Condamnare definitivă: Sotia lui Cordos scapă de inchisoare cu executare

Sotia senatorului Alexandru Cordos, Mihaiela, scapă de pedeapsa cu executare de la prima instanta. Curtea de apel Cluj a condamnat-o la 2 ani, 8 luni si 10 zile inchisoare cu suspendare sub supraveghere!

La Tribunal, Mihaiela Cordoș primise 3 ani și 6 luni cu executare!

Prin hotărârea pronunţată de Curtea de Apel Cluj astăzi, 26.10.2016, în cauza privind pe inculpata CORDOŞ MIHAIELA LUCIA, s-au dispus următoarele:

Admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –DNA – Serviciul Teritorial Cluj şi al inculpatei C.M.L., împotriva sentinţei penale nr. 92/11.03.2016 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează în latura penală şi civilă şi judecând: Condamnă pe inculpata Cordos Mihaiela Lucia.:

În baza art. 291 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cp şi cu art. 5 NCP şi cu art. 396 alin. 10 C.p.p., pentru infracţiunea de trafic de influenţă în formă continuată, la o pedeapsă de: 2 ani şi 3 luni închisoare.

în baza art. 291 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 NCP şi cu art. 396 alin. 10 C.p.p, pentru infracţiunea de trafic de influenţă ( un act material comis în anul 2010) la o pedeapsă de: 1 an şi 4 luni închisoare.

În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., interzice inculpatei, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., şi anume dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (referent la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj); pedeapsă complementară ce se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform art. 68 lit. b C.p., respectiv de la data de 26 octombrie 2016.

În baza 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., a căror exercitare a fost interzisă de instanţă, ca pedeapsă complementară, aceasta executându-se de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este considerată ca executată.

În baza art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 10 din Legea nr. 187/2012, constată că infracţiunile săvârşite de inculpată sunt concurente, iar în baza art. 39 alin. 1 lit. b), art. 45 alin. 1 C.pen., contopeşte pedepsele principale stabilite şi aplică inculpatei pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 2 ani şi 3 luni, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv de 5 luni şi 10 zile, aceasta executând în final:- 2 ani (doi) 8 luni (opt) şi 10 zile (zece) închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., ca pedeapsă complementară, şi anume dreptul de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii (referent la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj).

Conform art. 68 alin. 1 lit. b) C.pen., pedeapsa complementară se execută de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, respectiv de la data de 26 octombrie 2016. Face aplicarea art. 45 alin. 5 şi art. 65 alin. 1 C.pen. şi interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), g) C.pen., a căror exercitare a fost interzisă de instanţă ca pedeapsă complementară, pedeapsa accesorie executându-se de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare şi până când pedeapsa principală este considerată ca executată.

În baza art. 91 Cp suspendă sub supraveghere pedeapsa aplicată inculpatei Cordos Mihaiela Lucia, aceea de 2 ani 8 luni şi 10 zile închisoare, pe durata termenului de supraveghere prev. de art. 92 Cp, acela de 3 ani, care se calculează potrivit art. 92 alin. 2 Cp de la data de 26.10.2016 când decizia Curţii este definitivă.

În baza art. 93 Cp pe durata termenului de supraveghere inculpata C.M.L. va respecta următoarele măsuri: – lit. a – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj, la datele fixate de acesta; – lit. b – să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; – lit. c –să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – lit. d –să comunice schimbarea locului de muncă; – lit. e –să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor de existenţă; În baza art. 93. alin. 2 lit. d Cp, impune inculpatei C.M.L. să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanţei, pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 93 alin. 3 Cp pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Cordos Mihaiela Lucia va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 70 de zile, în cadrul Primăriei Feleacu, jud. Cluj.

În baza art. 93 alin. 5 Cp inculpata C.M.L., va trebui să îndeplinească integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

În baza art. 94 alin. 1 Cp pe durata termenului de supraveghere, datele prev. în art. 93 alin. 1 lit. c-e Cp se comunică Serviciului de Probaţiune. Atrage atenţia inculpatei C.M.L. asupra nerespectării art. 96 Cp privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.72 alin.1 C.pen. şi art. 404 alin. 4 lit. b C.p., deduce din pedeapsa aplicată inculpatei reţinerea de 24 de ore, din data de 23 aprilie 2015, ora 21:10 şi până la data de 24 aprilie 2015, ora 21:10, precum şi arestarea preventivă şi arestul la domiciliu, începând cu data de 24 aprilie 2015 şi până la data de 27.06.2015, inclusiv.

În baza art. 241 lit. c C.p.p. constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpată prin încheierea penală nr. 170/25.06.2015 a Tribunalului Cluj, în dosar nr. 2756/117/2015/a1, definitivă prin necontestare.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei apelate. Constată că din sumele supuse confiscării inculpata a consemnat la dispoziţia Tribunalului Cluj suma de 30 000 lei conform recipiselor de consemnare nr. 881280/1/15.01.2016 şi nr. 884018/1/18.02.2016, eliberate de CEC Bank S.A. (filele 142, 172, dosar instanţă).

Constată că în faţa Curţii a consemnat la dispoziţia instanţei suma de 30 000 lei, conform recipiselor nr. 897866/1/03.10.2016 şi nr. 898749/1/19.10.2016, eliberate de CEC Bank S.A.

În baza art. 291 alin. 2 C.pen., dispune confiscarea specială de la inculpată a sumei de 8119,82 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR la data plăţii.

În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. rap. la art. 20 din Legea nr. 78/2000, menţine măsura sechestrului asigurător luată prin ordonanţa din 22.05.2015 în dosar de urmărire penală nr. 146/P/2014 – asupra imobilului situat în com. Feleacu, jud. Cluj, înscris în CF nr. 5072 Feleacu, sub A+1, nr. cad. 2412, constând în curţi, construcţii – casă de locuit cu teren în suprafaţă totală de 5.131 mp, deţinută în proprietate de inculpata Cordos Mihaiela şi de numitul Cordoș Alexandru, până la concurenţa sumei de 8119,82 euro sau echivalentul în lei la cursul BNR la data plăţii, în vederea confiscării speciale.”

Comments

comentarii

În cea de-a doua zi de Electric Castle 2024, domeniul Banffy a vibrat în ritmuri afrobeat cu Rema.... Citește mai mult
Cel mai mare youtuber din lume, Mr.Beast, a filmat la Salina Turda.... Citește mai mult

Lasă un răspuns