fbpx

CSM nu este de acord să se țină cont la promovarea magistraților de vechimea ca magistrat-asistent

Plenul CSM a avizat negativ proiectul de modificare a Legii privind statutul magistraților în sensul de a se ține cont la promovare și de vechimea în funcția de magistrat-asistent.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare. (majoritate: 9 voturi pentru avizare favorabilă; 10 voturi pentru avizare negativă)

LEGE privind modificarea Legii nr. 303/2004, republicata, privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare

Articolul I: Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 13 septembrie 2005, Partea I, cu modificările și completările ulterioare, se modifică dupa cum urmează:

1.Articolul 44, alineatele (1) și (3/1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,, (1) Pot participa la concursul de promovare pe funcție, în gradul profesional imediat superior, judecătorii și procurorii care au avut calificativul ”foarte bine” la ultimf evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc următoarele condiții minime de vechime:

a) 7 ani vechime în funcția de judecător, procuror sau magistrat-asistent, pentru promovarea în funcțiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat și procuror la parchetul de pe lâgă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat;

b) 10 ani vechime în funcția de judecător, procuror sau magistrat-asistent, pentru promovarea în funcțiile de judecătar de curte de apel și procuror la parchetul de pe lângă aceasta;

c) 10 ani vechime în funcția de judecător, procuror sau magistrat-asistent, pentru promovarea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(3/1) Pentru a fi promovați în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, cel puțin 10 ani vechime în funcția de procuror, judecător sau magistrat-asistent, cel puțin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel și să fi fost declarați admiși în urma unui concurs organizat de către comisia constituită în acest scop.”

Comments

comentarii

Lasă un răspuns