fbpx

Comunicarea avocatului în sala de şedințe. Ghid CSM: ”Coerent şi clar… De evitat gesturile şi atitudinile care trădează nervozitate”

În Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați, publicat recent de CSM, se arată cu privire la comunicarea avocatului în sala de şedințe următoarele:

Modalitatea de exprimare a avocatului în sala de judecată, atât verbală, cât şi non-verbală, va reflecta profesionalism şi respect față de membrii completului de judecată, alți avocați, procuror şi ceilalți participanți la proces, contribuind la asigurarea solemnității şedinței de judecată.

Se recomandă ca limbajul avocatului să fie unul adecvat interlocutorilor, coerent şi clar, inclusiv pentru asigurarea înregistrării cu acurateţe a şedinţei de judecată.

Sunt de evitat gesturile şi atitudinile care trădează nervozitate, respectiv discuțiile cu alte persoane din sala de judecată.

Se recomandă ca avocatul să respecte ordinea cuvântului acordată de către preşedintele completului de judecată, evitând intervenţiile intempestive în discursul altor avocaţi, după caz, al procurorului sau al altor persoane.

Dacă apreciază că susținerile unei alte persoane participante în cauză nu au legătură cu obiectul cauzei sau în alte situații justificate, avocatul poate solicita preşedintelui completului de judecată să intervină.

Se recomandă ca avocatul să se abţină de la exprimări scrise sau orale ofensatoare faţă de magistraţi şi alţi participanţi procesuali.

În timpul şedinței de judecată, avocatul nu va uza de critici şi comentarii la adresa persoanei magistratului sau a soluțiilor dispuse de instanță în respectiva şedință, având posibilitatea de a apela la căile de atac prevăzute de lege atunci când apreciază soluțiile nelegale sau netemeinice.

Avocatul poate contribui la o bună organizare şi desfăşurare a şedinței de judecată prin implicarea sa responsabilă în stabilirea zilelor şi a orelor de strigare a cauzei, precum şi prin respectarea dispozițiilor instanței referitoare la cauzele în care sunt incidente motive de amânare fără discuție, respectiv la luarea cu prioritate a unor cauze.

Este potrivit ca discuțiile dintre client şi avocat în sala de judecată să fie limitate la chestiunile care rezultă din dezbateri.

Pentru buna desfăşurare a şedinței, avocatul va explica persoanei pe care o asistă regulile de conduită specifice desfăşurării procedurilor judiciare, în afara sălii de judecată.

Ţinuta vestimentară a avocatului trebuie să fie decentă şi adecvată solemnității şedinței, implicând şi utilizarea robei potrivit regulilor statutare ale profesiei, aceasta urmând a fi îmbrăcată în exteriorul sălii de şedinţă.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns