Acasă » PROCESE » Condamnat pentru violență în familie, un bărbat din Cluj are de executat 1 an si 2044 zile de inchisoare

Condamnat pentru violență în familie, un bărbat din Cluj are de executat 1 an si 2044 zile de inchisoare

Un bărbat din Cluj a fost condamnat la 1 an închisoare pentru violență în familie după ce și-a agresat sora, dar mai are de executat un rest de 2044 zile dintr-o condamnare de 20 de ani pentru uciderea propriei mame.

Bărbatul în vârstă de 57 de ani, arestat preventiv la începutul acestui an  după ce și-a agresat sora timp de două luni, a fost condamnat de către Judecătoria Cluj-Napoca la 1 an de închisoare, având însă de executat 1 an și 2044 zile.

Soluția pe scurt:

”In temeiul art. 396 alin. (2) C. pr. pen. si a art. 199 alin. (1) rap. la art. 193 alin. (2) C. pen., cu apl. art. 35 alin. (1) C. pen., cu apl. art. 396 alin. (10) C. pr. pen., totul cu aplic. art. 41 alin. (1) art. 43 alin. (1) C. pen., condamna pe inculpatul Gotthard Ioan, la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an, pentru savarșirea infracțiunii de violență in familie .

In baza disp. art. 67 alin. (1) C. pen, aplica inculpatului Gotthard Ioan pedeapsa complementara a interzicerii exerci?iului drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), n) si o) C. pen., constand in exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a comunica prin orice mijloace cu persoana vatamata Gotthard Maria ori de a se apropia de aceasta sau de locuin?a acesteia la o distan?a mai mica de 200 metri, pe o durata de 1 (un) an, pedeapsa ce urmeaza a fi executata dupa executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In baza disp. art. 65 alin. (1) C. pen., aplica inculpatului Gotthard Ioan pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), n) ?i o) C. pen., constand in exercitarea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a comunica prin orice mijloace cu persoana vatamata Gotthard Maria ori de a se apropia de aceasta sau de locuin?a acesteia la o distan?a mai mica de 200 metri, pedeapsa ce se va executa de la ramanerea definitiva a acestei sentințe și pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

In temeiul art. 104 alin. (2) C. pen., revoca liberarea condi?ionata a inculpatului Gotthard Ioan, dispusa la data de 26.09.2018 de catre Judecatoria Gherla, din executarea pedepsei de 20 de ani de inchisoare, aplicata prin Sentința penala nr. 189 din 23.03.2006, definitiva prin nerecurare la 06.07.2006, pentru savar?irea infractiunii de omor calificat, prev. de art. 174 art. 175 alin. (1) lit. c) C. pen. 1969 si dispune executarea restului de 2044 (doua mii patruzeci și patru) de zile de inchisoare, rest ramas neexecutat la data liberarii.

In temeiul art. 41 alin. (1) raportat la art. 43 alin. (1) din C. pen., adauga la pedeapsa de 1 (un) an de inchisoare, aplicata prin prezenta hotarare, restul ramas neexecutat la data liberarii condi?ionate, de 2044 de zile de inchisoare, inculpatul urmand sa execute in total o pedeapsa de 1 (un ) an si 2044 zile de inchisoare, in regim privativ de libertate.

In temeiul art. 45 alin. 3 lit. b C.pen. adauga pedeapsa complementara aplicata inculpatului prin prezenta hotarare la pedeapsa complementara aplicata inculpatului prin Sentinta penala nr. 189 din 23.03.2006 a Judecatoriei Cluj-Napoca, constand in interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) ?i b) C. pen. 1969 pe o perioada de 4 (patru) ani, astfel ca in final aplica inculpatului pedeapsa complementara rezultanta a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 5 ani, iar pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin. (1) lit. n) si o) C. pen., constand in exercitarea drepturilor, de a comunica prin orice mijloace cu persoana vatamata Gotthard Maria ori de a se apropia de aceasta sau de locuin?a acesteia la o distan?a mai mica de 200 metri, pe o durata de 1 (un) an , pedeapsa urmand a se executa conform art. 68 al. 1 lit c) C.pen.

In temeiul art. 45 alin. 4 C.pen. deduce din pedeapsa complementara rezultanta aplicata inculpatului, constand in interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b C.pen. pe perioada de 5 ani durata executata din pedeapsa complementara aplicata prin Sentin?a penala nr. 189 din 23.03.2006 a Judecatoriei Cluj-Napoca, respectiv de la 26.09.2018 la 28.12.2018.

In temeiul art. 45 alin. 3 si 5 C.pen., contopeste pedepsele accesorii aplicate inculpatului prin prezenta hotarare si prin Sentinta penala nr. 189 din 23.03.2006 a Judecatoriei Cluj-Napoca si astfel aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, n, o C.pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, de a comunica prin orice mijloace cu persoana vatamata Gotthard Maria ori de a se apropia de aceasta sau de locuinta acesteia la o distanta mai mica de 200 metri, pe durata executarii pedepsei principale.

In temeiul art. 72 alin. (1) C. pen., corob. cu art. 404 alin. (4) lit. a) C. pr. pen., deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii, luata pe o perioada de 24 de ore, incepand cu data de 29.12.2018 ora 19:45, pana la 30.12.2018 ora 19:45.

In temeiul art. 72 alin. (1) C. pen., corob. cu art. 404 alin. (4) lit. a) C. pr. pen., deduce din pedeapsa aplicata durata arestului preventiv, incepand cu data de 30.12.2018 la zi.

In temeiul art. 399 alin. (1) corob. cu art. 404 alin. (4) lit. b) C. pr. pen., dispune mentinerea arestarii preventive dispuse fata de inculpat.

In temeiul art. 397 alin. (1) corob. cu art. 19 alin. (5) si art. 25 alin. (1) C. pr. pen., cu art. 1349 alin. (1) si (2) si cu art. 1357 C. civ., admite actiunile civile formulate de catre partea civila Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, respectiv de catre partea civila Serviciul de Ambulanta al Judetelui Cluj

Obliga inculpatul  sa ii plateasca partii civile Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca suma de 10.483,3 (zece mii patru sute optzeci si patru) de lei, precum si suma reprezentand dobanda legala, calculata incepand cu data de 18.12.2018 ?i pana la data achitarii integrale a debitului, cu titlu de despagubiri civile, reprezentand daune materiale.

Obliga inculpatul  sa ii plateasca partii civile Serviciul de Ambulanta al Judetelui Cluj suma de 331,72 lei (trei sute treizeci ?i doi) de lei, precum si suma reprezentand dobanda legala, calculata incepand cu data de 30.12.2018 si pana la data achitarii integrale a debitului, cu titlu de despagubiri civile, reprezentand daune materiale.

In temeiul art. 397 alin. (1) C. pr. pen., ia act de imprejurarea ca persoana vatamata Gotthard Maria nu s-a constituit parte civila in prezenta cauza.”

Sentința a fost atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Cluj.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns

error: Conținut protejat. Contactați-ne la office@clujust.ro dacă vreți să preluați! Apăsați CTRL+P dacă vreți să printați pagina