fbpx

Contribuția avocaților definitivi la bugetul Baroului Cluj a crescut cu 28 de lei, dar sunt care vor să conteste

Consiliul Baroului Cluj a decis creșterea contribuțiilor avocaților la bugetul organizației cu 28 de lei în cazul definitivilor și cu 7 lei în cazul stagiarilor. Contribuțiile nu mai crescuseră de zece ani. Chiar și așa, sunt avocați care se pregătesc să conteste hotărârea.

Baroul Cluj a făcut publică hotărârea luată de Consiliu în 10 septembrie:

”Consiliul Baroului Cluj, reunit în şedinţa din 10 septembrie 2019, luând în discuţie propunerea de majorare a contribuţlei avocaţilor la Bugetul Baroului Cluj, formulată pentru următoarele considerente:

 1. Creşterea cheltuielilor Baroului Cluj cu componentele salarii TESA, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi indemnizaţii, care au ajuns la un total in anul 2018 de 805.984 lei (54% din totalul veniturilor) faţă de 758.186 lel în 2017 (52,8% din totalul veniturilor) respectiv 666.529 lei in 2016 (49% din totalul veniturilorr}, creştere care va continua in actualele condiţii din piaţa muncii, respectiv din plaţa produselor şi serviciilor.

2, Scăderea excedentului bugetar al Baroului Cluj la aproape jumătate faţă de anul 2016 şi la mai puţin de 10% faţă de totalul 1ncasărilor din anul 2018 în condiţiile unui control strict al cheltuielilor.

 1. Necesitatea de a asigura fidelizarea personalului angajat, in condiţiile în care pe piaţa muncii veniturile salariale, respectiv costul cu forţa de muncă au crescut exponenţial, motiv pentru care doi dintre angajaţii Baroului Cluk au ales să înceteze raporturile de muncă şi să aleagă alte oferte de muncă ai bine remunerate.
 2. Necesitatea de a investi in informatizarea Baroului Cluj, prin achiziţionare de componente hardware şi programe software, pentru a asigura serviciile curente şi pe cele privind asistenţa judiciară din oficiu,
 3. Necesitatea reorganizării spaţiilor administrative ale Baroului Cluj — imobilul din Cluj-Napoca, str.Pavel Roşca nr.4 ap.15, prin efectuarea de lucrări care să aibă ca finalitate asigurarea unui acces direct al avocaţilor intre secretariatul Baroului si casierie.
 4. Creşterea cheltuielilor preconizate datorită implementării unui mecanis de protecţie a datelor cu caracter personal, datorită costurilor cu plata ratelor pentru achiziţionarea cotel de 1/2 din imobilul utilizat pentru sediul Baroului, precum şi datorită creşterii preţurilor produselor şi serviciilor necesare desfăşurăril activităţli Baroului,
 5. Contribuţiile avocaţilor pentru activitatea propriu-zisă a Baroului nu a mai fost actualizate din anul 2009, rămânând la nivelul de 60 lei pentru un avocat definitiv, respectiv 20 lei pentru un avocat stagiar, in condiţiiie unei inflaţii de 33% în perioada 2009-2019,

HOTĂRĂŞTE

 1. Se aprobă noile valori ale cotelor contribuţlilor către Baroul Cluj astfel
 • 27 lei pentru avocatul stagiar
 • 88 lel pentru avocatul definitiv
 • Rămăn neschimbate toate celelalte sume datorate sau, după caz, colectate de Baroul Cluj până în prezent, respectiv 10 lei cota I.N.P.P.A. Cluj, datorată de avocaţii definitivi, cota U.N.B.R., plătită de Baroul Cluj, de 12 lei pentru avocaţii definitivi şi 8 lei pentru avocaţii stagiari şi suma colectată pentru plata scanării documentelor la Judecătoria Cluj-Nap ca, 10 lei pentru avocaţii definitivi şi 5 lei pentru avocaţii stagiari.
 • Rămâne neschimbată obligaţia tuturor avocaţilor de a achita 5 lei pe jtru Fondul de solidaritate al avocaţilor.
 1. Noile cote vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020.
 2. Sumele colectate de Baroul Cluj începând cu 1 ianuarie 2020 vor fi:
 • Stagiari — total 40 lei, din care
 • Cota la Bugetul Baroului Cluj 32 lei
 • Cota UNBR plătită de Barou 8 lei

+ 5 lei pentru pentru Fondul de solidaritate al avocaţilor gesti at de UNBR.

 • Definitivi — total 120 lei din care
 • Cota la Bugetul Baroului Cluj 108 lei
 • Cota UNBR plătită de Barou 12 lei

+ 5 Iei pentru pentru Fondul de solidaritate al avocaţilor gesti at de UNBR.

Hotărârea poate fi atacată la Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor România în temeiul art.65 lit.q din Legea nr.51/1995 şi a art.76 alin.1 din Stat profesiei de avocat.”

Pe grupul Baroului Cluj de pe Facebook sunt deja avocați care anunță că vor contesta, în frunte cu consilierul Dan Chertes, care a precizat că nu a votat în favoarea hotărârii. Pe de altă parte, alți avocați spun că dacă nu îți permiți o creștere a contribuției de la 97 la 125 de lei, mai bine te lași de profesie.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns