Cum a câștigat în instanță un IT-ist concediat disciplinar de Cognizant Softvision

Un programator concediat disciplinar anul trecut de Cognizant Softvision a câștigat în instanță anularea deciziei de concediere, reintegrarea în funcţia deţinută și plata de către companie a unei despăgubiri egale cu drepturile salariale din perioada cât a stat acasă.

”Contestatorul a fost salariatul societăţii intimate (COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA SRL – n.red), iar prin Decizia nr. 8184/29.09.2022 , intimata a dispus sancţionarea disciplinară a acestuia cu desfacerea contractului individual de muncă, în temeiul art.61 lit. a) din Codul muncii.

In fapt s-a reţinut săvârşirea următoarelor abateri disciplinare:

-refuzul de a accepta asignarea pe proiecte, conform solicitărilor superiorilor ierarhici;

-neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu prin fişa postului, prin refuzul de a derula activităţi specifice de project management pe proiectele pe care s-a încercat asignarea acestuia;

-refuzul de a respecta dispoziţiile superiorilor ierarhici ai angajatului prin refuzul desfăşurării activităţii sale pe proiectele pe care s-a încercat asignarea sa.”, se arată la dosar.

Contestatorul a arătat în acțiune că ”pe parcursul ultimelor luni de contract, a fost supus unei presiuni permanente din partea superioriorilor ierarhici şi a reprezentanţilor angajatorului, întrucât aceştia au fost “deranjaţi” de faptul că a solicitat recunoaşterea drepturilor sale legale şi contractuale. Evident că acţiunile angajatorului, în lipsa oricărui temei legal, au avut drept rezultat deteriorarea condiţiilor de muncă şi i-au lezat drepturile şi demnitatea.

De asemenea, rămânerea fără un loc de muncă, când are în întreţinere un copil minor şi când este nevoie de resurse financiare pentru creşterea acestuia, fiind principalul susţinător al familiei, l-a afectat emoţional.”

De asemenea, se arată că ”este afectat emoţional de faptul că, ştiindu-se nevinovat, este acuzat pe nedrept că nu are atitudine profesionistă şi, practic, munca depusă până atunci, deşi nu au existat reclamaţii sau nemulţumiri din partea angajatorului, nu mai are valoare.”

Motivarea instanței:

”Analizând aceste prevederi legale raportat la probatoriul administrat in cauză instanţa constată că nu sunt indeplinite conditiile prevăzute de art. 251 şi 252 din Codul muncii pentru dispunerea sanctiunii disciplinare a desfacerii contractului de muncă.

Astfel, in convocarea nr. 7512/12.09.2022 ,  i s-a adus la cunoştinţă contestatorului că va fi desclanşată cercetarea disciplinară pentru săvârşirea următoarelor fapte:

-refuzul de a ajuta la dezvoltarea companiei şi a proiectelor derulate, prin neacceptarea coordonării de proiecte adiţionale;

-refuzul de a respecta dispoziţiile date de superiorii ierarhici;

-neîndeplinirea resposabilităţilor funcţiei, prevăzute in fişa de post.

Audierea contestatorului în faţa comisiei de cercetare disciplinară a avut loc la data de 20.09.2022.

Aşa cum s-a arătat mai sus, instanţa constată că in convocare şi decizia contestată prezentarea faptelor reţinute în sarcina contestatorului nu este detaliată, fiind descris în principal refuzul de a accepta alte proiecte la dispozitia superiorilor ierarhici.

Descrierea detaliată a faptelor reţinute in sarcina salariatului in cuprinsul convocării şi al deciziei de concediere si corespondenţa acestora cu o abatere disciplinară prevăzută de contractul individual de muncă sau regulamentul intern reprezintă o condiţie de formă esenţială impusă pentru a acorda salariatului posibilitatea de a se apăra in cadrul cercetării disciplinare si al unei contestatii impotriva deciziei.

In aceste condiţii, instanţa constată că dreptul la apărare garantat salariatului în procedura de cercetare disciplinară a fost încălcat.

De asemenea, analizând prevederile art. 251 şi art. 252 din Codul muncii, decizia de sancţionare nu poate fi dispusă de către un membru al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă, cum s-a dispus in prezenta cauză.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite in parte contestaţia şi va anula Decizia nr. 8184/29.09.2022 emisă de către intimată.

Pe cale de consecinţă, va dispune reintegrarea contestatorului in funcţia deţinută anterior concedierii si va obliga intimata, la plata unei despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si reactualizate de care ar fi beneficiat contestatorul pe perioada cuprinsa intre data desfacerii contractului de munca si data reintegrării efective.

În ceea ce priveşte cererea contestatorului de acordare de daune morale instanţa o va respinge, din probatoriul administrat in cauză nu reiese producerea unui prejudiciu pe plan emoţional.

Raportat la prevederile art. 453 alin. 2 C.proc.civ., va obliga intimata in parte la plata către contestator a sumei de 3000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.”

Comments

comentarii

Judecătorii au decis în cazul autorului tragediei din stațiunea 2 Mai. Cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat a fost respinsă.... Citește mai mult
O explozie urmată de un incendiu a avut loc, vineri, în comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj. Un bărbat a suferit arsuri.... Citește mai mult

Lasă un răspuns