fbpx

Consilierul județean PDL, Steluța Racolța, acuzată de incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate o acuză pe Steluța Racolța de incompatibilitate pe motiv că firma pe care o deține RSC Consulting a încheiat contracte de formare profesională cu instituții și regii autonome de interes local.

Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul a unsprezece foști sau actuali aleși locali (doi primar, doi consilieri locali, trei viceprimari, doi consilieri județeni, un fost consilier județean și un fost consilier local), ca urmare a exercitării simultane de funcții și calități, încălcând, astfel, mai multe articole ale Legii nr. 161/2003. Printre aceștia si Steluța Racolța, consileir județean PDL. 

Lista nominală a celor unsprezece foști sau actuali aleși locali în cazul cărora Agenția a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților:

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier județean, întrucât, societatea comercială la care aceasta deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat patru contracte de formare profesională în valoare totală de 32.400 lei, cu instituții sau regii autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea Consiliului Județean Cluj ori cu societățile comerciale înființate de consiliul județean, încălcând, astfel, dispozițiile art.  90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.”,  precizează ANI în cazul Steluței Racolța. 

Contactată de CLUJUST.ro, Steluța Racolța a declarat: ”Au existat aceste 4 contracte cu persoane fizice, angajate la consiliul judetean.  Sunt contracte de formare profesinala, nu de lucrari, produse sau servicii. Nu sunt contracte care intra sub incidenta legii 161. Sunt contracte semnate direct cu cursantii. Voi contesta decizia ANI”.

Potrivit ANI, persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris

Persoanele menționate ar fi încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu: funcţia de administrator, membru al consiliului de administraţie […] la societăţile comerciale […] precum și la instituţiile publice; […] calitatea de comerciant persoană fizică”.

 

  • art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „funcția de consilier local este incompatibilă cu: […] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”.
  • art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „consilierii judeţeni care au funcţia de […] administrator […] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

 

  • art. 75, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Comments

comentarii

Un comentariu

  1. Pingback: Consilier județean din Cluj declarat incompatibil de ANI - Someșeanul

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina