fbpx
DNA Cluj

Concurs pentru 42 de posturi de procuror la DNA. Candidații trebuie să aibă o conduită morală ireproşabilă

Prin Hotărârea nr.470/08.06.2021 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturil, s-a aprobat organizarea, la Bucureşti, in perioada 9 iunie- 21 septembrie 2021, a concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii pentru ocuparea unui număr de 42 posturi de procuror, după cum urmează:

-17 posturi la Structura centrală, din care 8 posturi în cadrul secţiilor care efectuează urmărirea penală. 7 posturi în cadrul Secţiei judiciare penale şi 2 posturi în cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale in cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari.

-25 posturi la serviciile teritoriale, astfel:

 • Serviciul teritorial Alba lulia – 3 posturi.
 • Serviciul teritorial Braşov – 1 post
 • Serviciul teritorial Cluj- 2 posturi
 • Serviciul teritorial Constanţa – 1 post
 • Serviciul teritorial Craiova – 1 post,
 • Serviciul teritorial laşi – 3 posturi
 • Serviciul teritorial Piteşti – 4 posturi.
 • Serviciul teritorial Ploieşti – 6 posturi.
 • Serviciul teritorial Suceava 1 post.
 • Serviciul teritorial Tărgu Mureş – 3 posturi

La concurs se pot inscrie procurorii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 87 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de art. 3 din Metodologia privind procedura de concurs pentru numirea procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, aprobată prin Hotărărea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 722 din 20 noiembrie 2018, modificată prin Hotărărea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122 din 28 februarie 2019. respectiv:

a) să nu fost sancţionaţi disciplinar:

b) să aibă o bună pregătire profesională:

c) să aibă o conduită morală ireproşabilă:

d) să aibă cel puţin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător:

Concursul constă în următoarele probe:

 1. un interviu;
 2. o probă având ca obiect evaluarea a 5 rechizitorii sau a altor acte profesionale alese aleatoriu. precum şi a altor acte întocmite de candidaţi şi considerate relevante de aceştia. din ultimii 5 ani de activitate.

Înscrierea candidaţilor la concurs se face 1a Consiliul Superior al Magistraturii, cu sediul în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6, până la data de 15 iunie 2021 , inclusiv, con form calendarului de desfăşurare a concursului aprobat.

Cererile de înscriere depuse prin serviciile poştale sau de curierat vor purta pe plic data expediţiei şi vor ii inaintate şi prin fax 1a Consiliul Superior al Magistraturii, la numerele 0211 31 1.69.42 sau 02 11 31 1.69.43.

Ccrcrilc de înscriere vor fi însoţite de un curriculum vitae, declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o declaraţie pe proprie răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt şi nu au fost lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii, precum şi 5 (cinci) acte intocmite în ultimii 5 ani de activitate, pe care le considcră relevante.

Candidaţii vor depune şi documente din care să rezulte cunoaşterea unei limbi străine şi cunoştinţe de operare pe calculator, în măsura în care deţin astfel de documente, ori o declaraţie pe propria răspundere în sensul câ au asemenea cunoştinţe.

Lucrările intocmite de candidaţi vor fi depuse doar în format electronic.

Calendarul detaliat AICI

Comments

comentarii

Lasă un răspuns