fbpx

Comunicarea judecătorului şi procurorului în sala de şedințe. Ghid CSM: ”Se vor exprima cu măsură şi calm, se vor abține de la a utiliza expresii ironice sau tendențioase”

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați. Am extras mai paragrafe referitoare la comunicarea judecătorului şi procurorului în sala de şedințe:

Judecătorul şi procurorul se vor exprima cu măsură şi calm, se vor abține de la a utiliza expresii ironice sau tendențioase, comportându-se într-o manieră neutră, politicoasă, simplă, nepărtinitoare, cu un limbaj concis, fără subînțelesuri sau ironii. Este necesar ca tonul utilizat să fie echilibrat, astfel încât să nu constituie o barieră de comunicare şi nici să nu împieteze asupra solemnității şedinței.

 Se recomandă ca gesturile, postura, mimica, tonalitatea folosite să reflecte echilibrul şi interesul magistratului pentru toate elementele cauzelor într-un mod egal, pentru a se evita aparenţa de lipsă de imparţialitate. Vor fi evitate gesturile care să indice lipsa de răbdare sau nemulţumirea.

Judecătorul şi procurorul trebuie să se abțină de la a face remarci personale legate de calitatea apărării exercitate de avocat. Prezentul alineat nu poate afecta obligația legală a judecătorului şi procurorului de a se asigura că partea sau subiectul procesual beneficiază de o apărare efectivă, atunci când aceasta este obligatorie.

Se recomandă ca postura să fie fermă şi să le permită judecătorului şi procurorului să impună respect prin simpla sa prezență.

Se recomandă ca judecătorul să manifeste o ascultare activă, putând solicita părerile profesioniştilor participanți în cauză ori de câte ori este în interesul soluționării cauzei. Această propunere nu trebuie înțeleasă ca o limitare a rolului judecătorului în aflarea adevărului, ci ca o modalitate de exercitare a acestuia.

Trebuie evitate discuțiile dintre membrii completului de judecată, altele decât cele circumscrise cauzei sau legate de modul de desfăşurare a şedinței de judecată.

În scopul asigurării unui parteneriat efectiv la realizarea actului de justiție, judecătorul poate indica acele chestiuni asupra cărora doreşte ca avocatul şi, după caz, procurorul să îşi expună opiniile.

Dacă sunt necesare lămuriri suplimentare asupra dosarului cauzei, este potrivit ca membrii completului de judecată să le solicite în momentul în care avocatul a terminat de exprimat punctul său de vedere, concluziile sau a finalizat pledoaria.

Judecătorul poate întrerupe pledoariile avocaților şi procurorilor atunci când are nevoie de lămuriri sau detalii suplimentare referitoare la aspectele care se discută, într-o manieră în care să nu afecteze cursivitatea discursului, atunci când pledoaria s-a îndepărtat de la obiectul cauzei, respectiv în situația în care s-a depăşit timpul alocat anunțat în prealabil.

Preşedintele completului va asigura ordinea dezbaterilor şi egalitatea armelor procedurale şi sub aspectul întrebărilor adresate de părți sau reprezentanții acestora, respectiv de procuror martorilor, inculpatului sau părții civile ori persoanei vătămate.

Judecătorul trebuie să asigure echilibru şi echidistanță între partea reprezentată şi cea care nu este reprezentată de avocat, explicându-i acesteia din urmă drepturile şi obligațiile procesuale, fără a se transforma în apărătorul părții.

Se recomandă ca activitatea judecătorului în cadrul şedinței de judecată să nu fie centrată pe autoritate şi coerciție, pe sancțiune şi formalism excesiv, ci, mai degrabă, orientată spre un stil participativ şi echilibrat, elementele de coerciție şi sancționare trebuind să intervină atunci când alte modalități apar ca fiind insuficiente.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns