate susţine un cuantum mai mare al alocaţiei de stat pentru copii, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili un nivel mai ridicat decât cel prevăzut la alin. (5).

    (7) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.

    (8) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    (9) Dacă din calculul cuantumului alocaţiei de stat pentru copii prevăzut la alin. (3) – (5) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns