Acasă » AVOCATURA » Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a unor prevederi din Tabloul onorariilor minimale

Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a unor prevederi din Tabloul onorariilor minimale

Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” și ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta.

UNBR a publicat Decizia nr. 250 din 28 septembrie 2017, prin care, cu unanimitate de voturi, Comisia Permanentă a UNBR a decis amânarea intrării în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” și ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta, în scopul reexaminării acestora de Consiliului U.N.B.R. pe baza propunerilor Barourilor și a concluziilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit în acest scop prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 267/17 iunie 2017.

DECIZIE nr. 250 din 28 septembrie 2017

Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,
Ținând cont de prevederile art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului UNBR nr.272 din 26.08.2017,
Luând în considerare comunicările scrise făcute de barouri în conformitate cu prevederile art. 2 din hotărârea sus-menționată și împrejurarea că unele barouri au planificat analiza prevederilor Hotărârii după expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la art. 3 din Hotărâre,
Pentru respectarea considerentelor Preambulului Hotărârii și a dispozițiilor legale și statutare relative la consacrarea principiului liberei negocieri în stabilirea onorariilor, dar și a prevederilor art. 175, art. 176 alin. (1) lit. d) și art. 178 din Statutul profesiei de avocat,
În condițiile în care sunt în vigoare prevederile art. 128 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat,
Comisia Permanentă, în ședința din 27 – 28 septembrie 2017,
Cu unanimitate de voturi,

DECIDE:
Art. 1. – Amână intrarea în vigoare a prevederilor art. 4 – 8 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017 privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” și ale art. II, art. IV, art. V, din Anexa la aceasta, în scopul reexaminării acestora de Consiliului U.N.B.R. pe baza propunerilor Barourilor și a concluziilor Grupului de lucru al Consiliului UNBR constituit în acest scop prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 267/17 iunie 2017.

Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 272 din 26.08.2017, privind aprobarea ”Tabloului onorariilor minimale” întră în vigoare potrivit art. 3 din cuprinsul Hotărârii.

Art. 3 – Prezenta decizie are regimul prevăzut de art. 66 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, va fi publicată pe site-ul U.N.B.R. și va fi comunicată barourilor și Casei de Asigurări a Avocaților care va proceda la comunicarea acesteia către filialele Casei de Asigurări a Avocaților.

UNBR a republicat și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre, în cuprinsul căreia au fost marcate cu galben articolele a căror intrare în vigoare a fost amânată.

Comments

comentarii

Lasă un răspuns